แจ้งปัญหาระบบสารสนเทศกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
###ขอความกรุณาผู้แจ้งปัญหา โปรดแจ้งผลการแก้ปัญหา กลับมาให้ทราบด้วยครับ โดยคลิกที่ไอคอน###
สถานะ
id
ระบบ
ชื่อผู้แจ้ง
หน่วยงาน
ปัญหา/ข้อแนะนำ
วันที่แจ้งข้อมูล
คำตอบ
แจ้งผลการแก้ไขปัญหา
140
ระบบรายงานผลการพัฒนาฝีมือแรงงาน
เบญจวรรณ นิสกนิลกุล
ชลบุรี

*เนื่องจากไม่สามารถบันทึกแบบสอบถามผู้ผ่านการทดสอบได้*

สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร รุ่น(00069452และ00069453

วันที่ 4 ,5 เมษายน 2564 ผอ.กดอนุมัติเรียบร้อยแล้ว

 

 

09/04/2021 15:03:40
รอรันข้อมูลเย็นนี้อีดครั้งครับ @09/04/2021 15:56:40
139
ระบบรายงานผลการพัฒนาฝีมือแรงงาน
เบญจวรรณ นิสกนิลกุล
ชลบุรี

**แก้ไขรูปถ่าย/ชื่อสกุล ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน** 

ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร

วันที่22 มีนาคม 2564 รุ่น 00072262 นายอภิศักดิ์ เพ็ชรจันทึก

วันที่23 มีนาคม 2564 รุ่น 00072263 นายไชยยา ระบาเลิศ

ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านฯ

วันที่27 มีนาคม 2564 รุ่น 00069440 นายเชาวลิต เพชรคง

 

 

09/04/2021 14:51:12
ดำเนินการเรียบร้อย รอเจนวุฒิบัตร 5 นาทีค่ะ @09/04/2021 15:41:30
138
ระบบรายงานผลการพัฒนาฝีมือแรงงาน
สุธีวนัช เดชา
ตาก

ขอแก้ไขรูปผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐาน
สาขา ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 
ดำเนินการวันที่ 19-21 ก.พ. 64 รหัสรุ่น(00072027)
ชื่อ  นายพรชัย สิงเหลือ 
ได้แก้ไข up load รูปในระบบรายงานผลแล้ว ค่ะ

09/04/2021 14:40:55
ดำเนินการเรียบร้อย รอเจนวุฒิบัตร 5 นาทีค่ะ @09/04/2021 14:44:52
137
ระบบรายงานผลการพัฒนาฝีมือแรงงาน
ประสิทธิ์ ขาวสอาด
สระบุรี

ขอแก้ใข รายชื่อ-สกุล ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ ผู้เข้ารับการฝึก สาขาการควบคุมและติดตั้งเครื่องปรับอากาศภายในบ้านฯ จำนวน 7 คน (ID 0271261)

1.นายธนวัฒน์ กรพรม

เพิ่มชื่อภาษาอังกฤษ
Mr Thanawat Konphrm

2.นายอภิวัฒน์ ศิริรัตน์ 

เพิ่มชื่อภาษาอังกฤษ Mr Apiwat Sirirat  

3.นายเอกศักดิ์ โพธิ์สวัสดิ์ 

เพิ่มชื่อภาษาอังกฤษ Mr Aekkasak Phosawat

4.นายธงชัย ผ่องศิริ 

เพิ่มชื่อภาษาอังกฤษ Mr Thongchai Phongsiri

5.นายวาทิน ตะรุสะ
เพิ่มชื่อภาษาอังกฤษ Mr Watin Tarusa

6.นายไชยเชตร์ รุ่งฤทธิ์ 

เพิ่มชื่อภาษาอังกฤษ Mr Chriyachet Rungrit 

7.นายไพศาล ทองหุ้ม 

เพิ่มชื่อภาษาอังกฤษ Mr Palsarn Thonghurn

09/04/2021 14:34:07
ดำเนินการเรียบร้อย รอเจนวุฒิบัตร 5 นาทีค่ะ @09/04/2021 14:39:40
136
ระบบรายงานผลการพัฒนาฝีมือแรงงาน
นอรีย๊ะ นิยอ
สตูล

วุฒิบัตรไม่ขึ้นชื่อภาษาอังกฤษคะ                              1.หลักสูตรเทคนิคการซ่อมเครื่องยนต์ติดท้ายเรือ(0271821) 2.หลักสูตรช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ระดับ1(0266833)

09/04/2021 11:30:10
0271821 : กดปุ่มบันทึกอีกครั้งเพื่อให้ผอ.อนุมัติวุฒิบัตรค่ะ 0266833 : เจนวุฒิบัตรให้ใหม่แล้วค่ะ @09/04/2021 11:52:56

จำนวนข้อมูลทั้งหมด 3548 ข้อมูล

แก้ไขเรียบร้อยแล้ว รอคำตอบจากศท. คำถามมีการแก้ไข/เพิ่มเติม ศท.กำลังตรวจสอบแก้ไข ศท.ตอบแล้ว

สำหรับadmin

1 ผู้ใช้กำลังออนไลน์