แจ้งปัญหาระบบสารสนเทศกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
###ขอความกรุณาผู้แจ้งปัญหา โปรดแจ้งผลการแก้ปัญหา กลับมาให้ทราบด้วยครับ โดยคลิกที่ไอคอน###
สถานะ
id
ระบบ
ชื่อผู้แจ้ง
หน่วยงาน
ปัญหา/ข้อแนะนำ
วันที่แจ้งข้อมูล
คำตอบ
แจ้งผลการแก้ไขปัญหา
1240
ระบบรายงานผลการพัฒนาฝีมือแรงงาน
ปิยธาดา จันทร์เจริญ
กาญจนบุรี

ขอความอนุเคราะห์ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ เนื่องจากทางกาญจนบุรีรายงานผลการฝึกอบรมเรียบร้อยแล้ว แต่ในระบบไม่แสดงผลให้ผู้อำนวยการอนุมัติวุฒิบัตรดิจิทัล ทางกาญจนบุรีจึงขอความอนุเคราะห์เพิ่มเติมชื่อภาษาอังกฤษของหลักสูตร รายละเอียดดังนี้ค่ะ  รบกวนด้วยนะคะ (ทั้งนี้ทางกาญจนบุรีได้แจ้งไปยังระบบแจ้งแก้ไขชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ แล้วด้วยค่ะ)

ผลผลิต(โครงการ):::โครงการฝึกอบรมแรงงานกลุ่มเป้าหมายเฉพาะเพิ่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ::(339)

รายการ:::แรงงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ::(001691)

03/05/2022 10:03:49
รอ สพท. มาเพิ่มภาษาอังกฤษให้ในระบบนะครับ @03/05/2022 14:50:19
1239
ระบบบริหารบุคคลากรและกำหนดสิทธิ์การใช้งานระบบสารสนเทศ
นางสาวประติภา กวีตา
สมุทรสงคราม

แจ้ง จนท ย้ายออก
นางสาวปิยะมาลย์ ฝั้นจักรสาย นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานปฏิบัติการ ย้ายออกจาก สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม
เข้าปฏิบัติงาน ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน
ขอบคุณค่ะ

02/05/2022 13:59:43
ดำเนินการย้ายให้แล้วค่ะ @03/05/2022 14:05:44
1238
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
มาริสา วิรัตติยา
ตาก

ขอเพิ่มในระบบ น.ส.ตันหยง  จันทร์สุระตระกูล ลูกจ้างกองทุนฯ มีสิทธิ์ใช้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

เพิ่มในระบบ นายชัยชาญ อุ่นเมือง นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการ  ย้ายมาจากจังหวัดลำพูน 

เอาชื่อออกจากระบบ น.ส.ยุวพา โอชารส นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการ ย้ายไปจังหวัดอุทัยธานี

02/05/2022 10:50:08
ดำเนินการแล้วค่ะ @02/05/2022 11:34:53
1237
ระบบรายงานผลการพัฒนาฝีมือแรงงาน
นางสุพิน ศรีเลิศ
ศรีสะเกษ

ขอยกเลิกผู้ผ่านการฝึก ชื่อนางสงวน รักธง เลขบัตร 3331100091027 งบจังหวัด หลักสูตรการขายสินค้าออนไลน  (193358) รุ่นที่ 1 (0281817) เนื่องจากบันทึกข้อมูลผิด และขอแจ้งชื่อนางสาวเจนจิรา แก่นสาร เลขบัตร 1102002022370 แทน

29/04/2022 18:02:31
รบกวนทำหนังสือถึงศูนย์ข้อมูลฯค่ะ @02/05/2022 10:58:00
1236
ระบบบริหารบุคคลากรและกำหนดสิทธิ์การใช้งานระบบสารสนเทศ
ตรีภพรินทร์ ทระศักดิ์
ลำพูน

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน ขอเพิ่มสิทธิการใช้งานในระบบสารสนเทศของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน  จำนวน 3 ท่าน

1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงธีรารัตน์ ถนอมเสียง ตำแหน่ง  นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงาน (พนักงานราชการเฉพาะกิจ)

2. นายยุทธนา จำปารี ตำแหน่ง  นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงาน (พนักงานราชการเฉพาะกิจ)

3. นางสาวอุทุมพร น้อยกลิ่น ตำแหน่ง  นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงาน (พนักงานจ้างเหมา)

ทั้งนี้ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน ได้ทำหนังสือถึงศูนย์ข้อมูลเทคโนโลยีสาสนเทศและการสื่อสาร และส่งในระบบ E-Sarabun เรียบร้อยแล้ว

29/04/2022 17:31:00
เพิ่มชื่อเรียบร้อยแล้วค่ะ @02/05/2022 10:57:34

จำนวนข้อมูลทั้งหมด 1669 ข้อมูล

แก้ไขเรียบร้อยแล้ว รอคำตอบจากศท. คำถามมีการแก้ไข/เพิ่มเติม ศท.กำลังตรวจสอบแก้ไข ศท.ตอบแล้ว

สำหรับadmin

1 ผู้ใช้กำลังออนไลน์