แจ้งปัญหาระบบสารสนเทศกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
###ขอความกรุณาผู้แจ้งปัญหา โปรดแจ้งผลการแก้ปัญหา กลับมาให้ทราบด้วยครับ โดยคลิกที่ไอคอน###
สถานะ
id
ระบบ
ชื่อผู้แจ้ง
หน่วยงาน
ปัญหา/ข้อแนะนำ
วันที่แจ้งข้อมูล
คำตอบ
แจ้งผลการแก้ไขปัญหา
1272
ระบบส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน
น.ส.วันดี ชื่นจิตต์
ชลบุรี

สท.2 ปี 2564 ในระบบตรวจสอบข้อมูลตัดซ้ำขึ้น 126 คน แต่ตอนดึงข้อมูลใน สท.2 ระบบตัดซ้ำขึ้น 124 คน เลขประกันสังคม 2000158404 บริษัท อาปิโก สตรัคเจอรัล โปรดักส์ จำกัด

11/05/2022 13:58:25
ลองดูคำตอบ 1266 ครับ @11/05/2022 15:10:02
1271
ระบบบริหารบุคคลากรและกำหนดสิทธิ์การใช้งานระบบสารสนเทศ
ธนาทิพา ประยูรธนาไพศาล
ฉะเชิงเทรา

สนพ.ฉะเชิงเทรา ขอเพิ่มสิทธิ์การใช้งานของลูกจ้างกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน (บรรจใหม่) จำนวน 1 คน คือ นางสาวชัดฉรี ตุ่นสำอางค์ ตำแหน่งนักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงาน  ขอบคุณค่ะ

10/05/2022 15:01:29
ดำเนินการแล้วค่ะ @10/05/2022 15:12:59
1270
ระบบบริหารบุคคลากรและกำหนดสิทธิ์การใช้งานระบบสารสนเทศ
นายตฤณภัทร จันทร์ฉาย
พิษณุโลก

สพร. 9 พิษณุโลก ขอแจ้งย้ายเจ้าหน้าที่

นายขจรศักดิ์ ภูคำ ตำแหน่งนักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการ จาก สพร. 9 พิษณุโลก ไป สนพ.สุโขทัย

นางสาวรติรัตน์ เอี่ยมโอษฐ ตำแหน่งนักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานปฏิบัติการ จาก สพร. 16 นครปฐม มา สพร. 9 พิษณุโลก
 

10/05/2022 13:26:36
ดำเนินการแล้วค่ะ @10/05/2022 13:54:43
1269
ระบบรับรองความรู้ความสามารถ
นายธีระโรจน์ แสงปัญญา
เชียงใหม่

นายจำลอง ฉัตรเงิน มีรายชื่อซ้ำ 2 ลำดับ

ขอลบชื่อนายจำลอง ฉัตรเงิน ลำดับที่ที่ยังไม่ได้บันทึกข้อมูลใบเสร็จ และวันประเมิน ขอบคุณครับ

10/05/2022 12:04:58
ดำเนินการแล้วครับ @11/05/2022 09:46:37
1268
ระบบรายงานผลการพัฒนาฝีมือแรงงาน
กนกกาญจน์ ศรีสวัสดิ์
กระบี่

เรียนแอดมิน ขอแก้ไข คำนำหน้าชื่อ

เดิม นางสาว รวมพร วนจารุโรจน์

ใหม่ นาง รวมพร วนจารุโรจน์

และ แก้ไขคำนำหน้าชื่อภาษาอังกฤษ

เดิม Miss Roumporn Vanajaruroj

ใหม่ Mrs. Roumporn Vanajaruroj

แก้ไขในระบบเรียบร้อยแล้วค่ะ Testing ID 0282264

10/05/2022 11:42:22
รอ gen pdf ใหม่ 15 นาที ค่ะ @10/05/2022 11:45:03

จำนวนข้อมูลทั้งหมด 1669 ข้อมูล

แก้ไขเรียบร้อยแล้ว รอคำตอบจากศท. คำถามมีการแก้ไข/เพิ่มเติม ศท.กำลังตรวจสอบแก้ไข ศท.ตอบแล้ว

สำหรับadmin

1 ผู้ใช้กำลังออนไลน์