แจ้งปัญหาระบบสารสนเทศกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
###ขอความกรุณาผู้แจ้งปัญหา โปรดแจ้งผลการแก้ปัญหา กลับมาให้ทราบด้วยครับ โดยคลิกที่ไอคอน###
สถานะ
id
ระบบ
ชื่อผู้แจ้ง
หน่วยงาน
ปัญหา/ข้อแนะนำ
วันที่แจ้งข้อมูล
คำตอบ
แจ้งผลการแก้ไขปัญหา
1030
ระบบบริหารบุคคลากรและกำหนดสิทธิ์การใช้งานระบบสารสนเทศ
ธนิต
สุพรรณบุรี

เรียน Admin
แจ้งรายชื่อลูกจ้างกองทุนฯ บรรจุใหม่
นายศุภกิจ  เล็กคณา ตำแหน่งนิติกร
ทางสถาบันฯ ได้แจ้งหนังสือผ่านระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ขอบคุณครับ

 
 
 
 
21/02/2022 15:33:50
ดำเนินการแล้วตั้งแต่วันที่ 17 ก.พ.65 ค่ะ @21/02/2022 15:45:19
1029
ระบบรายงานผลการพัฒนาฝีมือแรงงาน
ิปิยพักตร์ อรรคฮาตสี
นครพนม

ขอแก้ไขชื่อในวุฒิบัตร นายมุจรินทร์  ธน ฮน เป็นนางสาวมุจรินทร์  ธน ฮน ฝึกยกระดับฝีมือ สาขาการตัดชุดพื้นเมือง(190474) ระหว่างวันที่ 24 - 28 มกราคม  2565 และได้แก้ไขชื่อในใบสมัครเรียบร้อยแล้วค่า

21/02/2022 13:19:18
รอ gen วุฒิบัตรใหม่ 15 นาทีค่ะ @21/02/2022 15:59:48
1028
ระบบรายงานผลการพัฒนาฝีมือแรงงาน
ซาลมา ยูโซะ
จันทบุรี

เรียน แอดมินกรม
รบกวนตรวจสอบยอดผู้ผ่านการฝึกอบรม หลักสูตร 3D Asset Creator เตรียมความพร้อมสู่โลก Metaverse 30 ชม. 
id สีม่วง : 193187
id สีดำ : 0281542
รายงานผลในระบบ datacenter จำนวนผู้ผ่าน 66 คน 
แต่ในระบบรายงานผลการปฏิบัติงาน (warroom) แสดงจำนวนผู้ผ่าน 62 คน
ขอบคุณค่ะ

21/02/2022 11:51:28
@
1027
ระบบรายงานผลการพัฒนาฝีมือแรงงาน
นางสาววนิดา แก้ววิลัย
ลพบุรี

training_id 191243  ขอแก้ไขวุฒิบัตรไม่ขึ้นภาษาอังกฤษหลักสูตร เตรียมเข้าทำงาน สาขาช่างตัดผมบุรุษ (ระดับต้น) จำนวน 3 ท่าน ได้แก่

1.นายจุลยุทธ์ ศรีนิล

2.นางสาวพรพรรณ อยู่เลิศลบ

3.นางฉันทกร ยาใหญ่

21/02/2022 14:15:57
รอ gen วุฒิบัตรใหม่ 15 นาทีค่ะ @21/02/2022 15:52:30
1026
ระบบรายงานผลการพัฒนาฝีมือแรงงาน
กมลวรรณ
กระบี่

ขอแจ้งแก้ไขวันที่ฝึกอบรมค่ะ
เดิม 10-14 สิงหาคม 2564
เป็น 10 - 19 สิงหาคม 2564
เลข Testing ID (0280223)

ขอบคุณค่ะ

 

20/02/2022 13:00:25
ผอ ปัจจุบัน เป็นคนเดิม กับ ผอ ที่อนุมัติครั้งก่อนหรือไม่ @21/02/2022 10:02:29

จำนวนข้อมูลทั้งหมด 1481 ข้อมูล

แก้ไขเรียบร้อยแล้ว รอคำตอบจากศท. คำถามมีการแก้ไข/เพิ่มเติม ศท.กำลังตรวจสอบแก้ไข ศท.ตอบแล้ว

สำหรับadmin

1 ผู้ใช้กำลังออนไลน์