แจ้งปัญหาระบบสารสนเทศกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
###ขอความกรุณาผู้แจ้งปัญหา โปรดแจ้งผลการแก้ปัญหา กลับมาให้ทราบด้วยครับ โดยคลิกที่ไอคอน###
สถานะ
id
ระบบ
ชื่อผู้แจ้ง
หน่วยงาน
ปัญหา/ข้อแนะนำ
วันที่แจ้งข้อมูล
คำตอบ
แจ้งผลการแก้ไขปัญหา
1320
ระบบรายงานผลการพัฒนาฝีมือแรงงาน
สนธยา
นราธิวาส

ขอความกรุณา gen วุฒิบัตรให้อีกครั้ง เนื่องจากรุ่นนี้มีการบันทึกวันที่จบผิด เลยปรับแก้ไขวันที่จบให้ถูกต้อง  ทำให้ไม่สามารถค้นหาวุฒิบัตรได้ในรุ่นนี้ ครับ 

TRAINING_ID=0281381

สนธยา โทร.0846290052

08/06/2022 11:27:48
ประสานแล้ว @08/06/2022 14:34:59
1319
ระบบบริหารบุคคลากรและกำหนดสิทธิ์การใช้งานระบบสารสนเทศ
สุชาติ
นครปฐม

รบกวนแอดมิน ช่วยเพิ่มรายชื่อเจ้าหน้าที่ใหม่(สพร 16 นครปฐม) จำนวน 1 คน คือนางสาวรุ่งทิวา พีระสงคราม ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี  พร้อมรหัสผ่านเข้าระบบDatacenter

30/05/2022 14:22:48
ดำเนินการให้แล้วครับ @30/05/2022 15:41:46
1318
ระบบรายงานผลการพัฒนาฝีมือแรงงาน
ศิริรัศสา พิมพ์แพทย์
ร้อยเอ็ด

หลักสูตร การประกอบอาหารไทย ระหัส 0283400 ไม่มีชื่อภาษาอังกฤษและได้แจ้งในระบบแก้ไขชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษแล้วค่ะ แต่ยังไม่โชว์ชื่อภาษาอังกฤษ จึงทำให้ไม่สามารถบันทึกส่งผอ. อนุมัติวุฒิบัตร ได้ค่ะ

 

30/05/2022 11:54:26
เกิดจาก หลักสูตรตอนที่คีย์แผนฝึกคนละเลขกับระบบแจ้งแก้ไขชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ ครับ @31/05/2022 09:41:35
1317
ระบบรายงานผลการพัฒนาฝีมือแรงงาน
ปิยะธิดา
สถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีอัตโนมัติและหุ่นยนต์

สาขากลไกคาราคุริ ระดับพื้นฐาน รหัสรายการฝึก 0283568

ขอแก้ไขชื่อภาษาอังกฤษของนางสาวปนัดดา กลมอ่อน จาก Panadda Klondike-On เป็น Panadda Klom-on ได้อนุมัติวุฒิบัตรและแก้ไขข้อมูลในระบบเรียบร้อยแล้ว

30/05/2022 11:44:45
ดำเนินการให้แล้วครับ รอ Gen pdf ใหม่ @31/05/2022 09:26:41
1316
ระบบรายงานผลการพัฒนาฝีมือแรงงาน
นัยน์รัตน์
สงขลา

สท.2 ประจำปี 2564  ของหจก. ฟ้ารุ่งโยธากาล บันทัึก เข้าระบบ 1 ครั้ง แต่ระบบขึ้น 2 ครั้ง เมื่อลบออก 1 อัน เท่ากับว่าหาย ทั้ง 2 อัน

30/05/2022 11:13:10
@

จำนวนข้อมูลทั้งหมด 2514 ข้อมูล

แก้ไขเรียบร้อยแล้ว รอคำตอบจากศท. คำถามมีการแก้ไข/เพิ่มเติม ศท.กำลังตรวจสอบแก้ไข ศท.ตอบแล้ว

สำหรับadmin

1 ผู้ใช้กำลังออนไลน์