แจ้งปัญหาระบบสารสนเทศกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
###ขอความกรุณาผู้แจ้งปัญหา โปรดแจ้งผลการแก้ปัญหา กลับมาให้ทราบด้วยครับ โดยคลิกที่ไอคอน###
สถานะ
id
ระบบ
ชื่อผู้แจ้ง
หน่วยงาน
ปัญหา/ข้อแนะนำ
วันที่แจ้งข้อมูล
คำตอบ
แจ้งผลการแก้ไขปัญหา
257
ระบบบริหารบุคคลากรและกำหนดสิทธิ์การใช้งานระบบสารสนเทศ
อนุศร โสภาบุตร
มุกดาหาร
เรียน Admin กรม สนพ.มุกดาหาร ขอแจ้งเจ้าหน้าที่ ย้ายเข้า- ออก นายสัญญา ซ้ายขวา นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการ ย้ายมาจาก สนพ.สกลนคร นายชรินทร์ แสนศักดิ์ นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญ ย้ายไป สพร.6 ขอนแก่น
31/05/2021 14:01:22
ดำเนินการเรียบร้อยค่ะ @31/05/2021 14:08:29
256
ระบบบริหารบุคคลากรและกำหนดสิทธิ์การใช้งานระบบสารสนเทศ
นายสนธยา นาสูงเนิน
ชัยภูมิ

เรียน admin กรม

สนพ.ชัยภูมิ ขอแจ้งรายชื่อข้าราชการย้ายเข้า-ออก ดังนี้

ข้าราชการย้ายเข้า

  1. นายวิชิต  ทองสุทธิ์ นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการ
  2. นายชินโชติ  บรรจงปรุ นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการ
  3. นายสุขุม นันททรัพย์ นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการ

ข้าราชการย้ายออก

  1. นายรังสิทธิ์ สำราญ นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการ ย้ายไป สพร.6 ขอนแก่น
  2. นายสันธยา แช่มขุนทด นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการ ย้ายไป สนพ.บุรีรัมย์
  3. นายสงกรานต์ ขันตีสพังหลวง นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานปฏิบัติการ ย้ายไป สนพ.บึงกาฬ
31/05/2021 13:33:53
ดำเนินการเรียบร้อยค่ะ @31/05/2021 13:39:48
255
ระบบบริหารบุคคลากรและกำหนดสิทธิ์การใช้งานระบบสารสนเทศ
รัฐพิทักษ์ นาควานิช
ตรัง

เรียน Admin กรม
สนพ.ตรัง ขอแจ้งรายชื่อข้าราชการที่ย้ายเข้า-ออก ดังนี้
1. นายจิณกรณ์  แก้วมณี นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการย้ายไป สพร. 12 สงขลา
2. นางสาวกรการต์ เทพทอง นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการย้ายเข้า สนพ.ตรัง

31/05/2021 11:53:15
ดำเนินการเรียบร้อยค่ะ @31/05/2021 13:00:30
254
ระบบบริหารบุคคลากรและกำหนดสิทธิ์การใช้งานระบบสารสนเทศ
นายสงคราม ทองดุน
สุรินทร์

เรียน admin กรม
สนพ.สุรินทร์ ขอแจ้งรายชื่อข้าราชการย้ายเข้า-ออก
ย้ายเข้า นายลำใย ศรีษะแก้ว  นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการ ย้ายมาจาก สพร. 7 อุบลราชธานี
ย้ายออก นายศิรธันย์  จำจีนจิรนนท์ นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการ ย้ายไป สนพ.เพชรบูรณ์

31/05/2021 11:38:41
ดำเนินการเรียบร้อยค่ะ @31/05/2021 12:58:49
253
ระบบบริหารบุคคลากรและกำหนดสิทธิ์การใช้งานระบบสารสนเทศ
นายรัตนะ ศรีบุรัมย์
มหาสารคาม

แจ้งเปลี่ยนแปลง ADMIN เว็บไซต์หน่วยงาน จากนางชญานิษฐ์ บุตรชารี ตำแหน่งนักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการ เป็นนายรัตนะ ศรีบุรัมย์ ตำแหน่งนักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการ เนื่องจากเจ้าหน้าที่ย้ายหน่วยงานไป สพร.5 นครราชสีมา

31/05/2021 11:36:35
ดำเนินการเรียบร้อยค่ะ @31/05/2021 12:56:48

จำนวนข้อมูลทั้งหมด 1481 ข้อมูล

แก้ไขเรียบร้อยแล้ว รอคำตอบจากศท. คำถามมีการแก้ไข/เพิ่มเติม ศท.กำลังตรวจสอบแก้ไข ศท.ตอบแล้ว

สำหรับadmin

1 ผู้ใช้กำลังออนไลน์