แจ้งปัญหาระบบสารสนเทศกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
###ขอความกรุณาผู้แจ้งปัญหา โปรดแจ้งผลการแก้ปัญหา กลับมาให้ทราบด้วยครับ โดยคลิกที่ไอคอน###
สถานะ
id
ระบบ
ชื่อผู้แจ้ง
หน่วยงาน
ปัญหา/ข้อแนะนำ
วันที่แจ้งข้อมูล
คำตอบ
แจ้งผลการแก้ไขปัญหา
2398
ระบบรายงานผลการพัฒนาฝีมือแรงงาน
สุรกัญญา
หนองบัวลำภู

ขอแจ้งย้ายรุ่นจาก :โครงการยกระดับแรงงานไทยให้ได้มาตรฐานฝีมือแรงงานเพื่อรองรับการแข่งขัน ย้ายไปโครงการ โครงการ:::ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ เพิ่มเติม::(001903)  3 รายการ ดังนี้

1.สาขา:::พนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (ประมวลผลคำ)(ระดับ 1) ครั้งที่ 1 วันที่เริ่ม 22/02/2566 วันที่สิ้นสุด 22/02/2566    สถานที่ทดสอบ วิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรือง::(00077664)

2.สาขา:::ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร(ระดับ 1) ครั้งที่ 2 วันที่เริ่ม 27/02/2566 วันที่สิ้นสุด 27/02/2566    สถานที่ทดสอบ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองบัวลำภู::(00077668)

3.สาขา:::ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร(ระดับ 1) ครั้งที่ 3 วันที่เริ่ม 28/02/2566 วันที่สิ้นสุด 28/02/2566    สถานที่ทดสอบ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองบัวลำภู::(00078382)

                                                                                            ขอบคุณค่ะ

28/03/2023 10:04:42
แจ้งทางระบบแจ้งย้ายแผนฝึกอบรม/ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน และหากเป็นข้อมูลการแก้ไขของเดือนที่ไม่ใช่ปัจจุบัน ต้องทำหนังสือถึงกองแผนงานและสารสนเทศด้วยค่ะ @28/03/2023 15:01:10
2397
ระบบรายงานผลการพัฒนาฝีมือแรงงาน
ธีระพงษ์ รุ่งสว่าง
พิษณุโลก

ขอแก้ไข ระบบติดตามผลสัมฤทธิ์ 66 จำนวน 1 รายการ ดังนี้
1. สาขา:::การเชื่อมแม็กชิ้นงานแผ่นต่อชนตามมาตรฐานสากล
รหัสรุ่น 65136
ชื่อ วีรภัทร กรุมุติ ลบ 1 คนเท่านั้นครับ
เนื่องจากบันทึกข้อมูลรายได้ ไม่ถูกต้อง ขอบคุณครับ

28/03/2023 09:48:04
ดำเนินการแล้วค่ะ @28/03/2023 09:48:44
2395
ระบบรายงานผลการพัฒนาฝีมือแรงงาน
ณัฏฐธิดา รามัญวงษ์
นครสวรรค์

ขอแก้ไข ระบบติดตามผลสัมฤทธิ์

1. สาขาการทำผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ จากผ้า รุ่นที่ 1 รหัส 0286686

2. สาขาเทคนิคการตรวจซ่อมและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศขนาดเล็ก รุ่นที่ 2 รหัส 0286683

3. สาขาการปูกระเบื้อง รุ่นที่ 1 รหัส 0286672

 

ขอบคุณค่ะ

28/03/2023 09:14:09
ดำเนินการแล้วค่ะ @28/03/2023 09:21:07
2394
ระบบรายงานผลการพัฒนาฝีมือแรงงาน
บูรฮาน ยามา
นราธิวาส

ขอแก้ไขข้อมูลการติดตามผลสัมทฤธิ์
รหัส 96024 โครงการพัฒนาศักยภาพของพื้นที่ หลักสูตรการตัดผมเบื้องต้น 30 ชั่วโมง รุ่นที่ 18 จำนวน 1 รุ่น

28/03/2023 09:10:30
ดำเนินการแล้วค่ะ @28/03/2023 09:18:57
2392
ระบบรายงานผลการพัฒนาฝีมือแรงงาน
นางสาวพิชญ์พจี สุวรรณรัตน์
สงขลา

 

ขอแก้ไข ระบบติดตามผลสัมฤทธิ์ ( 28 มีนาคม 2566 )

1.โครงการศตวรรษ21 สาขา การผลิตสื่อโฆษณาและหนังสั้นด้วยสมาร์ทโฟน 30 ชม.

   รุ่นที่ 1  รหัส ID 0287554

   รุ่นที่ 2  รหัส ID 0287557

 

 

28/03/2023 08:53:29
ดำเนินการแล้วค่ะ @28/03/2023 09:17:54

จำนวนข้อมูลทั้งหมด 3530 ข้อมูล

แก้ไขเรียบร้อยแล้ว รอคำตอบจากศท. คำถามมีการแก้ไข/เพิ่มเติม ศท.กำลังตรวจสอบแก้ไข ศท.ตอบแล้ว

สำหรับadmin

1 ผู้ใช้กำลังออนไลน์