แจ้งปัญหาระบบสารสนเทศกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
###ขอความกรุณาผู้แจ้งปัญหา โปรดแจ้งผลการแก้ปัญหา กลับมาให้ทราบด้วยครับ โดยคลิกที่ไอคอน###
สถานะ
id
ระบบ
ชื่อผู้แจ้ง
หน่วยงาน
ปัญหา/ข้อแนะนำ
วันที่แจ้งข้อมูล
คำตอบ
แจ้งผลการแก้ไขปัญหา
655
ระบบบริหารบุคคลากรและกำหนดสิทธิ์การใช้งานระบบสารสนเทศ
นายเทพกร ภักดีชุมพล
กองแผนงานและสารสนเทศ

ขอแจ้ง การย้ายข้าราชการ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองแผนงานและสารสนเทศ (นางพรศิวลักษณ์  ผิวสอาด) จากตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 6 ขอนแก่น เปลี่ยนเป็นตำแหน่งผู้อำนวยการกองแผนงานและสารสนเทศ (รบกวน update ข้อมูลในระบบ การกำหนดสิทธิ์การเข้าใช้ระบบสารสนเทศของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และ ระบบ E-Salabun) ด้วยครับ ขอบคุณครับ

29/10/2021 09:20:10
ดำเนินการแล้วค่ะ @29/10/2021 09:42:30
654
ระบบคลังข้อมูล
นางสาวอุรชา เนมขุนทด
หนองบัวลำภู

ขอแจ้งเปลี่ยนชื่อที่ใช้สำหรับเข้าระบบ Data center

จากเดิม นางสาวอุรชา เนมขุนทด

เปลี่ยนเป็น นางสาวสุพัตรา เนมขุนทด ค่ะ

เบอร์ติดต่อค่ะ 095-8148898 ขอบคุณค่ะ

28/10/2021 15:41:28
ดำเนินการแล้วค่ะ @29/10/2021 09:43:47
653
ระบบรับรองความรู้ความสามารถ
สุรัชวดี
ชลบุรี

แก้ไขชื่อ 

จาก   นายจาฏพล ลาภจรัสแสงโรจน์

เป็น    นายจาฏุพล ลาภจรัสแสงโรจน์

28/10/2021 15:21:02
ดำเนินการเรียบร้อย รอเจนวุฒิบัติ 10 นาทีค่ะ @28/10/2021 15:42:35
652
ระบบรับรองความรู้ความสามารถ
นายรัตนพล ชนยุทธ
พิษณุโลก

ขอเพิ่มชื่อภาษาอังกฤษ ของนายธนกร  เสรีนิราช (Mr.Tanakorn  Sereenirach )  ในแบบ คร.11 ของผู้ผ่านการประเมินในสาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 เลขที่ 65-1-15001-0018

28/10/2021 14:22:41
ดำเนินการเรียบร้อยรอเจนวุฒิบัตร 10 นาทีค่ะ @28/10/2021 14:44:15
651
ระบบรับรองความรู้ความสามารถ
น.ส.มธุรดา ชวนไชยสิทธิ์
ชลบุรี

แจ้งแก้ไขชื่อภาษาไทย ของบัตร คร.11 และ คร.12 อนุมัติเมื่อ 25 ต.ค. 2564 เลขบัตรประชาชน 1340700450993 เลขที่บัตร คร.12  ชบ651150010024 ขอแก้ไขชื่อจากเดิม พงษ์ศิริ  แก้ไขเป็น พงษ์สิริ (จาก ศ เป็น ส) 

28/10/2021 14:07:19
ดำเนินการเรียบร้อยรอเจนวุฒิบัตร 10 นาทีค่ะ @28/10/2021 14:36:09

จำนวนข้อมูลทั้งหมด 1855 ข้อมูล

แก้ไขเรียบร้อยแล้ว รอคำตอบจากศท. คำถามมีการแก้ไข/เพิ่มเติม ศท.กำลังตรวจสอบแก้ไข ศท.ตอบแล้ว

สำหรับadmin

1 ผู้ใช้กำลังออนไลน์