แจ้งปัญหาระบบสารสนเทศกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
###ขอความกรุณาผู้แจ้งปัญหา โปรดแจ้งผลการแก้ปัญหา กลับมาให้ทราบด้วยครับ โดยคลิกที่ไอคอน###
สถานะ
id
ระบบ
ชื่อผู้แจ้ง
หน่วยงาน
ปัญหา/ข้อแนะนำ
วันที่แจ้งข้อมูล
คำตอบ
แจ้งผลการแก้ไขปัญหา
630
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
นางสาวจำเนียร เอี่ยมผิว
เชียงราย

เรียน admin

1.สพร.20 เชียงราย ขอเปลี่ยนแปลงผู้ลงนามหนังสือจาก นางสาวอุษา  คงภักดี ตำแหน่งผู้อำนวยการฯ เป็น นายสัญชัย ภัทรวรากุล ตำแหน่งนักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการพิเศษ แทน เนื่องจากผู้อำนวยการเกษียณอายุราชการ

2. เพิ่ม นายรชานนท์  อินทุภูติ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ เป็นผู้ลงนามในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริหาร

19/10/2021 15:20:24
ดำเนินการแล้วค่ะ @19/10/2021 16:27:45
629
ระบบบริหารบุคคลากรและกำหนดสิทธิ์การใช้งานระบบสารสนเทศ
นายตฤณภัทร จันทร์ฉาย
พิษณุโลก

แจ้งลบรายชื่อผู้เกษียณอายุราชการ
1. นางศรีเพ็ญจันทร์  เจติยานนท์ 
2. นายรัฐวัตร  คงธรรมชาติ

19/10/2021 13:39:08
ดำเนินการปิดสิทธิ์แล้วค่ะ @19/10/2021 13:43:33
628
ระบบบริหารบุคคลากรและกำหนดสิทธิ์การใช้งานระบบสารสนเทศ
สุจินต์ ปัญจา
อุบลราชธานี

เรียน แอดมิน กรมฯ

 สพร. 7 อุบลฯ ขอแจ้งกำหนดสิทธิ์  ให้ น.ส.สริตา เป้าชัง ตำแหน่ง พนักงานจ้างเหมาบริการ  ดังนี้
1. จนท. ระบบอีสารบรรณของหน่วยงาน (รับ-ส่งหนังสือหน่วยงาน)
2. จนท. ระบบเว็บไซต์หน่วยงาน(รายละเอียดตามรูปที่แนบ) 
ขอบคุณครับ 

18/10/2021 15:27:30
ดำเนินการเรียบร้อยแล้วค่ะ รหัส คือ a12345678 สามารถเข้าไปเปลี่ยนรหัสใหม่เองได้ที่ระบบบริหารบุคลากรและกำหนดสิทธิ์การใช้งาน และคลิกที่ชื่อตนเองมุมบนขวามือนะคะ @18/10/2021 15:48:48
627
ระบบรายงานผลการพัฒนาฝีมือแรงงาน
บุษยพรรณ งีสันเทียะ
นครราชสีมา

ชื่อหลักสูตรการารประยุกต์ใช้งาน Internet of Things (IOT) ใช้ชีวิตประจำวัน ในเอกสารมีชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ  แต่ในระบบไม่มีชื่อภาษาอังกฤษค่ะ

15/10/2021 15:48:08
รบกวนเข้าไปแจ้งที่ http://idev.dsd.go.th/~course_eng/listfac.php นะคะ แล้วทางสพท.จะเป็นคนเพิ่มชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษให้ค่ะ @15/10/2021 16:13:27
626
ระบบบริหารบุคคลากรและกำหนดสิทธิ์การใช้งานระบบสารสนเทศ
ภูมิศักดิ์
ลำปาง

แจ้งลบชื่อเจ้าหน้าที่เกษียรอายุและลาออกจากราชการ

1.นายรัฐพล ภูมิวิลัย พนักงานรักษาความปลอดภัย ระดับ บ2
2.นางสาวดาราพร เตียนปรีดา ครูฝึกฝีมือแรงงาน ระดับ ช3
3.นางสาวหญิงแรก กันชู นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการพิเศษ
4.นายศรีรัตน์ เนตรคำ พนักงานทั่วไป ระดับ บ2
5.นางสาวรัชวรรณ ทองน่วม ครูฝึกฝีมือแรงงานเทคนิค
6.นายภาคิน ภพโชคหิรัญ นิติกร

15/10/2021 12:00:04
ดำเนินการแล้วค่ะ @15/10/2021 12:14:04

จำนวนข้อมูลทั้งหมด 1855 ข้อมูล

แก้ไขเรียบร้อยแล้ว รอคำตอบจากศท. คำถามมีการแก้ไข/เพิ่มเติม ศท.กำลังตรวจสอบแก้ไข ศท.ตอบแล้ว

สำหรับadmin

1 ผู้ใช้กำลังออนไลน์