แจ้งปัญหาระบบสารสนเทศกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
###ขอความกรุณาผู้แจ้งปัญหา โปรดแจ้งผลการแก้ปัญหา กลับมาให้ทราบด้วยครับ โดยคลิกที่ไอคอน###
สถานะ
id
ระบบ
ชื่อผู้แจ้ง
หน่วยงาน
ปัญหา/ข้อแนะนำ
วันที่แจ้งข้อมูล
คำตอบ
แจ้งผลการแก้ไขปัญหา
240
ระบบบริหารบุคคลากรและกำหนดสิทธิ์การใช้งานระบบสารสนเทศ
อนันต์ อินตาคำ
พะเยา

เรียน admin กรมฯ
สนพ.พะเยา แจ้งบุคลากรย้ายเข้า จำนวน 2 ราย ดังนี้
1.นายอนุชา  ละอองพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา ย้ายมาจาก กลุ่มงานพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ สำนักพัฒนาผู้ฝึกและเทคโนโลยีการฝึก
2.นางสุภาวนีย์ ธรรมตา  นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการ ย้ายมาจาก สพร.20 เชียงราย
ขอบคุณครับ

31/05/2021 10:08:05
ดำเนินการเรียบร้อยค่ะ @31/05/2021 10:56:54
239
ระบบบริหารบุคคลากรและกำหนดสิทธิ์การใช้งานระบบสารสนเทศ
ทศพร กัณสิทธิ์
สิงห์บุรี

เจ้าหน้าที่ย้ายเข้า

นางสาววราภรณ์  ศรีลออ ตำแหน่ง นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานปฏิบัติการ ย้ายจาก สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 13 (กรุงเทพมหานคร) พื้นที่ 4

เจ้าหน้าที่ย้ายออก

นายชัยยัญ จันทร์เขียว ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ ไป สนพ.อุทัยธานี

31/05/2021 10:04:23
ดำเนินการเรียบร้อยค่ะ @31/05/2021 10:11:28
238
ระบบบริหารบุคคลากรและกำหนดสิทธิ์การใช้งานระบบสารสนเทศ
นายชำนาญ นพสาริกา
อุทัยธานี

เรียน admin สนพ.อุทัยธานี แจ้งข้าราชการโยกย้าย..โดย นายฉัตรพิพัฒน์ ภู่กัน ตำแหน่ง นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการ ย้ายจาก สนพ.อุทัยธานี ไป สพร.2 สุพรรณบุรี และนายชัยยัญ จันทร์เขียว ตำแหน่ง นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการ ย้ายจาก สนพ.สิงห์บุรี มา สนพ.อุทัยธานี ครับ

31/05/2021 10:01:33
ดำเนินการเรียบร้อยค่ะ @31/05/2021 10:09:31
237
ระบบบริหารบุคคลากรและกำหนดสิทธิ์การใช้งานระบบสารสนเทศ
ซาลมา ยูโซะ
จันทบุรี

เรียน admin กรม
       สนพ.จันทบุรี แจ้งข้าราชการย้ายเข้า จำนวน 1 ราย คือ
นายทวีศักดิ์ เจริญศิลป์ นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการ ย้ายมาจาก กศป. ขอบคุณค่ะ

31/05/2021 10:01:08
ดำเนินการเรียบร้อยค่ะ @31/05/2021 10:05:13
236
ระบบบริหารบุคคลากรและกำหนดสิทธิ์การใช้งานระบบสารสนเทศ
สุจินต์ ปัญจา
อุบลราชธานี

ขอแจ้งเจ้าหน้าที่ย้ายเข้า ยังไม่มีชื่อใน ระบบ Data Center จำนวน 3 ราย 

1.นายเพชรเหล็ก  ทองภูธร  นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการพิเศษ

2. นายรชต  ศรีปัญญา  นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการ

3. นางโสภา  ทิพย์โอสถ  นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการ

31/05/2021 09:44:40
ดำเนินการเรียบร้อยค่ะ @31/05/2021 10:04:07

จำนวนข้อมูลทั้งหมด 689 ข้อมูล

แก้ไขเรียบร้อยแล้ว รอคำตอบจากศท. คำถามมีการแก้ไข/เพิ่มเติม ศท.กำลังตรวจสอบแก้ไข ศท.ตอบแล้ว

สำหรับadmin

1 ผู้ใช้กำลังออนไลน์