แจ้งปัญหาระบบสารสนเทศกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
###ขอความกรุณาผู้แจ้งปัญหา โปรดแจ้งผลการแก้ปัญหา กลับมาให้ทราบด้วยครับ โดยคลิกที่ไอคอน###
สถานะ
id
ระบบ
ชื่อผู้แจ้ง
หน่วยงาน
ปัญหา/ข้อแนะนำ
วันที่แจ้งข้อมูล
คำตอบ
แจ้งผลการแก้ไขปัญหา
796
ระบบส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน
นัยน์รัตน์ ขวัญซ้าย
สงขลา

ไม่สามารถกด ขึ้นทะเบียน สท.1 ได้

9000184321 บริษัท แอล ฟี เอฟ มีท โฟรเซน จำกัด

21/12/2021 15:05:51
ดำเนินการให้แล้วครับ @23/12/2021 13:44:02
795
ระบบบริหารบุคคลากรและกำหนดสิทธิ์การใช้งานระบบสารสนเทศ
สุทัศน์ เชื้ออินทร์
อุตรดิตถ์

สนพ.อุตรดิตถ์ ขอแจ้งพนักงานราชการเข้าใหม่
นายกิตติภพ ตากลม  ตำแหน่งนิติกร  
ยังไม่มีรายชื่อบุคคลากรในสำนักงานฯ ครับ

21/12/2021 14:55:58
ดำเนินการแล้วค่ะ @21/12/2021 15:08:58
794
ระบบบริหารบุคคลากรและกำหนดสิทธิ์การใช้งานระบบสารสนเทศ
เลิศวรรธน์ ชัยรัตน์
พิจิตร

สนพ.พิจิตร ขอแจ้งพนักงานราชการเข้าใหม่
นายพัฒนพงศ์  เพียผือ  ตำแหน่งนิติกร  
ยังไม่มีรายชื่อบุคคลากรในสำนักงานฯ

21/12/2021 13:28:20
ดำเนินการแล้วค่ะ @21/12/2021 13:46:42
793
ระบบบริหารบุคคลากรและกำหนดสิทธิ์การใช้งานระบบสารสนเทศ
วสันต์ พื้นผา
ประจวบคีรีขันธ์

สนพ.ประจวบคีรีขันธ์ขอแจ้งเจ้าหน้าที่บรรจุใหม่ จำนวน 2 คน ดังนี้

1. นายศิวดล กังวล พนักงานราชการ ตำแหน่งนิติกร

2. นางสาวอุไรรัตน์  พัฒนา ลูกจ้างกองทุน ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี

21/12/2021 13:26:57
ดำเนินการแล้วค่ะ @21/12/2021 13:43:50
792
ระบบบริหารบุคคลากรและกำหนดสิทธิ์การใช้งานระบบสารสนเทศ
นายสนธยา นาสูงเนิน
ชัยภูมิ

ขอแจ้งรายชื่อเจ้าหน้าที่ขอลาออกของ สนพ.ชัยภูมิ จำนวน 1 คน ดังนี้

1. นายรณกร เศรษฐบุญ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 

ขอบคุณครับ

21/12/2021 13:14:52
ดำเนินการแล้วค่ะ @21/12/2021 13:19:32

จำนวนข้อมูลทั้งหมด 1246 ข้อมูล

แก้ไขเรียบร้อยแล้ว รอคำตอบจากศท. คำถามมีการแก้ไข/เพิ่มเติม ศท.กำลังตรวจสอบแก้ไข ศท.ตอบแล้ว

สำหรับadmin

1 ผู้ใช้กำลังออนไลน์