แจ้งปัญหาระบบสารสนเทศกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
###ขอความกรุณาผู้แจ้งปัญหา โปรดแจ้งผลการแก้ปัญหา กลับมาให้ทราบด้วยครับ โดยคลิกที่ไอคอน###
สถานะ
id
ระบบ
ชื่อผู้แจ้ง
หน่วยงาน
ปัญหา/ข้อแนะนำ
วันที่แจ้งข้อมูล
คำตอบ
แจ้งผลการแก้ไขปัญหา
635
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
เพ็ญประภา อักษรสมัยนิยม
กลุ่มกฎหมาย

ขอให้เอาชื่อออกจากระบบ อีสารบรรณ ดังนี้

1. นางสาวดวงพร จันทร์กระจ่าง นิติกรชำนาญการ ย้ายไปสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

2. นายสิทธิพงศ์ สารรี นิติกรปฏิบัติการ ลาออก

3. นายพงศ์พันธ์ สะอาดพรรค นิติกรปฏบัติการ ลาออก

4. นางสาวสุจี มาศหวัง นิติกร ลาออก

5. นางสาววิไลพร ศิลปกุล ลาออก                                                                                  

20/10/2021 13:18:33
ดำเนินการเรียบร้อยค่ะ @20/10/2021 13:56:36
634
ระบบรายงานผลการพัฒนาฝีมือแรงงาน
กมลวรรณ
กระบี่

ขอแจ้งแก้ไขชื่อผู้ฝึกอบรม

เดิม Mr  Chayanon Naanpairol

เป็น Mr Chayanon Nganpairoj 

เลขTasting ID 

รุ่นที่:::1 วันที่เริ่มฝึก 12/7/2564 จบฝึก 23/7/2564   สถานที่ฝึก โรงแรมกระบี่รีสอร์ต ต.อ่าวนาง อ.เมือง จ.กระบี่::(0276668)

20/10/2021 09:14:23
ดำเนินการเรียบร้อยรอเจนวุฒิบัตร 10 นาทีค่ะ @20/10/2021 09:38:17
633
ระบบรับรองความรู้ความสามารถ
รัตนพล ชนยุทธ
พิษณุโลก

ขอแก้ไขเลขที่ หนังสือรับรองความรู้ความสามารถ ในแบบ คร. 11 และ คร. 12 สาขาช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านฯ ระดับ 1 ออกให้ ณ วันที่ 18 ตุลาคม 2564 ดังนี้

1. นายสุริยนต์   สวนเศรษฐ  เลขที่  พล 65 - 1 - 17001 - 0019

2. นายอำนาจ  พุ่มพันธ์ฆ้อง เลขที่ พล 65 - 1 - 17001 - 0018

19/10/2021 16:17:54
ดำเนินการเรียบร้อยค่ะ @20/10/2021 10:01:35
632
ระบบรับรองความรู้ความสามารถ
รัตนพล ชนยุทธ
พิษณุโลก

ขอเพิ่มชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) Mr.Sujinda   Kunmun (นายสุจินดา  คุณมั่น) ในแบบ คร.11 สาขาช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านฯ ระดับ 1 

19/10/2021 16:10:34
ดำเนินการเรียบร้อยค่ะ @20/10/2021 09:44:23
631
ระบบรับรองความรู้ความสามารถ
รัตนพล ชนยุทธ
พิษณุโลก

ขอเพิ่มชื่อ - นาสกุล (ภาษาอังกฤษ) Mr.Phonphiphat  Seehawong (นายพลพิพัฒน์  สีหะวงษ์) เลขที่ พล 64-1-15001-0192 ในแบบ คร.11 

19/10/2021 16:05:09
ดำเนินการเรียบร้อยค่ะ @20/10/2021 09:44:04

จำนวนข้อมูลทั้งหมด 1855 ข้อมูล

แก้ไขเรียบร้อยแล้ว รอคำตอบจากศท. คำถามมีการแก้ไข/เพิ่มเติม ศท.กำลังตรวจสอบแก้ไข ศท.ตอบแล้ว

สำหรับadmin

1 ผู้ใช้กำลังออนไลน์