แจ้งปัญหาระบบสารสนเทศกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
###ขอความกรุณาผู้แจ้งปัญหา โปรดแจ้งผลการแก้ปัญหา กลับมาให้ทราบด้วยครับ โดยคลิกที่ไอคอน###
สถานะ
id
ระบบ
ชื่อผู้แจ้ง
หน่วยงาน
ปัญหา/ข้อแนะนำ
วันที่แจ้งข้อมูล
คำตอบ
แจ้งผลการแก้ไขปัญหา
2381
ระบบรายงานผลการพัฒนาฝีมือแรงงาน
กรวิการ์
ระยอง

 

ขอแก้ไข ระบบติดตามผลสัมฤทธิ์ ( 24 มีนาคม 2566)

โครงการพัฒนาศักยภาพแรงงานฝีมือชั้นสูงในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

สาขา : การใช้เครื่องมือวัดละเอียด 16 ชั่วโมง รุ่นที่ 1 (ID 0287773)

สาขา : เทคโนโลยีการเชื่อมแม็ก 18 ชั่วโมง รุ่นที่ 1 (ID 0287783)

สาขา : เทคโนโลยีการเชื่อมแม็ก 18 ชั่วโมง รุ่นที่ 2  (ID 0288250)

สาขา : เทคโนโลยีการเชื่อมแม็ก 18 ชั่วโมง รุ่นที่ 3   (ID 0290607)

โครงการเสริมสรมรรถนะแรงงานด้านเทคโนโลยีรองรับการทำงานในศตวรรษที่ 21

สาขา : การเชื่อมแม็ก:เหล็กหนา 30 ชั่วโมง รุ่นที่ 1  (ID 0286709)

โครงการผู้สูงอายุ

สาขา : การทำขนมไทย (ขนมชั้นไฮโซ) 18 ชั่วโมง รุ่นที่ 1   (ID 0288058)

โครงการแรงงานนอกระบบ

สาขา : การแปรรูปอาหารจากเนื้อสัตว์ 18 ชั่วโมง รุ่นที่ 1  (ID 0288048)

 

 

 

24/03/2023 13:05:33
ดำเนินการแล้วค่ะ @24/03/2023 13:20:17
2380
ระบบรายงานผลการพัฒนาฝีมือแรงงาน
ธีระพงษ์ รุ่งสว่าง
พิษณุโลก


ขอแก้ไข ระบบติดตามผลสัมฤทธิ์ 2566

โครงการพัฒนาทักษะเฉพาะของแรงงานอิสระยุค 4.0 จำนวน 7 รายการ ดังนี้​
1.สาขา การใช้งานสมาร์ทโฟนเพื่อธุรกิจออนไลน์ รุ่น 1 รหัสรุ่น 65080
2.สาขา ช่างแต่งผมสตรี รุ่น 2 รหัสรุ่น 65079
3.สาขา ผู้ประกอบอาหารไทย รุ่น 4 รหัสรุ่น 65127
4.สาขา การแปรรูปเนื้อสัตว์และการตลาดออนไลน์ รุ่น 6 รหัสรุ่น 65087
5.สาขา การใช้งานสมาร์ทโฟนเพื่อธุรกิจออนไลน์ รุ่น 7 รหัสรุ่น 65082
6.สาขา ผู้ประกอบอาหารไทย รุ่น 10 รหัสรุ่น 65129
7.สาขา ผลิตภัณฑ์ปูนปั้นเพื่องานประดับ รุ่น14 รหัสรุ่น 65156
 
ลบทุกคนอยู่ที่ในรุ่นของทั้ง 7 รายการครับ​ เนื่องจากบันทึกข้อมูลรายได้ ไม่ถูกต้อง ขอบคุณครับ

24/03/2023 12:18:23
ดำเนินการแล้วค่ะ @24/03/2023 13:15:42
2379
ระบบe-Testingภาคความสามารถ
ddddd
ชัยภูมิ

dddd

24/03/2023 10:35:27
@
2376
ระบบรายงานผลการพัฒนาฝีมือแรงงาน
นางสาวพิชญ์พจี สุวรรณรัตน์
สงขลา

ขอแก้ไข ระบบติดตามผลสัมฤทธิ์ ( 24 มีนาคม 2566 )

โครงการรองรับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี สมรรถนะ

สาขา:::การเชื่อมประกอบผลิตภัณฑ์ 30ชม.รุ่นที่ 1  (ID 0289022)

สาขา:::เทคนิคการควบคุมรถยกอย่างปลอดภัย 30ชม.รุ่นที่ 1  (ID 02874784)

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

สาขา:::ภาษาจีนสำหรับพนักงานนวดและสปา  30 ชม.รุ่นที่ 1  (ID 0290900)

โครงการผู้สูงอายุ

สาขา:::การใช้สมาร์ทโฟนเพื่อธุรกิจออนไลน์  30 ชม.รุ่นที่ 1  (ID 0287428)

ขอบคุณค่ะ

24/03/2023 10:11:33
ดำเนินการแล้วค่ะ @24/03/2023 10:19:34
2375
ระบบรับรองความรู้ความสามารถ
ฐาปนี
สงขลา

ขอแก้ไขคำนำหน้านามของนายบัสรี โตะแต จาก พลโท เป็น นาย id=236937 ขอบคุณค่ะ

24/03/2023 09:49:26
ดำเนินการแล้วค่ะ @24/03/2023 11:45:39

จำนวนข้อมูลทั้งหมด 3530 ข้อมูล

แก้ไขเรียบร้อยแล้ว รอคำตอบจากศท. คำถามมีการแก้ไข/เพิ่มเติม ศท.กำลังตรวจสอบแก้ไข ศท.ตอบแล้ว

สำหรับadmin

1 ผู้ใช้กำลังออนไลน์