แจ้งปัญหาระบบสารสนเทศกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
###ขอความกรุณาผู้แจ้งปัญหา โปรดแจ้งผลการแก้ปัญหา กลับมาให้ทราบด้วยครับ โดยคลิกที่ไอคอน###
สถานะ
id
ระบบ
ชื่อผู้แจ้ง
หน่วยงาน
ปัญหา/ข้อแนะนำ
วันที่แจ้งข้อมูล
คำตอบ
แจ้งผลการแก้ไขปัญหา
1057
ระบบรายงานผลการพัฒนาฝีมือแรงงาน
ณัฐนันทน์
เชียงใหม่

ขอความอนุเคราะห์แก้ไขระบบ โครงการเสริมสร้างสมรรถนะแรงงานด้านเทคโนโลยีรองรับการทำงานในศตวรรษที่ 21 หลักสูตรเทคนิคการใช้โปรแกรมAdobeIllustratorสำหรับสื่อสิ่งพิมพ์และ
ป้ายโฆษณา เนื่องจากปุ่มกดบันทึกให้ ผอ. ลงนามดิจิทัล ไม่มี 
คนที่ไม่ผ่านไม่สามารถเลือกสาเหตุไม่ผ่านได้ Training ID 192722 ขอบคุณค่ะ (Dsd Wellness)

01/03/2022 10:51:09
ยังไม่มีชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษค่ะ @01/03/2022 10:53:23
1056
ระบบรายงานผลการพัฒนาฝีมือแรงงาน
วนิดา แก้ววิลัย
ลพบุรี

0279052  แก้ไขนามสกุลภาษาอังกฤษ ของ

นางสาวพรพรรณ อยู่เลิศลบ
จากเดิม Youlardlob  เป็น Yoolerdlob แก้ไขข้อมูลในใบสมัครแล้วค่ะ

03/03/2022 14:10:08
รอ gen วุฒิบัตรใหม่ 15 นาทีค่ะ @03/03/2022 14:12:14
1055
ระบบรายงานผลการพัฒนาฝีมือแรงงาน
จารุพรรณ
ราชบุรี

ขอความอนุเคราะห์แก้ไขชื่อภาษาอังกฤษในวุฒิบัตรใด้ด้วยคะ สาขา การออกแบบระบบควบคุมนิวแมติกส์และนิวแมติกส์ไฟฟ้า (0281486) จำนวน 2 คนค่ะ ลำดับที่ 8 นายรัชชานนท์ พุทธสงวนพร
Ratchanon Phutthasanguanporn ลำดับที่ 11 นายธนพล คำที Tanapan Komtee ได้แก้ไขในระบบเรียบร้อยแล้วค่ะขอบคุณมากคะ

28/02/2022 16:13:57
รอ gen วุฒิบัตรใหม่ 15 นาทีค่ะ @28/02/2022 16:26:57
1054
ระบบรายงานผลการพัฒนาฝีมือแรงงาน
พงษ์ลดา ทาเวียง
สุรินทร์

ขอให้แก้ไขวุฒิบัตร ชื่อ - สกุล ภาษาอังกฤษ ผิดของ

นางสาว เกศรา รัศมี Miss Gatsara Ratsamee

รายการโครงการยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงาน (0636) สาขา ช่างแต่งผมบุรุษ (3210027420102) การฝึกเตรียมเข้าทำงาน (191127) รุ่นที่ 1 เริ่มฝึกวันที่ 8/11/2564 จบฝึกวันที่ 6/1/2565 ค่ะ

ขอบคุณมากค่ะ

 

 

28/02/2022 14:43:51
รอ gen วุฒิบัตรใหม่ 15 นาทีค่ะ @28/02/2022 15:09:10
1053
ระบบรายงานผลการพัฒนาฝีมือแรงงาน
นางสาววิไลพร หาญพัฒน์
ตราด

ขอแก้ไขชื่อผู้รับการฝึกในวุฒิบัตร หลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ สาขา การนวดหน้าเพื่อความงาม (192677) จาก จุฐาภรณ์ แช่มทะเพรียว เป็น จุฑาภรณ์ แช่มทะเพรียว ทั้งนี้ได้แก้ไขในใบสมัครเรียบร้อยแล้วค่ะ ขอบคุณค่ะ

28/02/2022 11:47:57
ดำเนินการให้แล้วครับ @28/02/2022 14:02:42

จำนวนข้อมูลทั้งหมด 1481 ข้อมูล

แก้ไขเรียบร้อยแล้ว รอคำตอบจากศท. คำถามมีการแก้ไข/เพิ่มเติม ศท.กำลังตรวจสอบแก้ไข ศท.ตอบแล้ว

สำหรับadmin

1 ผู้ใช้กำลังออนไลน์