แจ้งปัญหาระบบสารสนเทศกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
###ขอความกรุณาผู้แจ้งปัญหา โปรดแจ้งผลการแก้ปัญหา กลับมาให้ทราบด้วยครับ โดยคลิกที่ไอคอน###
สถานะ
id
ระบบ
ชื่อผู้แจ้ง
หน่วยงาน
ปัญหา/ข้อแนะนำ
วันที่แจ้งข้อมูล
คำตอบ
แจ้งผลการแก้ไขปัญหา
806
ระบบรายงานผลการพัฒนาฝีมือแรงงาน
ปฏิภาณ
สมุทรปราการ

เทคนิคการสอนงานและเป็นหัวหน้างาน Training ID 0276729ขอแก้ไขชื่อภาษาอังกฤษของผู้จบฝึก จาก Chotkan เป็น Chotikan ได้แก้ไขในใบสมัครแล้วครับ

22/12/2021 16:19:38
ดำเนินการแล้วค่ะ รอ Gen pdf ใหม่ 10 นาที @22/12/2021 16:31:32
805
ระบบรายงานผลการพัฒนาฝีมือแรงงาน
คล่องศักดิ์ การอำมร
นครศรีธรรมราช

6eO1te.jpg 6eO3SZ.jpg 6eO9gI.md.jpg 6eOTCP.md.jpg

 

รบกวนแอดมินเปลี่ยนนาม สกุลผู้เข้ารับการทดสอบฯ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 วันที่ 17 - 18/11/2564
นายปรมินทร์ หิ้นจิ้ว

 

23/12/2021 09:49:14
ดำเนินการแล้วค่ะ รอ Gen pdf ใหม่ 10 นาที @23/12/2021 13:33:26
804
ระบบบริหารบุคคลากรและกำหนดสิทธิ์การใช้งานระบบสารสนเทศ
นายกิตติวรรธน์ วรธงไชย
สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ฯ

ขอแจ้งเปลี่ยนขื่อแอดมินหน่วยงาน จาก นายประสาร คิดดี นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการ  เป็น นายกิตติวรรธน์ วรธงไชย พนักงานธุรการ ระดับ ส3

22/12/2021 15:23:33
ต้องทำหนังสือแจ้งศูนย์ข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารค่ะ @22/12/2021 16:27:37
803
ระบบบริหารบุคคลากรและกำหนดสิทธิ์การใช้งานระบบสารสนเทศ
บันฑิตย์ ทองดอนดู่
หนองคาย

สนพ.หนองคาย ขอแจ้งพนักงานราชการเข้าใหม่

1. นางสาวเบญจวรรณ บุญชื่น ตำแหน่งนักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงาน **ไม่ใช่ ตำแหน่งนิติกร**

2. ว่าที่ร้อยตรีหญิง พัชราภรณ์ ไตรวงค์ย้อย ตำแหน่งนิติกร

 

หมายเหตุ **

22/12/2021 12:05:53
ดำเนินการแล้วค่ะ @22/12/2021 13:46:31
802
ระบบบริหารบุคคลากรและกำหนดสิทธิ์การใช้งานระบบสารสนเทศ
อนันต์ อินตาคำ
พะเยา

เรียน Admin ส่วนกลาง จาก สนพ.พะเยา รบกวน reset รหัสผ่าน ของนายกิตติภพ ยะอ้อน ในระบบ Datacenter ด้วยครับ

22/12/2021 11:37:56
ดำเนินการแล้วค่ะ เป็น A12345678 จากนั้นให้ไปดำเนินการกำหนดpassword เองที่ระบบบริหารบุคลากรและกำหนดสิทธิ์การใช้งาน ที่อยู่ในหน้า datacenter @22/12/2021 11:43:36

จำนวนข้อมูลทั้งหมด 1246 ข้อมูล

แก้ไขเรียบร้อยแล้ว รอคำตอบจากศท. คำถามมีการแก้ไข/เพิ่มเติม ศท.กำลังตรวจสอบแก้ไข ศท.ตอบแล้ว

สำหรับadmin

1 ผู้ใช้กำลังออนไลน์