แจ้งปัญหาระบบสารสนเทศกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
###ขอความกรุณาผู้แจ้งปัญหา โปรดแจ้งผลการแก้ปัญหา กลับมาให้ทราบด้วยครับ โดยคลิกที่ไอคอน###
สถานะ
id
ระบบ
ชื่อผู้แจ้ง
หน่วยงาน
ปัญหา/ข้อแนะนำ
วันที่แจ้งข้อมูล
คำตอบ
แจ้งผลการแก้ไขปัญหา
801
ระบบรายงานผลการพัฒนาฝีมือแรงงาน
วินัย สุขียุติ
ระยอง

สพร 17 ระยอง แจ้งเปลี่ยนแปลงรายชื่อเจ้าหน้าที่ดังต่อไปนี้

เจ้าหน้าที่ย้ายเข้า

1. นางจิราภรณ สุขะปิณฑะ ตำแหน่งนักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการพิเศษ ผอ.กลุ่มงานแผนฯ ย้ายมาจากสงขลา

เจ้าหน้าที่ย้ายออก

1. นายภูมิชัย นิยมไทย ย้ายไปราชบุรี

2. นางสาวนิธิภรณ์ จิตคงสง ย้ายไปยะลา

3. นายอาเดียว โกฏเพชร ย้ายไปสระแก้ว

เจ้าหน้าที่เกษียณอายุ

1. นายศรีวิชัย เกตุค้างพลู

ขอบคุณมากครับ

22/12/2021 10:38:44
ดำเนินการแล้วค่ะ @22/12/2021 10:53:00
800
ระบบรายงานผลการพัฒนาฝีมือแรงงาน
ขนิษฐา เจริญ
สงขลา

รบกวน IT GEN วุฒิบัตรนางสุเมธา แซ่ซัง เนื่องจากมีการแก้ไขคำนำหน้าชื่อค่ะ (Training ID 0276011)..ขอขอบคุณค่ะ

22/12/2021 10:07:30
ดำเนินการแล้วค่ะ รอ Gen pdf ใหม่ 10 นาที @22/12/2021 10:26:54
799
ระบบส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน
วิมลรัตน์ อัตตะโคตร
กรุงเทพมหานคร

จากสำนักงานฯพื้นที่ 4 วิมลรตน์ เบอร์0804573938/02-4582713 แจ้งเรื่องหนังสือรับพิมพ์ไม่ครบรุ่น บริษัทได้ฝึกอบรมจำนวน 1 หลักสู 2 รุ่น แต่พบว่าหนังสือรับรองพิมพ์ออกมาเพียง 1 รุ่นค่ะ

22/12/2021 10:04:18
ดำเนินการให้แล้วครับ @22/12/2021 11:42:08
798
ระบบบริหารบุคคลากรและกำหนดสิทธิ์การใช้งานระบบสารสนเทศ
สุรกัญญา ชัยรัตน์
หนองบัวลำภู

แจ้งพนักงานราชการบรรจุใหม่ สนพ.หนองบัวลำภู

นายภานุพงศ์ โกศลเกียรติสกุล ตำแหน่ง นิติกร  ขอบคุณค่ะ

22/12/2021 09:39:57
ดำเนินการแล้วค่ะ @22/12/2021 09:59:24
797
ระบบบริหารบุคคลากรและกำหนดสิทธิ์การใช้งานระบบสารสนเทศ
นายทรงยศ ไพรสุวรรณ
พังงา
สนพ.พังงา ขอแจ้งรายชื่อเจ้าหน้าที่ย้ายเข้าและบรรจุใหม่จำนวน 2 คน ดังนี้ครับ 1.นางสุภาวดี กะลาสี นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานปฏิบัติการ ย้ายมาจาก สพร.11 สุราษฎร์ธานี 2.นายเอกรัตน์ ชนะกุล นิติกร(พนักงานราชการ) บรรจุใหม่ครับ
21/12/2021 22:37:56
ดำเนินการแล้วค่ะ @22/12/2021 09:49:55

จำนวนข้อมูลทั้งหมด 1246 ข้อมูล

แก้ไขเรียบร้อยแล้ว รอคำตอบจากศท. คำถามมีการแก้ไข/เพิ่มเติม ศท.กำลังตรวจสอบแก้ไข ศท.ตอบแล้ว

สำหรับadmin

1 ผู้ใช้กำลังออนไลน์