แจ้งปัญหาระบบสารสนเทศกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
###ขอความกรุณาผู้แจ้งปัญหา โปรดแจ้งผลการแก้ปัญหา กลับมาให้ทราบด้วยครับ โดยคลิกที่ไอคอน###
สถานะ
id
ระบบ
ชื่อผู้แจ้ง
หน่วยงาน
ปัญหา/ข้อแนะนำ
วันที่แจ้งข้อมูล
คำตอบ
แจ้งผลการแก้ไขปัญหา
36
ระบบรายงานผลการพัฒนาฝีมือแรงงาน
บุษยพรรณ งีสันเทียะ
นครราชสีมา

ยกเว้นลายเซ็นดิจิทัลค่ะ กิจกรรมบูรณาการ

1. 0271238  อาชีพเสริม

2. 0269690  ยกระดับ

11/03/2021 16:22:00
ดำเนินการเรียบร้อยแล้วค่ะ @11/03/2021 16:34:37
35
ระบบรายงานผลการพัฒนาฝีมือแรงงาน
โอภาส คำอ่อน
กรุงเทพมหานคร

สพร.13 กท ขอแก้รายชื่อผู้ผ่านการฝึก หลักสูตรการยิงซิลิโคนในงานติดตั้งกระจกอลูมิเนียม (0270698)ของนายอภิวัฒน์ ศรีโบราณ ตอนนี้เข้าไปแก้ไขชื่อเรียบร้อยแล้วครับ

11/03/2021 16:18:12
ดำเนินการแล้วค่ะ รอ gen ใหม่ประมาณ 5 นาที @11/03/2021 16:33:19
34
ระบบรายงานผลการพัฒนาฝีมือแรงงาน
เพ็ญประภา ปิตานุสร
สุพรรณบุรี

ขอยกเว้นลายเซ็นดิจิทัล กิจกรรมบูรณาการ

11/03/2021 15:47:55
ดำเนินการเรียบร้อยแล้วค่ะ @11/03/2021 15:59:05
33
ระบบรายงานผลการพัฒนาฝีมือแรงงาน
เพ็ญประภา ปิตานุสร
สุพรรณบุรี

ขอยกเว้นลายเซ็นดิจิทัล กิจกรรมบูรณาการ

11/03/2021 15:46:03
ดำเนินการเรียบร้อยแล้วค่ะ @11/03/2021 15:59:12
32
ระบบรายงานผลการพัฒนาฝีมือแรงงาน
เพ็ญประภา ปิตานุสร
สุพรรณบุรี

ขอยกเว้นลายเซ็นดิจิทัล กิจกรรมบูรณาการ

11/03/2021 15:45:23
ดำเนินการเรียบร้อยแล้วค่ะ @11/03/2021 15:59:17

จำนวนข้อมูลทั้งหมด 528 ข้อมูล

แก้ไขเรียบร้อยแล้ว รอคำตอบจากศท. คำถามมีการแก้ไข/เพิ่มเติม ศท.กำลังตรวจสอบแก้ไข ศท.ตอบแล้ว

สำหรับadmin

1 ผู้ใช้กำลังออนไลน์