แจ้งปัญหาระบบสารสนเทศกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
###ขอความกรุณาผู้แจ้งปัญหา โปรดแจ้งผลการแก้ปัญหา กลับมาให้ทราบด้วยครับ โดยคลิกที่ไอคอน###
สถานะ
id
ระบบ
ชื่อผู้แจ้ง
หน่วยงาน
ปัญหา/ข้อแนะนำ
วันที่แจ้งข้อมูล
คำตอบ
แจ้งผลการแก้ไขปัญหา
245
ระบบบริหารบุคคลากรและกำหนดสิทธิ์การใช้งานระบบสารสนเทศ
นายจิระพงศ์ ศรีสวัสดิ์
สงขลา

ย้ายออก 1. นางสาวสมจิตร ทองสุวรรณ ไปภูเก็ต 2. นางสาวกรกานต์ เทพทอง ไปตรัง 3. นางสาวภูมิกา สุขเนียม ไปพัทลุง นางวารีณี บุญมณี ไปสตุ,

ย้ายเข้า 1.นางสมพร ดวงแก้ว จานครศรีธรรมราช 2. นางสาวไพรินทร์ สงละเอียด จาก กองบริหารทรัพยากรบุคคล 3. นางสาวพิชญ์พจี สุวรรณรัตน์ จากกระบี่ 4.นายจิณกรณ์ แก้วมณี จากตรัง

31/05/2021 10:53:27
ดำเนินการเรียบร้อยค่ะ @31/05/2021 11:07:53
244
ระบบบริหารบุคคลากรและกำหนดสิทธิ์การใช้งานระบบสารสนเทศ
นายประทีป บุญครอง
กาฬสินธุ์
ขอแจ้งรายชื่อข้าราชการย้ายเข้า สนพ.กาฬสินธุ์ นายยุทธชัย นาสิงห์ทอง นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการ ย้ายจาก สนพ.ประจวบคีรีขันธ์ และข้าราชการย้ายออก นายคำภู โพธิ์หล้า นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการ ย้ายไป สนพ.หนองบัวลำภู
31/05/2021 10:46:08
ดำเนินการเรียบร้อยค่ะ @31/05/2021 11:03:44
243
ระบบบริหารบุคคลากรและกำหนดสิทธิ์การใช้งานระบบสารสนเทศ
นายยุตติศักดิ์ รอดไธสง
สระแก้ว

แจ้งย้ายบุคลากร
-นายโชคชัย ดวงดี นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการ ย้ายมาจาก สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 5 นครราชสีมา
-นายศราวุธ เหล่าสุวรรณ นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานปฏิบัติการ ย้ายจากสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระแก้ว ไป สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร

31/05/2021 10:44:21
ดำเนินการเรียบร้อยค่ะ @31/05/2021 11:01:14
242
ระบบบริหารบุคคลากรและกำหนดสิทธิ์การใช้งานระบบสารสนเทศ
นางสาวประติภา กวีตา
สมุทรสงคราม

แจ้งย้ายบุคลากร

1. นางจันทร์เพ็ญ แก้วภมร นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการ จาก สพร.2 สุพรรณบุรี ย้ายมา สนพ.สมุทรสงคราม

2. นางสาวภัทรนันท์  จันทร์แย้ม นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการ จาก สนพ.สมุทรสงคราม ย้ายไป สนพ.สมุทรสาคร

31/05/2021 10:38:50
ดำเนินการเรียบร้อยค่ะ @31/05/2021 10:42:08
241
ระบบบริหารบุคคลากรและกำหนดสิทธิ์การใช้งานระบบสารสนเทศ
นพรัตน์ เสือแขม
อุดรธานี

แจ้งย้ายบุคลากร

1. นายวิระศักดิ์ แก้วบุดดา นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการพิเศษ จากอุดรธานีย้ายไปนครราชสีมา

2. นางวิราภรณ์ โชคสมบัติ นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการพิเศษ จากนครราชสีมาย้ายมาอุดรธานี

31/05/2021 10:12:03
ดำเนินการเรียบร้อย @31/05/2021 10:58:09

จำนวนข้อมูลทั้งหมด 689 ข้อมูล

แก้ไขเรียบร้อยแล้ว รอคำตอบจากศท. คำถามมีการแก้ไข/เพิ่มเติม ศท.กำลังตรวจสอบแก้ไข ศท.ตอบแล้ว

สำหรับadmin

1 ผู้ใช้กำลังออนไลน์