แจ้งปัญหาระบบสารสนเทศกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
###ขอความกรุณาผู้แจ้งปัญหา โปรดแจ้งผลการแก้ปัญหา กลับมาให้ทราบด้วยครับ โดยคลิกที่ไอคอน###
สถานะ
id
ระบบ
ชื่อผู้แจ้ง
หน่วยงาน
ปัญหา/ข้อแนะนำ
วันที่แจ้งข้อมูล
คำตอบ
แจ้งผลการแก้ไขปัญหา
124
ระบบบริหารบุคคลากรและกำหนดสิทธิ์การใช้งานระบบสารสนเทศ
นายพิมล นาหนองตูม
ขอนแก่น

เรียนแอดมินกรมฯ จากแอดมินขอนแก่นนะครับ รบกวนรีเซตรหัสเข้าดาต้าเซ็นเตอร์ ของ อ.ชัยยะ จำปานา ให้ด้วยครับ ไม่สามารถเข้าระบบได้ รวมทั้งรหัสดาวน์โหลดสลิปเงินเดือนด้วยครับ ขอบคุณครับ

05/04/2021 13:09:13
ดำเนินการรีเซ็ตรหัสให้เรียบร้อยแล้วครับ เข้าไปได้รหัสใหม่ได้เลยครับ @05/04/2021 14:01:37
123
ระบบรายงานผลการพัฒนาฝีมือแรงงาน
นพณัฐ คงจิตงาม
สถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีอัตโนมัติและหุ่นยนต์

รายงานผลผู้ฝึกอบรมใส่ชื่อภาษาอังกฤษไปแล้ว แต่ในวุฒิบัตรชื่อภาษาอังกฤษไม่ขึ้น

สามารถแก้ไขได้ไหมครับ ขอบคุณมากครับ

 

Training ID: 0271505 การใช้ Internet of Things ในงานอุตสาหกรรม ระดับ 1

ชือ่ บุณยสร พงศ์ชัยพฤกษ์

07/04/2021 10:19:41
ขอรหัสรุ่นฝึกอบรม (Training ID)สีดำ และชื่อคนที่มีปัญหาครับผม ดำเนินการเรียบร้อย รอเจนวุฒิบัตร 5 นาทีค่ะ @07/04/2021 10:33:20
122
ระบบรายงานผลการพัฒนาฝีมือแรงงาน
นายวรวุฒิ นกหรีด
นนทบุรี

ขอแจ้งแก้ไขหนังสือรับรองทดสอบมาตรฐานฯ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 เมื่อวันที่ 28มีค64 ตาม ID 00072237  ของนายณัชพล สุคนธทรัพย์ บัตรประชาชนเลขที่ 1100400919998โดยได้แก้ไขข้อมูลใบสมัครแล้วครับ

02/04/2021 17:20:54
ดำเนินการแล้ว รอ Gen pdf ใหม่ ครับ @05/04/2021 12:07:55
121
ระบบรายงานผลการพัฒนาฝีมือแรงงาน
นายวรวุฒิ นกหรีด
นนทบุรี

ขอแจ้งแก้ไขหนังสือรับรองทดสอบมาตรฐานฯ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 เมื่อวันที่ 28มีค64 ตาม ID 00072237  ของนายทวัตน์ สุภิสิงห์ บัตรประชาชนเลขที่ 3120600208773 โดยได้แก้ไขข้อมูลใบสมัครแล้วครับ

02/04/2021 17:19:01
ดำเนินการแล้ว รอ Gen pdf ใหม่ ครับ @05/04/2021 12:09:08
120
ระบบรายงานผลการพัฒนาฝีมือแรงงาน
นายวรวุฒิ นกหรีด

ขอแจ้งแก้ไขหนังสือรับรองทดสอบมาตรฐานฯ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 เมื่อวันที่ 28มีค64 ตาม ID 00072237  ของนายนิติธร จิตติวิไล บัตรประชาชนเลขที่ 1102002343150 โดยได้แก้ไขข้อมูลใบสมัครแล้วครับ

02/04/2021 17:17:02
ดำเนินการแล้ว รอ Gen pdf ใหม่ ครับ @05/04/2021 12:09:17

จำนวนข้อมูลทั้งหมด 598 ข้อมูล

แก้ไขเรียบร้อยแล้ว รอคำตอบจากศท. คำถามมีการแก้ไข/เพิ่มเติม ศท.กำลังตรวจสอบแก้ไข ศท.ตอบแล้ว

สำหรับadmin

1 ผู้ใช้กำลังออนไลน์