แจ้งปัญหาระบบสารสนเทศกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
###ขอความกรุณาผู้แจ้งปัญหา โปรดแจ้งผลการแก้ปัญหา กลับมาให้ทราบด้วยครับ โดยคลิกที่ไอคอน###
สถานะ
id
ระบบ
ชื่อผู้แจ้ง
หน่วยงาน
ปัญหา/ข้อแนะนำ
วันที่แจ้งข้อมูล
คำตอบ
แจ้งผลการแก้ไขปัญหา
287
ระบบรายงานผลการพัฒนาฝีมือแรงงาน
สุภาวดี กะลาสี
สุราษฎร์ธานี

แจ้งปัญหา : ขอแก้ไขวุฒิบัตร เนื่องจากชื่อ - นามสกุล ของผู้รับการฝึก ในวุฒิบัตรสะกดผิด เนื่องจากรายชื่อดังกล่าวเป็นการดึงข้อมูลจากการสมัครออนไลน์ ทำให้รายชื่อผิดหลายท่าน 

สาขา:::การใช้โปรแกรม Microsoft Excel Advance:::(0920224210101) ::: 30 + 0 ชั่วโมง (การฝึกยกระดับฝีมือ)::(186389)

04/06/2021 10:15:45
ดำเนินการให้แล้วครับ @04/06/2021 10:48:57
286
ระบบบริหารบุคคลากรและกำหนดสิทธิ์การใช้งานระบบสารสนเทศ
สราวุธ โสมโยธี
เลย

สนพ.เลย ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูล ดังนี้

1.มีข้าราชการย้ายไป สพร.7 อุบลราชธานี 1 ราย คือนายรชต ศรีปัญญา นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการ

2.มีข้าราชการย้ายเข้า 1 ราย คือนายอัษฎางค์ แก้วไพศาล นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการ

3.ขอแจ้งเปลี่ยน Admin หน่วยงาน จากเดิมคือนายรชต ศรีปัญญา เป็น นายสราวุธ โสมโยธี นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานปฏิบัติการ

ขอบคุณครับผม

ทำแจ้งไปเรียบร้อยแล้วครับ

04/06/2021 09:34:27
ดำเนินการส่วนย้ายเข้าออกเรียบร้อยแล้วค่ะ แต่ในส่วนของ admin ต้องทำหนังสือแจ้งมาที่ไอทีนะคะ จึงจะสามารถดำเนินการได้ค่ะ @02/06/2021 15:42:07
285
ระบบบริหารบุคคลากรและกำหนดสิทธิ์การใช้งานระบบสารสนเทศ
รุ่งทิพย์
ยะลา

สพร.24 ยะลา ขอแจ้งข้าราชการ ย้ายเข้า จำนวน 1  ราย 

นายสรุเชษฐ์  ทองสั้น  มาจาก สพร. 23 ปัตตานี     

ย้ายออก จำนวน 1 ราย  นายเกียรติศักดิ์  สงวนศักดิ์   ไป สพร. 23 ปัตตานี

02/06/2021 10:53:40
ดำเนินการเรียบร้อยค่ะ @02/06/2021 15:39:44
284
ระบบรายงานผลการพัฒนาฝีมือแรงงาน
วินัย สุขียุติ
ระยอง

เจ้าหน้าที่ย้ายเข้า1ราย นายอาเดียว โกฎเพชร ตำแหน่งนักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการ ฝ่ายบริหารทั่วไป มาจาก สมุทรปราการ

01/06/2021 16:58:10
ดำเนินการเรียบร้อยค่ะ @02/06/2021 08:53:55
283
ระบบบริหารบุคคลากรและกำหนดสิทธิ์การใช้งานระบบสารสนเทศ
อนุศร โสภาบุตร
มุกดาหาร

เรียน Admin กรม สนพ.มุกดาหาร ขอแจ้ง เพิ่ม - ลบ ลูกจ้างกองทุน ตำแหน่ง นิติกร ดังนี้ 
1.เพิ่ม นางสาวชไมพร ทุ่นทอง
2. ลบ นางสาวปริยากร เสียงล้ำ (ลาออก)

 

01/06/2021 15:57:29
ดำเนินการเรียบร้อยค่ะ @01/06/2021 16:42:46

จำนวนข้อมูลทั้งหมด 1481 ข้อมูล

แก้ไขเรียบร้อยแล้ว รอคำตอบจากศท. คำถามมีการแก้ไข/เพิ่มเติม ศท.กำลังตรวจสอบแก้ไข ศท.ตอบแล้ว

สำหรับadmin

1 ผู้ใช้กำลังออนไลน์