แจ้งปัญหาระบบสารสนเทศกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
###ขอความกรุณาผู้แจ้งปัญหา โปรดแจ้งผลการแก้ปัญหา กลับมาให้ทราบด้วยครับ โดยคลิกที่ไอคอน###
สถานะ
id
ระบบ
ชื่อผู้แจ้ง
หน่วยงาน
ปัญหา/ข้อแนะนำ
วันที่แจ้งข้อมูล
คำตอบ
แจ้งผลการแก้ไขปัญหา
2617
ระบบรายงานผลการพัฒนาฝีมือแรงงาน
ธเนศ พลาบัญช์
ร้อยเอ็ด

ขอความกรุณาช่วยแก้ไขข้อมูลให้ด้วยครับ  หลักสูตรฝึอาชีพเสริม

วันที่เริ่มฝึก 15/5/2566 สิ้นสุด 19/5/2566 (199504)

ช่วพิมพ์ชื่อภาษาอังกฤษ ลำดับที่ 19 เลขหนังสือรับรอง 45-00137/2566 ชื่อภาษอังกฤไม่ปรากฏอยู่ในวุฒิบัตร ตอนที่พิมพ์    ผู้เข้าฝึกอบรมได้พิมพ์แล้วครบถ้วน แล้วครับ

30/05/2023 11:28:10
ดำเนินการแล้ว รอระบบ Gen pdf ใหม่ประมาณ 15-30 นาทีค่ะ /อณิมา @30/05/2023 11:52:09
2616
ระบบรับรองความรู้ความสามารถ
นายธิติพงศ์ สุขคำ
พะเยา

รบกวนปลดล็อคระบบรับรองของ นายปภาวิน โนภิวงค์ เนื่องจากรูปไม่ขึ้น id=240579

และเจนหนังสือรับรองให้ใหม่ครับ

30/05/2023 10:32:11
ดำเนินการแล้วค่ะ/ ศิริพันธุ์ @31/05/2023 14:42:54
2615
ระบบรับรองความรู้ความสามารถ
ยุทธพร
สมุทรปราการ

ขอความอนุเคราะห์ลบรายชื่อในระบบความรู้ความสามารถ นายประวิทย์ คุตโค request_form_id=243606 เนื่องด้วยซ้ำในระบบ

ขอบคุณครับ

30/05/2023 09:54:04
ดำเนินการแล้วค่ะ /ศิริพันธุ์ @30/05/2023 13:41:37
2614
ระบบรายงานผลการพัฒนาฝีมือแรงงาน
นายกิตติธร เรืองแก้ว
ฉะเชิงเทรา
29/05/2023 15:01:35
ดำเนินการแล้วค่ะ /อณิมา @29/05/2023 16:44:11
2613

สะกดชื่อ-นามสกุล ผู้รับการฝึกผิดในวุฒิบัตร สาขา:::การใช้โปรแกรม Totally Integrated Automation Portal (TIA):::(7020083270106) ::: 30 + 0 ชั่วโมง (การฝึกยกระดับฝีมือ)::(201333)

 ชื่อผุ้รับการฝึก นายสราวุธ อัครวิศรุต และนายสุธาพร สุขกระวัน  ทั้งนี้ จนท. ของสถาบันฯ ได้แก้ข้อมูลบุคคลให้ถูกต้องเรียบร้อยแล้ว ขอบคุณมากครับ

29/05/2023 09:44:44
ดำเนินการแล้วค่ะ /อณิมา @29/05/2023 11:26:57

จำนวนข้อมูลทั้งหมด 2943 ข้อมูล

แก้ไขเรียบร้อยแล้ว รอคำตอบจากศท. คำถามมีการแก้ไข/เพิ่มเติม ศท.กำลังตรวจสอบแก้ไข ศท.ตอบแล้ว

สำหรับadmin

1 ผู้ใช้กำลังออนไลน์