แจ้งปัญหาระบบสารสนเทศกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
###ขอความกรุณาผู้แจ้งปัญหา โปรดแจ้งผลการแก้ปัญหา กลับมาให้ทราบด้วยครับ โดยคลิกที่ไอคอน###
สถานะ
id
ระบบ
ชื่อผู้แจ้ง
หน่วยงาน
ปัญหา/ข้อแนะนำ
วันที่แจ้งข้อมูล
คำตอบ
แจ้งผลการแก้ไขปัญหา
184
ระบบรายงานผลการพัฒนาฝีมือแรงงาน
อุรชา เนมขุนทด
หนองบัวลำภู

หลักสูตรการฝึกเตรียมเข้าทำงาน สาขาช่างแต่งผมสตรี รุ่นที่ 1/2564 เนื่องจากไม่ได้บันทึกชื่อภาษาอังกฤษตั้งแต่สมัครฝึก ทำให้เวลาปริ้นวุฒิบัติดิจิตอล ไม่มีชื่อภาษาอังกฤษค่ะ ขณะนี้ได้ดำเนินการแก้ไขเพิ่มชื่อภาษาอังกฤษแล้ว รบกวนแก้ไขให้ด้วยนะค่ะ ขอบคุณค่ะ

เลขรุ่น สีดำค่ะ 0266104

13/05/2021 16:52:14
ขอเลขรุ่น (เลขสีดำ) ด้วยค่ะ @07/05/2021 14:35:22
183
ระบบรายงานผลการพัฒนาฝีมือแรงงาน
นายรัตนะ ศรีบุรัมย์
มหาสารคาม

รบกวนช่วยเจนวุฒิบัตรฝึกยกระดับ สาขา:::การใช้โปรแกรมไมโครซอฟต์เอ็กเซลขั้นสูง:::(5120014210115) ::: 30 + 0 ชั่วโมง (การฝึกยกระดับฝีมือ)::(183709) เนื่องจากคำนำหน้าผู้เรียนผิด จำนวน 1 คน คือ 1. มนัสวิน เข็มมี ลำดับที่ 7  ขอขอบคุณครับ

รหัสรุ่น 0270050

07/05/2021 11:04:51
ดำเนินการเรียบร้อย รอเจนวุฒิบัตร 5 นาทีค่ะ @07/05/2021 11:12:47
182
ระบบรายงานผลการพัฒนาฝีมือแรงงาน
ณรงค์ ประกายจันทร์
ลำปาง

สพร. 10 ลำปาง ขอความอนุเคราะห์แอดมินช่วยแก้ไข งบประมาณโครงการของจังหวัด ในส่วนของข้อมูลงบประมาณ ประเภทการใช้งบประมาณ จากเดิมเป็นการใช้งบประมาณของหน่วยงาน ขอเปลี่ยนไปเป็นการใช้งบประมาณของหน่วยงานที่ร่วมบูรณาการแทน (เนื่องจากไม่สามารถลบจำนวนเงินของแต่ละหัวข้อได้ จึงขอความอนุเคราะห์จากท่านช่วยแก้ไข ในสาขา การแปรรูปสมุนไพร (5230017350408) จำนวน 30 ชั่วโมง การฝึกอาชีพเสริม (184638) รุนที่ คจ-13/2564 ฝึกอบรมระหว่างวันที่  15 – 19 มีนาคม 2564  สถานที่ฝึก ศาลาร่วมใจบ้านหัวเสือ ต.หัวเสือ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง (0271064) ในระบบ datacenter ให้หน่อยนะครับ จักขอบพระคุณอย่างสูง

06/05/2021 10:58:29
ดำเนินการแล้วครับ @07/05/2021 11:08:00
181
ระบบรายงานผลการพัฒนาฝีมือแรงงาน
ณรงค์ ประกายจันทร์
ลำปาง

สพร. 10 ลำปาง ขอความอนุเคราะห์แอดมินช่วยแก้ไข งบประมาณโครงการของจังหวัด ในส่วนของข้อมูลงบประมาณ ประเภทการใช้งบประมาณ จากเดิมเป็นการใช้งบประมาณของหน่วยงาน ขอเปลี่ยนไปเป็นการใช้งบประมาณของหน่วยงานที่ร่วมบูรณาการแทน (เนื่องจากไม่สามารถลบจำนวนเงินของแต่ละหัวข้อได้ จึงขอความอนุเคราะห์จากท่านช่วยแก้ไข ในสาขา การแปรรูปสมุนไพร (5230017350408) จำนวน 30 ชั่วโมง การฝึกอาชีพเสริม (184638) รุนที่ คจ-10/2564 ฝึกอบรมระหว่างวันที่  1 – 5 มีนาคม 2564  สถานที่ฝึก วัดนาบ้านไร่ ต.แม่ถอด อ.เถิน จ.ลำปาง(0270777) ในระบบ datacenter ให้หน่อยนะครับ จักขอบพระคุณอย่างสูง

06/05/2021 10:53:34
ดำเนินการแล้วครับ @07/05/2021 11:08:10
180
ระบบรายงานผลการพัฒนาฝีมือแรงงาน
ณรงค์ ประกายจันทร์
ลำปาง

สพร. 10 ลำปาง ขอความอนุเคราะห์แอดมินช่วยแก้ไข งบประมาณโครงการของจังหวัด ในส่วนของข้อมูลงบประมาณ ประเภทการใช้งบประมาณ จากเดิมเป็นการใช้งบประมาณของหน่วยงาน ขอเปลี่ยนไปเป็นการใช้งบประมาณของหน่วยงานที่ร่วมบูรณาการแทน (เนื่องจากไม่สามารถลบจำนวนเงินของแต่ละหัวข้อได้ จึงขอความอนุเคราะห์จากท่านช่วยแก้ไข ในสาขา การแปรรูปสมุนไพร (5230017350408) จำนวน 30 ชั่วโมง การฝึกอาชีพเสริม (184638) รุนที่ คจ-09/2564 ฝึกอบรมระหว่างวันที่  1 – 5 มีนาคม 2564  สถานที่ฝึก โรงเรียนผู้สูงอายุวัดศรีหลวง ม.1 ต.แจ้ห่ม อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง (0270734) ในระบบ datacenter ให้หน่อยนะครับ จักขอบพระคุณอย่างสูง

06/05/2021 10:48:47
ดำเนินการแล้วครับ @07/05/2021 11:08:43

จำนวนข้อมูลทั้งหมด 528 ข้อมูล

แก้ไขเรียบร้อยแล้ว รอคำตอบจากศท. คำถามมีการแก้ไข/เพิ่มเติม ศท.กำลังตรวจสอบแก้ไข ศท.ตอบแล้ว

สำหรับadmin

1 ผู้ใช้กำลังออนไลน์