แจ้งปัญหาระบบสารสนเทศกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
###ขอความกรุณาผู้แจ้งปัญหา โปรดแจ้งผลการแก้ปัญหา กลับมาให้ทราบด้วยครับ โดยคลิกที่ไอคอน###
สถานะ
id
ระบบ
ชื่อผู้แจ้ง
หน่วยงาน
ปัญหา/ข้อแนะนำ
วันที่แจ้งข้อมูล
คำตอบ
แจ้งผลการแก้ไขปัญหา
2411
ระบบรายงานผลการพัฒนาฝีมือแรงงาน
นางสาวพิชญ์พจี สุวรรณรัตน์
สงขลา

ขอแก้ไข ระบบติดตามผลสัมฤทธิ์ ( 30 มีนาคม 2566 )

1.โครงการศตวรรษ21 สาขา การผลิตสื่อโฆษณาและหนังสั้นด้วยสมาร์ทโฟน 30 ชม.

     รุ่นที่ 2  รหัส ID 0287557

 

30/03/2023 07:41:14
ดำเนินการแล้วค่ะ @30/03/2023 09:04:36
2410
ระบบรายงานผลการพัฒนาฝีมือแรงงาน
ชลธาร ทองสาย
สถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีอัตโนมัติและหุ่นยนต์

แก้ไขชื่อ-สกุล ภาษาอังกฤษในวุฒิบัตร 1 คน 2 หลักสูตรค่ะ

1.การประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์เพื่อการผลิต (AI CIRA CORE) [วันที่ 18, 19, 25, 26 ก.พ. 66] (Online)

2.หุ่นยนต์เคลื่อนที่อัตโนมัติ AMR [วันที่ 20 - 24 มี.ค. 66] 

จาก Suphakrn Krongchoun

ที่ถูกต้องเป็น Suphakorn Krongcheun  

ขอบคุณค่ะ

29/03/2023 16:42:29
ดำเนินการให้แล้วค่ะ รอระบบ Gen pdf ใหม่ประมาณ 15 - 30 นาทีค่ะ @29/03/2023 17:13:28
2409
ระบบรายงานผลการพัฒนาฝีมือแรงงาน
สาวิตรี สุคนธชาติ
สกลนคร

ขอแก้ไขข้อผิดพลาด ลบข้อมูลการติดตามผลสัมฤทธิ์

1.กิจกรรม ยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงานรองรับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี

   1) สาขา การเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ ระดับ 1 (200401)  รุ่นที่ 1..2 – 27 ก.พ. 65 (0292402)

   2) สาขา การประกอบอาหารพื้นเมืองสกลนคร (คำข้าว ละเบ๋อ) (200307)  รุ่นที่ 1 วันที่ 15 – 19 ก.พ. 65 (0292242)

2.รายงาน แรงงานนอกระบบ 001817

   1) สาขา ช่างปูกระเบื้อง (198588)  รุ่นที่  1.วันที่ 24 – 27 พ.ย 65 (0289520)

29/03/2023 15:09:17
ดำเนินการแล้วค่ะ @29/03/2023 15:14:16
2408
ระบบรายงานผลการพัฒนาฝีมือแรงงาน
นางสาวพิชญ์พจี สุวรรณรัตน์
สงขลา

ขอแก้ไข ระบบติดตามผลสัมฤทธิ์ ( 29 มีนาคม 2566 )

1.โครงการศตวรรษ21 สาขา การผลิตสื่อโฆษณาและหนังสั้นด้วยสมาร์ทโฟน 30 ชม.

     รุ่นที่ 2  รหัส ID 0287557

 

29/03/2023 14:23:41
ดำเนินการแล้วค่ะ @29/03/2023 14:28:35
2407
ระบบรายงานผลการพัฒนาฝีมือแรงงาน
นางสาวพิชญ์พจี สุวรรณรัตน์
สงขลา

ขอแก้ไข ระบบติดตามผลสัมฤทธิ์ ( 29 มีนาคม 2566 )

1.โครงการศตวรรษ21 สาขา การผลิตสื่อโฆษณาและหนังสั้นด้วยสมาร์ทโฟน 30 ชม.

   รุ่นที่ 1  รหัส ID 0287554

 

29/03/2023 11:17:57
ดำเนินการแล้วค่ะ @29/03/2023 11:22:33

จำนวนข้อมูลทั้งหมด 3548 ข้อมูล

แก้ไขเรียบร้อยแล้ว รอคำตอบจากศท. คำถามมีการแก้ไข/เพิ่มเติม ศท.กำลังตรวจสอบแก้ไข ศท.ตอบแล้ว

สำหรับadmin

1 ผู้ใช้กำลังออนไลน์