แจ้งปัญหาระบบสารสนเทศกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
###ขอความกรุณาผู้แจ้งปัญหา โปรดแจ้งผลการแก้ปัญหา กลับมาให้ทราบด้วยครับ โดยคลิกที่ไอคอน###
สถานะ
id
ระบบ
ชื่อผู้แจ้ง
หน่วยงาน
ปัญหา/ข้อแนะนำ
วันที่แจ้งข้อมูล
คำตอบ
แจ้งผลการแก้ไขปัญหา
66
ระบบรายงานผลการพัฒนาฝีมือแรงงาน
จารุรินทร์
นครสวรรค์

สพร.8 นครสวรรค์ ฝึกยกระดับ สาขาการใช้โปรแกรม Microsoft powerpoint 2016 รหัสรุ่น 0270108 ผอ.คลิกอนุมัติวุฒิบัตรแล้ว ขอแก้ไขรายชื่อผู้ผ่านการฝึก เนื่องจากพิมพ์ผิด นางสาวสุดาพร หล่อวิจิตร  ขอบคุรค่ะ

24/03/2021 17:06:13
ดำเนินการเรียบร้อยค่ะ รอเจนวุฒิบัตร 5 นาทีค่ะ @23/03/2021 10:34:06
65
ระบบรายงานผลการพัฒนาฝีมือแรงงาน
นางสาวสุชาดา ศิลาไพร
อุดรธานี

แจ้งลบวุฒิบัตรดิจิทัลที่ผู้อำนวยการลงนามแล้วค่ะ เนื่องด้วยผู้ประสานงานการฝึกอบรม ติ๊ก เมื่อรายงานผลการฝึกครบทุกคนแล้วและพร้อมที่จะให้ผอ.อนุมัติด้วยลายเซ็นดิจิทัล และกดบันทึก โดยกลุ่มงานแผนฯ สพร.18 อุดรธานี ยังไม่ได้ตรวจความเรียบร้อยและความถูกต้องจากการบันทึกข้อมูลค่ะ 
จึงขอความอนุเคราะห์ศูนย์ไอที ค่ะ เลข 0267772
ขอบคุณค่ะ

23/03/2021 10:01:04
ดำเนินการแก้ไขให้เรียบร้อยถูกต้องสมบูรณ์แล้วแจ้งมาใหม่นะคะ @23/03/2021 10:13:01
64
ระบบรายงานผลการพัฒนาฝีมือแรงงาน
ชยาภัสร์ ศรทอง
พังงา

สนพ พังงา ฝึกยกระดับ สาขาช่างเสริมสวย 30 ชม. เลข id 0270211 บันทึกผลการฝึกในระบบ Data Center และได้ติ๊กถูกที่ช่อง ผอ. อนุมัติ ด้วยลายเซ็นดิจิทัลเรียบร้อยแล้ว แต่ข้อมูลไม่ไปในระบบลายเซ็นดิจิทัลของผู้อำนวยการ เพื่อจะออกวุฒิบัตรดิจิทัล

22/03/2021 20:45:19
ลองดูใหม่นะครับ เท่าที่ดูก็ใส่ครบทุกอย่างแล้วนะ @22/03/2021 20:53:02
63
ระบบรายงานผลการพัฒนาฝีมือแรงงาน
นางสาวตรีภพรินทร์ ทาระศักดิ์
ลำพูน

ขอแจ้งแก้ไข หนังสือรับรองทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

สาขา ช่างบำรุงรักษารถยนต์ (ระดับ 1) 12 ชั่วโมง ::(031927)
ครั้งที่ 9 วันที่เริ่ม 18/12/2563 วันที่สิ้นสุด 18/12/2563    สถานที่ทดสอบ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน::(00071091)
1. 1510200086841 นายจิรายุส ติ๊บเงิน
2. 8500976035155 นายดนัย แสงสุนัน
ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้แก้ไขในระบบเรียบร้อยแล้ว
22/03/2021 19:02:27
ดำเนินการแล้วครับ @23/03/2021 09:11:10
62
ระบบรายงานผลการพัฒนาฝีมือแรงงาน
โอภาส คำอ่อน
กรุงเทพมหานคร

ขอแก้ไขวุฒิบัตรของนายธนวัฒน์ พานิชพันธ์ หลักสูตร ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ ระดับ 1 (รหัส 0269285)

19/03/2021 15:10:05
ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว รอเจนวุฒิบัตร 5 นาที ค่ะ @19/03/2021 15:20:55

จำนวนข้อมูลทั้งหมด 3487 ข้อมูล

แก้ไขเรียบร้อยแล้ว รอคำตอบจากศท. คำถามมีการแก้ไข/เพิ่มเติม ศท.กำลังตรวจสอบแก้ไข ศท.ตอบแล้ว

สำหรับadmin

1 ผู้ใช้กำลังออนไลน์