แจ้งปัญหาระบบสารสนเทศกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
###ขอความกรุณาผู้แจ้งปัญหา โปรดแจ้งผลการแก้ปัญหา กลับมาให้ทราบด้วยครับ โดยคลิกที่ไอคอน###
สถานะ
id
ระบบ
ชื่อผู้แจ้ง
หน่วยงาน
ปัญหา/ข้อแนะนำ
วันที่แจ้งข้อมูล
คำตอบ
แจ้งผลการแก้ไขปัญหา
766
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
เพ็ญประภา อักษรสมัยนิยม
กลุ่มกฎหมาย

ย้ายนายวิสิทฐ์ บางต่าย ลูกจ้างกองทุนฯ งานบริหารทั่วไป ไปเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนิติกร ฝ่ายคดีปกครองและคดีอาญา สังกัดกลุ่มกฎหมาย

15/12/2021 15:03:36
ดำเนินการแล้วค่ะ @15/12/2021 15:46:25
765
ระบบรายงานผลการพัฒนาฝีมือแรงงาน
สุจินต์ ปัญจา
อุบลราชธานี

แจ้งย้ายรุ่น การฝึกอาชีพเสริม กิจกรรม ฝึกอบรมแรงงานกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ รายการ แรงงานนอกระบบ รุ่นที่4 สาขาเทคนิคการติดตั้งและบำรุงรักษาระบบเซลล์แสงอาทิตย์ 18 ชม.(0279952)  ย้ายไป กิจกรรม ฝึกอบรมแรงงานกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ รายการ ผู้ผ่านการบำบัดยาเสพติด 

15/12/2021 14:10:10
@
764
ระบบบริหารบุคคลากรและกำหนดสิทธิ์การใช้งานระบบสารสนเทศ
นายศักดา มนูรัตนสุวรรณ
กำแพงเพชร

แจ้งพนักงานราชการบรรจุใหม่ นางสาวจุไรพร แถลงเอื้อ   ตำแหน่ง นิติกร 

15/12/2021 13:47:44
ดำเนินการแล้วค่ะ @15/12/2021 14:00:44
763

แจ้งพนักงานราชการบรรจุใหม่ นางสาวจุไรพร แถลงเอื้อ   ตำแหน่ง นิติกร 

15/12/2021 13:45:28
@
762
ระบบบริหารบุคคลากรและกำหนดสิทธิ์การใช้งานระบบสารสนเทศ
ปฏิภาณ
สำนักงานรับรองความรู้ความสามารถ

แจ้งพนักงานราชการบรรจุใหม่
นางสาวกฤษณา ขาวน่าน นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงาน
นางสาวสุดารัตน์ องค์เจริญกุล นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงาน

15/12/2021 13:11:25
ดำเนินการแล้วค่ะ @15/12/2021 13:28:48

จำนวนข้อมูลทั้งหมด 1246 ข้อมูล

แก้ไขเรียบร้อยแล้ว รอคำตอบจากศท. คำถามมีการแก้ไข/เพิ่มเติม ศท.กำลังตรวจสอบแก้ไข ศท.ตอบแล้ว

สำหรับadmin

1 ผู้ใช้กำลังออนไลน์