แจ้งปัญหาระบบสารสนเทศกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
###ขอความกรุณาผู้แจ้งปัญหา โปรดแจ้งผลการแก้ปัญหา กลับมาให้ทราบด้วยครับ โดยคลิกที่ไอคอน###
สถานะ
id
ระบบ
ชื่อผู้แจ้ง
หน่วยงาน
ปัญหา/ข้อแนะนำ
วันที่แจ้งข้อมูล
คำตอบ
แจ้งผลการแก้ไขปัญหา
1246
ระบบรายงานผลการพัฒนาฝีมือแรงงาน
นพรัตน์ เสือแขม
อุดรธานี

ไม่สามารถบันทึกสาขาที่ได้รับอนุญาตได้ 2 สาขา เนื่องจากไม่มีตัวเลือกครับ ได้แก่ นักส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม ไทยสัปปายะ (โภชนบำบัด) ระดับ 1 และนักส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม ไทยสัปปายะ (หัตถบำบัด) ระดับ 1

05/05/2022 09:43:22
@
1245
ระบบบริหารบุคคลากรและกำหนดสิทธิ์การใช้งานระบบสารสนเทศ
นายอำนาจ รักนิ่ม
สตูล

แจ้งเจ้าหน้าที่ย้ายเข้าจำนวน 1 ราย คือ

นางสุภาภรณ์ ยะนาย ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ จาก สพร.นราธิวาส

05/05/2022 08:24:46
ดำเนินการแล้วค่ะ @05/05/2022 10:59:05
1244
ระบบบริหารบุคคลากรและกำหนดสิทธิ์การใช้งานระบบสารสนเทศ
สุรกัญญา ชัยรัตน์
หนองบัวลำภู

แจ้งเจ้าหน้าที่ย้ายออก

1. นายวศิน สิงหโยทะกา ตำแหน่ง นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการ ย้ายไป สพร.6 ขอนแก่น
2. นางอุทุมพร ดวงดี ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน ย้ายไป สพร.5 นครราชสีมา
 
 
เจ้าหน้าที่ย้ายเข้า
1. นายเทศกาล คำดี  ตำแหน่ง นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการ
2. นางสาวปิยวรรณ แก้วชาเนตร ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
 
ขอบคุณค่ะ
03/05/2022 11:38:30
ดำเนินการย้ายให้แล้วค่ะ @03/05/2022 14:45:10
1243
ระบบบริหารบุคคลากรและกำหนดสิทธิ์การใช้งานระบบสารสนเทศ
อนันต์ อินตาคำ
พะเยา

รบกวน Reset รหัสผ่านใช้งานระบบ Datacenter เข้าใช้งานของ นางสาวปิยาพัชร บุญจำเนียร ตำแหน่ง นิติกร ด้วยครับ 

 
 
03/05/2022 11:26:10
ดำเนินการกำหนด Password ให้ใหม่แล้วค่ะ @03/05/2022 15:06:21
1242
ระบบบริหารบุคคลากรและกำหนดสิทธิ์การใช้งานระบบสารสนเทศ
ตรีภพรินทร์ ทระศักดิ์
ลำพูน

สนพ.ลำพูน ขอแจ้งกำหนดสิทธิ์ เจ้าหน้าที่ นางสาวปิยะมาลย์ ฟั้นจักรสาย ตำแหน่ง นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานปฏิบัติการ ย้ายมาจาก สนพ.สมุทรสงคราม

03/05/2022 10:45:00
ดำเนินการแล้วค่ะ @03/05/2022 14:08:55

จำนวนข้อมูลทั้งหมด 1669 ข้อมูล

แก้ไขเรียบร้อยแล้ว รอคำตอบจากศท. คำถามมีการแก้ไข/เพิ่มเติม ศท.กำลังตรวจสอบแก้ไข ศท.ตอบแล้ว

สำหรับadmin

1 ผู้ใช้กำลังออนไลน์