แจ้งปัญหาระบบสารสนเทศกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
###ขอความกรุณาผู้แจ้งปัญหา โปรดแจ้งผลการแก้ปัญหา กลับมาให้ทราบด้วยครับ โดยคลิกที่ไอคอน###
สถานะ
id
ระบบ
ชื่อผู้แจ้ง
หน่วยงาน
ปัญหา/ข้อแนะนำ
วันที่แจ้งข้อมูล
คำตอบ
แจ้งผลการแก้ไขปัญหา
1770
ระบบส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน
นางกุลวดี ไศลบาท
สมุทรปราการ

ID 675459 อนุมัติหลักสูตรวันที่ 11/10 /65 จำนวนคนที่อนุมัติไม่เข้าระบบ

19/10/2022 08:41:15
@
1769
ระบบรายงานผลการพัฒนาฝีมือแรงงาน
อภิสรา ถึงสุขวงษ์
กรุงเทพมหานคร

แก้ไขวุฒิบัตรของผู้ผ่านการฝึอบรมโครงการส่งเสริมอาชีพผู้ประกอบอาชีพผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ในการขนส่งสินค้า (Rider) ปี 2565 สาขา:::การจัดส่งสินค้าด้วยรถจักรยานยนต์:::(0930017360101) ::: 18 + 0 ชั่วโมง (การฝึกอาชีพเสริม)::(195866)

จำนวน 3 คน โดยเบื้องต้น สพร.13 ได้เข้าไปแก้ไขชื่อในระบบแล้ว

1. นายดิษณุ นิลบุตร แก้เป็น นายดิศนุ นิลบุตร

2. นางสาวธัญวรัตน์ เผือกภูมิ แก้เป็น นางสาวธัญวรัตม์ เผือกภูมิ และ Miss Thanwarat Phuakpoom แก้เป็น Miss Thanwarat Phueakphum

3. นางสาวรัชนาท จันทับท้าว แก้เป็น นางสาวรัชนาท จันทัพท้าว 

18/10/2022 16:30:36
ดำเนินการให้แล้วค่ะ @18/10/2022 16:35:58
1768
ระบบเว็บไซต์
สุจินต์ ปัญจา
อุบลราชธานี

ขอแจ้งหน้าเว็บไซต์ สพร. 7 อุบลราชธานี เข้าไมได้ ขึ้นข้อความ Server Error in '/' Application.

18/10/2022 15:03:03
แก้ไขให้แล้วค่ะ @18/10/2022 15:40:26
1767
ระบบบริหารบุคคลากรและกำหนดสิทธิ์การใช้งานระบบสารสนเทศ
สุจินต์ ปัญจา
อุบลราชธานี

ขอแจ้งชื่อเจ้าหน้าที่ย้ายเข้า-ออก
1. ผอ.อิทธิพล อิศรางกูร ณ อยุธยา  ย้ายไป สพร.18 อุดรธานี
2. ผอ.พรศิวลักษณ์  ผิวสอาด มาจาก กองแผนงานและสารสนเทศ
3.นายวิทยา  คำศรีสุข ครูฝึกฝีมือแรงงาน ช3 มาจาก สนพ.ศรีสะเกษ
4. นายณัฐชานนท์  แสงโชติ  ครูฝึกฝีมือแรงงาน ช3 มาจาก สพร. 5 นครราชสีมา

18/10/2022 14:55:51
ดำเนินการแล้วค่ะ @18/10/2022 15:19:08
1766
ระบบรับรองความรู้ความสามารถ
สุเทพ ผูกรักษ์
เชียงใหม่

ขอแจ้งลบ คำขอมีหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ ของนาย  กฤษณะ รูปสูง request form id=219681 ขอบคุณครับ

18/10/2022 14:10:43
ไม่ทราบเนื่องจากสาเหตุอะไรค่ะ @21/10/2022 09:03:01

จำนวนข้อมูลทั้งหมด 2943 ข้อมูล

แก้ไขเรียบร้อยแล้ว รอคำตอบจากศท. คำถามมีการแก้ไข/เพิ่มเติม ศท.กำลังตรวจสอบแก้ไข ศท.ตอบแล้ว

สำหรับadmin

1 ผู้ใช้กำลังออนไลน์