แจ้งปัญหาระบบสารสนเทศกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
###ขอความกรุณาผู้แจ้งปัญหา โปรดแจ้งผลการแก้ปัญหา กลับมาให้ทราบด้วยครับ โดยคลิกที่ไอคอน###
สถานะ
id
ระบบ
ชื่อผู้แจ้ง
หน่วยงาน
ปัญหา/ข้อแนะนำ
วันที่แจ้งข้อมูล
คำตอบ
แจ้งผลการแก้ไขปัญหา
189
ระบบรายงานผลการพัฒนาฝีมือแรงงาน
สราวุธ โสมโยธี
เลย

ขอความอนุเคราะห์ย้ายแผนการฝึกอบรม  โดยมีสาขาที่จะต้องย้าย คือ สาขาตำแหน่งพนักงานดูแลห้องพัก รหัสสาขา ๑๘๕๘๙๕ เป็น สาขาพนักงานดูแลห้องพัก รหัสสาขา ๑๘๕๘๐๖

ทำหนังสือแจ้งกองแผนเรียบร้อยแล้วครับ 

12/05/2021 15:55:00
ไม่ทราบว่าแจ้งย้ายที่ระบบแจ้งย้ายแผนที่ datacenter หรือยังคะ http://gcloud.dsd.go.th/~plandsd/listfac.php ถ้ายังรบกวนเข้าไปแจ้ง และทำหนังสือถึงกองแผนงานและสารสนเทศด้วยนะคะ เมื่อกองแผนได้รับหนังสือแล้ว จะดำเนินการแจ้งให้ไอทีดำเนินการต่อไปค่ะ @12/05/2021 15:29:04
188
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
นพรัตน์ เสือแขม
อุดรธานี

แจ้งเพิ่มชื่อเจ้าหน้าที่บรรจุใหม่ ลูกจ้างกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน จำนวน 1 คน ได้แก่ นางสาวดาราพรรณ ศรีเมือง ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี สังกัดฝ่ายบริหารทั่วไป กำหนดสิทธิ์ผู้ใช้งานทั่วไปครับ

12/05/2021 10:36:48
ดำเนินการ เรียบร้อยแล้ว ครับ.(pass=dsd123456) @12/05/2021 11:33:34
187
ระบบรายงานผลการพัฒนาฝีมือแรงงาน
พิษณุ ลายหงษ์
สระบุรี

ช่วยแก้ไขวุฒิบัตรของนายพรเทพ เทียมวงศ์ เข้าทดสอบมาตรฯช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 วันที่ 9 เมษายน 2564 เลขID 00070596 

ผมได้แก้ไขข้อมูลในใบสมัครเรียบร้อยแล้ว

11/05/2021 15:17:35
ดำเนินการเรียบร้อย รอเจนวุฒิบัตร 5 นาทีค่ะ @12/05/2021 11:12:26
186
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
นพรัตน์ เสือแขม
อุดรธานี

รายชื่อเจ้าหน้าที่เกษียณอายุราชการ และลาออก ค้างอยู่ในระบบ รบกวนลบออกด้วยครับ ได้แก่ นายสมศักดิ์ เนียมสุวรรณ และนางสาวประภาพร ชัยอู

11/05/2021 11:38:10
ดำเนินการปิดระบบแล้วนะคะ ที่ไม่ลบออกจากระบบเนื่องจาก ถ้าลบไปแล้วจะมีปัญหากับระบบรายงานผลที่ทางผู้เกษียณเคยได้ดำเนินการไว้จะไม่ สามารถดูของเก่าๆได้ค่ะ @11/05/2021 12:07:26
185
ระบบบริหารบุคคลากรและกำหนดสิทธิ์การใช้งานระบบสารสนเทศ
เอกลักษณ์ จำปาศรี
นครราชสีมา

ไม่มีชื่อหัวหน้าฝ่ายบริหารในโครงสร้างบุคลากรของหน่วยงาน 

"ชื่อนางจุไรรัตน์ วิรัชพงศานนท์ เจ้าพนักงงานธุรการอาวุโส"

ย้ายมาจากจังหวัดมหาสารคาม

11/05/2021 11:21:46
ดำเนินการเรียบร้อยค่ะ @11/05/2021 11:24:49

จำนวนข้อมูลทั้งหมด 528 ข้อมูล

แก้ไขเรียบร้อยแล้ว รอคำตอบจากศท. คำถามมีการแก้ไข/เพิ่มเติม ศท.กำลังตรวจสอบแก้ไข ศท.ตอบแล้ว

สำหรับadmin

1 ผู้ใช้กำลังออนไลน์