แจ้งปัญหาระบบสารสนเทศกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
###ขอความกรุณาผู้แจ้งปัญหา โปรดแจ้งผลการแก้ปัญหา กลับมาให้ทราบด้วยครับ โดยคลิกที่ไอคอน###
สถานะ
id
ระบบ
ชื่อผู้แจ้ง
หน่วยงาน
ปัญหา/ข้อแนะนำ
วันที่แจ้งข้อมูล
คำตอบ
แจ้งผลการแก้ไขปัญหา
1020
ระบบรายงานผลการพัฒนาฝีมือแรงงาน
ฐาปะนะ แป้นอินทร์
นครปฐม

สาขา:::ช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคาร:::(0920224150204) ::: 30 + 0 ชั่วโมง (การฝึกยกระดับฝีมือ)::(190581) รุ่นที่:::3 วันที่เริ่มฝึก 7/2/2565 จบฝึก 11/2/2565  สถานที่ฝึก สพร. 16 นครปฐม::(0278232) เมื่อรายงานผลการฝึกครบทุกคนแล้วและพร้อมที่จะให้ผอ.อนุมัติด้วยลายเซ็นดิจิทัล ต้องติ๊กและกดบันทึก ปรากฎว่าเมื่อ จนท.กดบันทึกจะขึ้น error รบกวนช่วยแก้ไขให้ด้วย ขอบคุณมากครับ

16/02/2022 14:57:23
ดำเนินการแล้ว @17/02/2022 13:53:10
1019
ระบบรายงานผลการพัฒนาฝีมือแรงงาน
กนกกาจน์ ศรีสวัสดิ์
กระบี่

เรียนแอดมิน ขอแก้ไข ชื่อ

เดิม ณัฏกันต ธีระนันทกุล

ใหม่ ณัฏฐกันต ธีระนันทกุล

แก้ไขในระบบเรียบร้อยแล้วค่ะ Testing ID 0275501

15/02/2022 16:23:45
รอ gen วุฒิบัตรใหม่ 15 นาที ค่ะ @15/02/2022 16:26:47
1018
ระบบรายงานผลการพัฒนาฝีมือแรงงาน
ศราวุฒิ ก๋องใจ
สถาบันฯนานาชาติเชียงแสน

แจ้งเพิ่มชื่อภาษาอังกฤษ ของหลักสูตร เทคนิคการขับรถยกและจัดการคลังสินค้า : 36 ชั่วโมง รหัสหลักสูตร 0920227360110

15/02/2022 14:52:10
แจ้งที่ http://idev.dsd.go.th/~course_eng/listfac.php ค่ะ @15/02/2022 16:23:30
1017
ระบบรายงานผลการพัฒนาฝีมือแรงงาน
นางสาวณัฏฐธิดา รามัญวงษ์
นครสวรรค์

แจ้งแก้ไขวันจบฝึกในวุฒิบัติค่ะ จากวันที่ 18 มีนาคม 2565 เป็นวันที่ 18 ธันวาคม 2564 
วันจบฝึกในรายการฝึกอบรมถูกต้องค่ะ แต่เมื่อดาวน์โหลดวุฒิบัติแล้วขึ้นเป็นวันที่ 18 มีนาคม 2565
โครงการฝึกอบรมแรงงานกลุ่มเป้าหมายเฉพาะเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ, รายการแรงงานนอกระบบ

สาขาการบำรุงรักษาเครื่องยนต์เล็กเพื่อการเกษตร (191166), รุ่นที่ 1 รหัส 0278941
วันที่ฝึก 14/12/64 - 18/12/64

15/02/2022 14:29:18
ต้องให้ ผอ.กดอนุมัติวุฒิบัตรใหม่ เนื่องจากการแก้ไขจะได้ลายเซ็นต์ท่านใหม่ เวลาของการออกวุฒิบัตรจะเป็นปัจจุบัน @15/02/2022 16:24:50
1016
ระบบรายงานผลการพัฒนาฝีมือแรงงาน
สาทิศ เบ็ญหยีหมาน
ยะลา

ขอแก้ไขวุติบัตรเนื่องจากพิมพ์ชื่อผิด จากนางสาวทองพิมพ์ ภายนอก เปลี่ยนเป็น นางสาวทองทิพย์ ภายนอก ได้แก้ไขชื่อในใบสมัครเรียบร้อยแล้ว หลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ สาขาการ นวดอโรมา จำนวน 30 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 22 - 26 ธันวาคม 64

15/02/2022 11:06:53
ขอเลขเทรนนิ่งไอดี (02.....สีดำ)ค่ะ @15/02/2022 12:55:53

จำนวนข้อมูลทั้งหมด 1481 ข้อมูล

แก้ไขเรียบร้อยแล้ว รอคำตอบจากศท. คำถามมีการแก้ไข/เพิ่มเติม ศท.กำลังตรวจสอบแก้ไข ศท.ตอบแล้ว

สำหรับadmin

1 ผู้ใช้กำลังออนไลน์