แจ้งปัญหาระบบสารสนเทศกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
###ขอความกรุณาผู้แจ้งปัญหา โปรดแจ้งผลการแก้ปัญหา กลับมาให้ทราบด้วยครับ โดยคลิกที่ไอคอน###
สถานะ
id
ระบบ
ชื่อผู้แจ้ง
หน่วยงาน
ปัญหา/ข้อแนะนำ
วันที่แจ้งข้อมูล
คำตอบ
แจ้งผลการแก้ไขปัญหา
277
ระบบบริหารบุคคลากรและกำหนดสิทธิ์การใช้งานระบบสารสนเทศ
สวัสดิทิวา ทรงเดชกล้า
ยโสธร

เรียน Admin DSD 

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานยโสธร ขอแจ้งการย้ายเข้า/ออก ของเจ้าหน้าที่ดังนี้

1.เจ้าหน้าที่ย้ายออก

นายเสกสรรค์ จิตรพงษ์ นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการ ย้านจากยโสธร ไป อำนาจเจริญ

2. เจ้าหน้าที่ย้ายเข้า

นายสันติพงษ์ สุชะไตร นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการ ย้ายจากร้อยเอ็ด มา ยโสธร

01/06/2021 14:43:30
ดำเนินการเรียบร้อยค่ะ @01/06/2021 15:14:35
276
ระบบบริหารบุคคลากรและกำหนดสิทธิ์การใช้งานระบบสารสนเทศ
อุตรดิตถ์
สนพ.อุตรดิตถ์ ขอแจ้งรายชื่อเจ้าหน้าที่ ย้ายเข้า - ออก ดังนี้ ย้ายเข้า 1 คน จาก สนพ.แพร่ มา อุตรดิตถ์ นายอรรถกฤช สนธิสุทธิ์ ตำแหน่ง นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงาน ชำนาญการ ย้ายออก 1 คน จาก สนพ.อุตรดิตถ์ ไป สพร.พิษณุโลก นายขจรศักดิ์ ภูคำ ตำแหน่ง นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงาน ชำนาญการ
01/06/2021 14:13:03
ดำเนินการเรียบร้อยค่ะ @01/06/2021 15:13:27
275
ระบบรายงานผลการพัฒนาฝีมือแรงงาน
กฤษฎา เขียวธง
เชียงราย

ขอแจ้งแก้ไขวุฒิบัตรดิจิตอล ชื่อ นางสาวพัชรียา ไชยพุฒ เนื่องจากนามสกุล ไชยวุฒ ช เป็น ฑ ได้แก้ไขในระบบแล้วสาขา:::เทคนิคการสร้างร้านค้าและขายสินค้าออนไลน์:::(0920227350302) ::: 30 + 0 ชั่วโมง (การฝึกยกระดับฝีมือ)::(183510)

01/06/2021 13:50:33
ดำเนินการเรียบร้อย รอเจนวุฒิบัตร 5 นาทีค่ะ @01/06/2021 15:08:46
274
ระบบบริหารบุคคลากรและกำหนดสิทธิ์การใช้งานระบบสารสนเทศ
ศรชัย ศรีพันลม
บึงกาฬ

สนพ.บึงกาฬ ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงเจ้าหน้าที่ ดังนี้
ย้ายเข้า
1.นายสงกรานต์ ขันตีสพังหลวง นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานปฏิบัติการ (ย้ายมาจาก สนพ.ชัยภูมิ)

01/06/2021 13:08:50
ดำเนินการเรียบร้อยค่ะ @01/06/2021 15:01:15
273
ระบบบริหารบุคคลากรและกำหนดสิทธิ์การใช้งานระบบสารสนเทศ
ชาตรี กอบ้วแก้ว
สุพรรณบุรี

แจ้งเจ้าหน้าที่ย้ายเข้า 2 คน

1. น.ส. ชุติการญจน์ ภู่ประสงค์ ตำแหน่งนักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการ เข้าฝ่ายส่งเสริมฯ กลุ่มงานพัฒนาฝีมือแรงงาน สพร. 2 สุพรรณบุรี ย้ายมาจาก สนพ.อ่างทอง

2. นายฉัตรพิพัฒน์ ภู่กัน ตำแหน่งนักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการ เข้ากลุ่มงานแผนและประเมินผล  สพร. 2 สุพรรณบุรี ย้ายมาจาก สนพ. อุทัยธานี

แจ้งเจ้าหน้าที่ย้ายออก 2 คน

1. นางจันทร์เพ็ญ แก้วภมร ตำแหน่งนักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการ ย้ายไป สนพ. สมุทรสงคราม

2. นางดวงจันทร์ วงษ์สมุทร ตำแหน่งนักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการ ย้ายไป สนพ. กาญจนบุรี

01/06/2021 11:15:30
ดำเนินการเรียบร้อยค่ะ @01/06/2021 14:59:23

จำนวนข้อมูลทั้งหมด 1481 ข้อมูล

แก้ไขเรียบร้อยแล้ว รอคำตอบจากศท. คำถามมีการแก้ไข/เพิ่มเติม ศท.กำลังตรวจสอบแก้ไข ศท.ตอบแล้ว

สำหรับadmin

1 ผู้ใช้กำลังออนไลน์