แจ้งปัญหาระบบสารสนเทศกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
###ขอความกรุณาผู้แจ้งปัญหา โปรดแจ้งผลการแก้ปัญหา กลับมาให้ทราบด้วยครับ โดยคลิกที่ไอคอน###
สถานะ
id
ระบบ
ชื่อผู้แจ้ง
หน่วยงาน
ปัญหา/ข้อแนะนำ
วันที่แจ้งข้อมูล
คำตอบ
แจ้งผลการแก้ไขปัญหา
121
ระบบรายงานผลการพัฒนาฝีมือแรงงาน
นายวรวุฒิ นกหรีด
นนทบุรี

ขอแจ้งแก้ไขหนังสือรับรองทดสอบมาตรฐานฯ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 เมื่อวันที่ 28มีค64 ตาม ID 00072237  ของนายทวัตน์ สุภิสิงห์ บัตรประชาชนเลขที่ 3120600208773 โดยได้แก้ไขข้อมูลใบสมัครแล้วครับ

02/04/2021 17:19:01
ดำเนินการแล้ว รอ Gen pdf ใหม่ ครับ @05/04/2021 12:09:08
120
ระบบรายงานผลการพัฒนาฝีมือแรงงาน
นายวรวุฒิ นกหรีด

ขอแจ้งแก้ไขหนังสือรับรองทดสอบมาตรฐานฯ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 เมื่อวันที่ 28มีค64 ตาม ID 00072237  ของนายนิติธร จิตติวิไล บัตรประชาชนเลขที่ 1102002343150 โดยได้แก้ไขข้อมูลใบสมัครแล้วครับ

02/04/2021 17:17:02
ดำเนินการแล้ว รอ Gen pdf ใหม่ ครับ @05/04/2021 12:09:17
119
ระบบรายงานผลการพัฒนาฝีมือแรงงาน
นายวรวุฒิ นกหรีด
นนทบุรี

ขอแจ้งแก้ไขหนังสือรับรองทดสอบมาตรฐานฯ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 เมื่อวันที่ 28มีค64 ตาม ID 00072237  ของนายณัฐพงศ์ อัคนิบุตร บัตรประชาชนเลขที่ 1102002430885 โดยได้แก้ไขข้อมูลใบสมัครแล้วครับ

02/04/2021 17:14:52
ดำเนินการแล้ว รอ Gen pdf ใหม่ ครับ @05/04/2021 12:09:27
118
ระบบรายงานผลการพัฒนาฝีมือแรงงาน
วินัย
ระยอง

เรียนแอดมินกรม
สพร17ระยอง ขอความอนุเคราะห์ genหนังสือรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงาน
Testing ID: 00070640
ชื่อ: นายเสกสรรค์ ติวงค์
ใหม่ครับเนื่องจากต้นสังกัดส่งรูปมาผิดคน ทั้งนี้ได้ทำการปรับแก้รูปภาพเรียบร้อยแล้วครับ ขอบคุณครับ

02/04/2021 16:07:13
ดำเนินการ เรียบร้อยครับ @02/04/2021 16:17:35
117
ระบบรายงานผลการพัฒนาฝีมือแรงงาน
นายธีระพงษ์ รุ่งสว่าง
อุตรดิตถ์

ขอคำแนะนำในการบันทึกข้อมูลโครงการเพิ่มผลิตภาพ ในช่อง ผลการทดสอบก่อนฝึกอบรม (%) และ ช่องผลการทดสอบหลังฝึกอบรม (%) เนื่องจาก ในโครงการอื่นๆ ไม่มีให้บันทึกข้อมูลในส่วนนี้ เกรงว่าบันทึกไปแล้วจะผิดพลาด จึงขอคำแนะนำหรือแนวทางในการบันทึกข้อมูลในส่วนนี้ด้วยครับ ขอบคุณมากครับ

ทั้งนี้ได้แนบรูปภาพมาประกอบด้วยครับ

02/04/2021 15:05:41
@

จำนวนข้อมูลทั้งหมด 1345 ข้อมูล

แก้ไขเรียบร้อยแล้ว รอคำตอบจากศท. คำถามมีการแก้ไข/เพิ่มเติม ศท.กำลังตรวจสอบแก้ไข ศท.ตอบแล้ว

สำหรับadmin

1 ผู้ใช้กำลังออนไลน์