แจ้งปัญหาระบบสารสนเทศกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
###ขอความกรุณาผู้แจ้งปัญหา โปรดแจ้งผลการแก้ปัญหา กลับมาให้ทราบด้วยครับ โดยคลิกที่ไอคอน###
สถานะ
id
ระบบ
ชื่อผู้แจ้ง
หน่วยงาน
ปัญหา/ข้อแนะนำ
วันที่แจ้งข้อมูล
คำตอบ
แจ้งผลการแก้ไขปัญหา
1760
ระบบบริหารบุคคลากรและกำหนดสิทธิ์การใช้งานระบบสารสนเทศ
ศราวุฒิ ก๋องใจ
สถาบันฯนานาชาติเชียงแสน

สพช. ขอแจ้งเจ้าหน้าที่ย้ายเข้าหน่วยงาน จำนวน 1 คน ได้แก่

นายวินิจ สืบแตตระกูล ตำแหน่ง นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการ

ขอบคุณครับ

17/10/2022 11:07:28
ดำเนินการแล้วค่ะ @17/10/2022 11:09:53
1759
ระบบส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน
นางกุลวดี ไศลบาท
สมุทรปราการ

ID 675964 อนุมัติหลักสูตรแล้วแต่รายลื่อไม่เข้าระบบให้ค่ะ

17/10/2022 11:02:42
@
1758
ระบบบริหารบุคคลากรและกำหนดสิทธิ์การใช้งานระบบสารสนเทศ
สุจินต์ ปัญจา
อุบลราชธานี

ขอแจ้งชื่อเจ้าหน้าที่เกษียณอายุราชการ 3 ราย
1. นายณัฐวัฒน์ ศาสนนันทน์  นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการ
2. นายทวี อยู่ภู่  ครูฝึกฝีมือแรงงาน ระดับ ช3
3. นายอาคม อบรมย์  ครูฝึกฝีมือแรงงาน ระดับ ช3

17/10/2022 11:02:00
ดำเนินการปิดสิทธิ์การใช้งานของเจ้าหน้าที่แล้วค่ะ @17/10/2022 11:07:37
1757
ระบบบริหารบุคคลากรและกำหนดสิทธิ์การใช้งานระบบสารสนเทศ
นายโองการ โยสุดใจ
ชัยนาท

- นางวชิราภรณ์  อินทรวงษ์โชติ ผู้อำนายการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยนาท เกษียณอายุราชการ

- นางสาวนวลักษณ์ แสงสีดา ตำแหน่งนักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการ ย้ายมาจาก ศูนย์ประเมินและรับรองความรู้ความสามารถ กองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน

17/10/2022 09:35:12
ดำเนินการแล้วค่ะ @17/10/2022 09:40:02
1756
ระบบรายงานผลการพัฒนาฝีมือแรงงาน
กานต์ธิดา บุญส่งไพศาลสกุล
ปทุมธานี

รับรองหลักสูตรให้ สปก  ID 299902 จำนวน 2 คน แต่รายชื่อไม่เข้าระบบบันทึกข้อมูลจำนวนลูกจ้างค่ะ  เจ้าหน้าที่ตรวจสอบแล้วว่า สปก คีย์ข้อมูลถูกต้อง ติ๊กผ่านแล้ว คำนำหน้า และคะแนนประเมินเป็นไปตามที่กำหนด

12/10/2022 16:59:30
@

จำนวนข้อมูลทั้งหมด 2943 ข้อมูล

แก้ไขเรียบร้อยแล้ว รอคำตอบจากศท. คำถามมีการแก้ไข/เพิ่มเติม ศท.กำลังตรวจสอบแก้ไข ศท.ตอบแล้ว

สำหรับadmin

1 ผู้ใช้กำลังออนไลน์