แจ้งปัญหาระบบสารสนเทศกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
###ขอความกรุณาผู้แจ้งปัญหา โปรดแจ้งผลการแก้ปัญหา กลับมาให้ทราบด้วยครับ โดยคลิกที่ไอคอน###
สถานะ
id
ระบบ
ชื่อผู้แจ้ง
หน่วยงาน
ปัญหา/ข้อแนะนำ
วันที่แจ้งข้อมูล
คำตอบ
แจ้งผลการแก้ไขปัญหา
398
ระบบรับรองความรู้ความสามารถ
นครปฐม

ใส่รหัสผู้ประเมิน เป็นสาขาเชื่อมทิกแล้วบันทึก ผลออกมารหัสเปลี่ยนไปเป็นสาขาเชื่อมอาร์ค 

ลองแก้ใหม่ก็เป็นเหมือนเดิม ประเมินวันที่ 23 ก.ค 64  สาขาเชื่อมทิก จำนวน 13 คน

29/07/2021 10:46:30
เนื่องจากมีการคีย์ข้อมูลผู้ประเมิน(คร.18)เข้ามาไม่เรียบร้อยทำให้ข้อมูลไม่ถูกต้องและครบถ้วน การแก้ไขต้องดำเนินการลบผู้ประเมินคนนั้นๆออกและทำการบันทึกเข้ามาใหม่ค่ะ สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02-245-1703 ค่ะ @29/07/2021 11:04:57
397
ระบบรายงานผลการพัฒนาฝีมือแรงงาน
นางสาวตรีภพรินทร์ ทาระศักดิ์
ลำพูน
สาขา:::ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ยึดเกาะวัสดุผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่น สำหรับปั้นจั่นเหนือศีรษะ ปั้นจั่นขาสูง และปั้นจั่นอยู่กับที่ชนิดอื่น
รุ่นที่:::ยพล-07 วันที่เริ่มฝึก 8/7/2564 จบฝึก 13/7/2564 สถานที่ฝึก บริษัท ทานากะ พรีซิสชั่น (ประเทศไทย) จำกัด Test ID 0273629
ทั้งรุ่น วุฒิบัตรมี 2 หน้าค่ะ อาจเป็นเพราะชื่อ สาขายาวมาก เลยทำให้ ชื่อตำแหน่งของ ผอ. และ QR Code ตกมาอยู่หน้าที่ 2 รบกวนช่วยแก้ไขให้ด้วยคะ ขอบคุณคะ
29/07/2021 09:28:22
ดำเนินการแก้ไขเรียบร้อยแล้วครับ @29/07/2021 10:30:07
396
ระบบรายงานผลการพัฒนาฝีมือแรงงาน
กมลวรรณ
กระบี่

ขอแจ้งแก้ไขชื่อหลังสูตรภาษาอังกฤษ

พนักงานผสมเครื่องดื่ม BARDERTER

เปลี่ยนเป็น BARTENDER 

Tasting ID 0273810

28/07/2021 10:10:03
ดำเนินการแก้ไขเรียบร้อยแล้วครับ @29/07/2021 10:02:35
395
ระบบบริหารบุคคลากรและกำหนดสิทธิ์การใช้งานระบบสารสนเทศ
ปฏิภาณ เลิศสุวานนท์
สมุทรปราการ

ขอเพิ่มชื่อเข้าระบบการใช้ระบบสารสนเทศ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ  ชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่าน และสิทธิ์เข้าใช้งาน *ต้องการพิมพ์ใบรับรองเงินเดือน น.ส.วิชชุดา ยะนาย นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานปฏิบัติการ

23/07/2021 15:08:25
ดำเนินการเรียบร้อยค่ะ user คือ ชื่อ เว้นวรรค นามสกุล Password คือ A12345678 สามารถเปลี่ยนpasswordได้ที่ระบบกำหนดสิทธิ์ เข้าระบบและคลิกที่ชื่อตนเอง และเปลี่ยนได้เลยค่ะ ระบบสลิปเงินเดือนสามารถเข้าได้เช่นกันค่ะ @23/07/2021 15:23:11
394
ระบบบริหารบุคคลากรและกำหนดสิทธิ์การใช้งานระบบสารสนเทศ
นางสาวรจิระดี พูนเขตกิจ
กองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน
ขอเพิ่มสิทธิ์เข้าใช้งาน *ต้องการพิมพ์ใบรับรองเงินเดือน ชื่อ นางสาวจิระดี พูนเขตกิจ นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานปฏิบัติการ กองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน
23/07/2021 10:40:11
ดำเนินการเรียบร้อยค่ะ user คือ ชื่อ เว้นวรรค นามสกุล Password คือ A12345678 สามารถเปลี่ยนpasswordได้ที่ระบบกำหนดสิทธิ์ เข้าระบบและคลิกที่ชื่อตนเอง และเปลี่ยนได้เลยค่ะ ระบบสลิปเงินเดือนสามารถเข้าได้เช่นกันค่ะ @23/07/2021 10:51:57

จำนวนข้อมูลทั้งหมด 866 ข้อมูล

แก้ไขเรียบร้อยแล้ว รอคำตอบจากศท. คำถามมีการแก้ไข/เพิ่มเติม ศท.กำลังตรวจสอบแก้ไข ศท.ตอบแล้ว

สำหรับadmin

1 ผู้ใช้กำลังออนไลน์