แจ้งปัญหาระบบสารสนเทศกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
###ขอความกรุณาผู้แจ้งปัญหา โปรดแจ้งผลการแก้ปัญหา กลับมาให้ทราบด้วยครับ โดยคลิกที่ไอคอน###
สถานะ
id
ระบบ
ชื่อผู้แจ้ง
หน่วยงาน
ปัญหา/ข้อแนะนำ
วันที่แจ้งข้อมูล
คำตอบ
แจ้งผลการแก้ไขปัญหา
1755
ระบบรับรองความรู้ความสามารถ
สุเทพ ผูกรักษ์
เชียงใหม่

ขอแจ้งลบ คำขอมีหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ ของนาย  กฤษณะ รูปสูง request form id=219681 ขอบคุณครับ

12/10/2022 12:16:17
ไม่ทราบเนื่องจากสาเหตุอะไรค่ะ @21/10/2022 09:02:26
1754
ระบบส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน
นางกุลวดี ไศลบาท
สมุทรปราการ

ID 674157 อนุมัติหลักสูตรเมื่อวันที่ 7 ต.ค 65 จำนวนคนที่อนุมัติไม่เข้าไปในระบบของบริษัท

12/10/2022 10:20:03
@
1753
ระบบรายงานผลการพัฒนาฝีมือแรงงาน
สุจินต์ ปัญจา
อุบลราชธานี

รบกวนเปิดกิ่ง โครงการ ฝึกอบรมแรงงานกลุ่มเป้าหมายเฉพาะเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ  กิจกรรม ฝึกอบรมแรงงานกลุ่มเป้าหมายเฉพาะเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพวิถีใหม่  (ผู้ผ่านการบำบัดยาเสพติด แรงงานนอกระบบ ผู้สูงอายุ)

ขอบคุณครับ

12/10/2022 10:17:15
@
1752
ระบบบริหารบุคคลากรและกำหนดสิทธิ์การใช้งานระบบสารสนเทศ
เพชรเหล็ก ทองภูธร
อำนาจเจริญ

ผอ.ไม่สามารถอนุมัติการยกเลิกการออกใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ได้ เนื่องจากระบบแจ้งว่ารหัสไม่ถูกต้อง

12/10/2022 08:56:28
ผอ. ต้องเข้าที่ระบบการอนุมัติด้วยลายเซ็นดิจิทัลนะคะ @21/10/2022 09:00:35
1751
ระบบรายงานผลการพัฒนาฝีมือแรงงาน
นางสุพิน ศรีเลิศ
ศรีสะเกษ

รบกวน Gen วุฒิบัตรให้ใหม่ด้วยค่ะ ชื่อนางสาวชนิสรา ฉิมงามเสริฐ แก้ไขแล้ว ค่ะ เป็นนางชนิดาภา ฉิมงามเสริฐ  โครงการส่งเสริมอาชีพผู้ประกอบอาชีพผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ในการส่งสินค้า (Rider)  รุ่นที่ 1 วันที่เริ่มฝึก 27 กันยายน 2565 สิ้นสุดการฝึก 29 กันยายน 2565 (0285669)

11/10/2022 15:20:47
เนื่องจากชื่อที่ต้องการให้ gen วุฒิบัตรใหม่มีการเปลี่ยนแปลง รบกวนทำหนังสือส่ง e-Sarabun มาที่ IT ด้วยนะคะ @11/10/2022 15:54:03

จำนวนข้อมูลทั้งหมด 2943 ข้อมูล

แก้ไขเรียบร้อยแล้ว รอคำตอบจากศท. คำถามมีการแก้ไข/เพิ่มเติม ศท.กำลังตรวจสอบแก้ไข ศท.ตอบแล้ว

สำหรับadmin

1 ผู้ใช้กำลังออนไลน์