แจ้งปัญหาระบบสารสนเทศกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
###ขอความกรุณาผู้แจ้งปัญหา โปรดแจ้งผลการแก้ปัญหา กลับมาให้ทราบด้วยครับ โดยคลิกที่ไอคอน###
สถานะ
id
ระบบ
ชื่อผู้แจ้ง
หน่วยงาน
ปัญหา/ข้อแนะนำ
วันที่แจ้งข้อมูล
คำตอบ
แจ้งผลการแก้ไขปัญหา
1062
ระบบรายงานผลการพัฒนาฝีมือแรงงาน
วันเพ็ญ สีแก้วเขียว
ภูเก็ต

รบกวนแก้ไขวุฒิบัตร รุ่น 0278949 (การทำเบเกอรี่ฟิวชั่น)

แก้ไขชื่อสกุลภาษาอังกฤษ และคำนำหน้า 7 ราย

1. นางพัทธนัย วิศุภกาญจน์

2.นางสาวธนันท์นภัส รัตนประสิทธ์

3.นางสาวทิพย์วารี เฉลิมพันธ์

4.นางสาวปาริชาติ พุ่มพฤกษ์

5.นางสาวเยาวมาลย์ ประสารการ

6.นางสาวศุภกาญจน์ โสมปาน

7.นายวชิระ แซ่เอียบ

**ได้แก้ไขในข้อมูลใบสมัครเรียบร้อยแล้ว ขอบคุณมากค่ะ

03/03/2022 08:57:18
รอ gen วุฒิบัตรใหม่ 15 นาทีค่ะ @03/03/2022 09:08:47
1061
ระบบรายงานผลการพัฒนาฝีมือแรงงาน
ขนิษฐา เจริญ
สงขลา

รบกวน IT ตรวจสอบวุฒิบัตร สาขาเทคนิคการใช้โปรแกรมประยุกต์เพื่อนำเสนอผลงานอย่างมืออาชีพ (จำนวน 3 รุ่น)  ***เนื่องจากวุฒิบัตรไม่ระบุวันที่เปิดฝึก-จบฝึก ในเอกสารใบวุฒิบัตรทั้ง 3 รุ่น Traiining ID ดังนี้
(รุ่นที่ 1 ID : 0279840) , (รุ่นที่ 2 ID : 0281166) , (รุ่นที่ 3 ID : 0281167) ตามไฟล์ที่แนบมานี้....ขอขอบคุณค่ะ

02/03/2022 15:03:51
ประสานและชี้แจงปัญหาเรียบร้อยแล้ว @02/03/2022 17:01:57
1060
ระบบรายงานผลการพัฒนาฝีมือแรงงาน
นาถฤดี
ชลบุรี

ขอความอนุเคราะห์แก้ไขชื่อภาษาอังกฤษในวุฒิบัตรค่ะ สาขาเทคโนโลยีการติดตั้งระบบไฟฟ้าภายในอาคาร (30ชั่วโมง) (0276592) จำนวน 1 คนค่ะ ลำดับที่ 3 นางสาวจุฑารัตน์ ชีระภากร
Miss Jutarat Chirapakorn ได้แก้ไขในระบบเรียบร้อยแล้วค่ะขอบคุณมากค่ะ

ที่ขอให้แก้ไขเนื่องจากในวุฒิบัตรเขียนว่า MISS ี๋ Jutarat.... (ถ้าสังเกตในรูปที่แนบไป จะเห็นสระอี และไม้จัตวา หลังคำว่า Miss ค่ะ)

จากการตรวจสอบพบว่าของ MR. Natthapon Wongsa นายณัฐพล วงษา ไม่ผ่านการฝึกอบรมสาขาเทคโนโลยีการติดตั้งระบบไฟฟ้าภายในอาคาร (30ชั่วโมง) (0276592) ค่ะ จึงไม่ได้รับวุฒิบัตร แต่ในส่วนหนังสือรับรองผ่านมาตรฐาน สาขาช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็กระดับ 1 (รหัสทดสอบ 00074096) ที่สะกดผิด (มีตัวการันต์ หลังคำว่า MR.) ถ้าแก้ไขได้รบกวนช่วยแก้ไขให้ด้วยค่ะ เบื้องต้นได้แก้ไขในระบบข้อมูลใบสมัครแล้วค่ะ ขอบคุณมากค่ะ

 

02/03/2022 14:24:59
รอ gen วุฒิบัตรใหม่ 15 นาทีค่ะ แล้วอีกคนที่ชื่อ MR. ์Natthapon Wongsa นายณัฐพล วงษา จะแก้ไขด้วยไหมค่ะ เห็นกรอกมาผิดเหมือนกัน รอ gen วุฒิบัตรใหม่ 15 นาทีค่ะ สำหรับคนที่แจ้งมาใหม่ @02/03/2022 14:30:59
1059
ระบบรายงานผลการพัฒนาฝีมือแรงงาน
ศราวุฒิ ก๋องใจ
สถาบันฯนานาชาติเชียงแสน

ไม่สามารถเปิดรุ่นได้เนื่องจากไม่มีหลักสูตรในระบบ ขอรบกวนตรวจสอบหลักสูตร รหัส 0920222230503  ชื่อหลักสูตร เทคนิคการสอนงานด้านโลจิสติกส์ (ระดับสูง)  จำนวน 30 ชั่วโมง  ให้ด้วยครับ

02/03/2022 10:39:09
ติดต่อประสานการแก้ปัญหาเรียบร้อยแล้ว @03/03/2022 15:47:21
1058
ระบบส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน
พงษ์ธร
กรุงเทพมหานคร

บริษัทได้มีการยื่นฝึกเตรียมเข้าทำงานเข้ามา และทางนายทะเบียน สนพ.กท.4 ได้อนุมัติเรียบร้อยแล้ว และภายหลังได้ตรวจสอบพบว่า ในหน้าที่ 2 ข้อมูลเอกสารได้ออกเลขที่รับผิดจึงได้ทำการแก้ไขแต่ไม่สามารถแก้ไขและบันทึกได้จึงจะขอให้ช่วยตรวจสอบหน่อยว่าเป็นเพราะอะไรและเหตุใด โดย ฝึกเตรียมเข้าทำงานที่มีปัญหาดังกล่าวคือ ID 8981,8982 และ 8983

02/03/2022 09:13:16
ติดต่อประสานการแก้ปัญหาแล้ว @02/03/2022 14:06:48

จำนวนข้อมูลทั้งหมด 1481 ข้อมูล

แก้ไขเรียบร้อยแล้ว รอคำตอบจากศท. คำถามมีการแก้ไข/เพิ่มเติม ศท.กำลังตรวจสอบแก้ไข ศท.ตอบแล้ว

สำหรับadmin

1 ผู้ใช้กำลังออนไลน์