แจ้งปัญหาระบบสารสนเทศกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
###ขอความกรุณาผู้แจ้งปัญหา โปรดแจ้งผลการแก้ปัญหา กลับมาให้ทราบด้วยครับ โดยคลิกที่ไอคอน###
สถานะ
id
ระบบ
ชื่อผู้แจ้ง
หน่วยงาน
ปัญหา/ข้อแนะนำ
วันที่แจ้งข้อมูล
คำตอบ
แจ้งผลการแก้ไขปัญหา
1780
ระบบรับรองความรู้ความสามารถ
สุเทพ ผูกรักษ์
เชียงใหม่

ขอแจ้งลบ คำขอมีหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ ของนาย  ธีระศักดิ์ ศรีคำอ้าย request form id=220606 ขอบคุณครับ

19/10/2022 15:21:46
ขอลบเนื่องจากอะไรค่ะ @20/10/2022 15:02:02
1779
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
นางสาวรุ่งทิพย์ วาสประสงค์
ยะลา

สพร. 24 ยะลา แจ้งชื่อลูกจ้างประจำเกษียณอายุ จำนวน 4 ราย 

1. นายอนุสร  เพชรรัตน์

2. นางสาวอารีย์  แก้วไกร

3. นายแวก็เซ็ง  มีสา

4. นายธนวัฒน์  ชูเพชร

19/10/2022 14:47:50
ดำเนินการปิดสิทธิ์การใช้งานแล้วค่ะ @19/10/2022 16:30:24
1778
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
นางสาวรุ่งทิพย์ วาสประสงค์
ยะลา

สพร. 24 ยะลา ขอแจ้งผู้อำนวยการย้ายออก นายชาติวุฒิ  ทองกัน ย้ายไป สพร. 1 สมุทรปราการ

 

19/10/2022 14:43:28
ดำเนินการแล้วค่ะ @19/10/2022 16:41:12
1777
ระบบส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน
นายพรชัย ไชยเชษฐ์
กรุงเทพมหานคร

เรียน เจ้าหน้าที่ ไอที กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เนื่องจากได้ตรวจสอบหนังสือรับรองหลักสูตรที่ออกให้กับสถานประกอบกิจการ เป็นหลักสูตรที่จัดฝึกเองน้ัน มีเลขหนังสือรับรองที่ผ่านการอนุมัติแล้วในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีเลขหนังสือที่ออกมีความผิดปกติจึงขอแจ้งให้ทางไอทีได้ตรวจสอบว่าเกิดจากอะไร ยกตัวอย่างเช่น หนังสือรับรองของสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 3(มีนบรี) เลขที่ไอดี 668958 เป็น รง 0424.3/2.1.013 วันที่ออกหนังสือรับรอง 03/10/2565  เลขที่ไอดี 648950 เป็น รง 0424.3/2.1.6172 วันที่ออกหนังสือรับรอง 05/10/2565 จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาตรวจสอบความถูกต้องของหนังสือรับรองนี้ ขอคุณครับ

19/10/2022 14:08:20
@
1776
ระบบส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน
นิปุณณมา
กรุงเทพมหานคร

ตามหนังสือ สนพ.กท.3/0127 ลวท.23 สค.2565 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เปิดระบบรับรองหลักสูตรทบทวนการพิจารณา ของบริษัท พานาโซนิค ซิว เซสส์..ขอบคุณค่ะ

19/10/2022 11:57:11
@

จำนวนข้อมูลทั้งหมด 2943 ข้อมูล

แก้ไขเรียบร้อยแล้ว รอคำตอบจากศท. คำถามมีการแก้ไข/เพิ่มเติม ศท.กำลังตรวจสอบแก้ไข ศท.ตอบแล้ว

สำหรับadmin

1 ผู้ใช้กำลังออนไลน์