แจ้งปัญหาระบบสารสนเทศกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
###ขอความกรุณาผู้แจ้งปัญหา โปรดแจ้งผลการแก้ปัญหา กลับมาให้ทราบด้วยครับ โดยคลิกที่ไอคอน###
สถานะ
id
ระบบ
ชื่อผู้แจ้ง
หน่วยงาน
ปัญหา/ข้อแนะนำ
วันที่แจ้งข้อมูล
คำตอบ
แจ้งผลการแก้ไขปัญหา
2339
ระบบรายงานผลการพัฒนาฝีมือแรงงาน
ชนิตา พันธุ์มณี
ปราจีนบุรี

สพร.30 ปราจีนบุรี ขอความอนุเคราะห์เพื่อแก้ไขข้อมูล ข้อมูลประสิทธิภาพการทำงาน/รายได้ จากแบบติดตามผลสัมฤทธิ์ 2566 จำนวน 10 รุ่น 

1.รหัส  25063 การแปรรูปเนื้อสัตว์และการตลาดออนไลน์  30 ชั่วโมง รุ่นที่ 1 

2.รหัส  25070 การแปรรูปเนื้อสัตว์และการตลาดออนไลน์  30 ชั่วโมง รุ่นที่ 2 

3.รหัส  25071 การประกอบขนมอบ30 ชั่วโมง รุ่นที่ 1 

4.รหัส  25072 การออกแบบผลิตภัณฑ์จากผ้า 30 ชั่วโมง รุ่นที่ 1 

5.รหัส  25073 การแปรรูปเนื้อสัตว์และการตลาดออนไลน์ 30 ชั่วโมง รุ่นที่ 3 

6.รหัส  25074 การแปรรูปเนื้อสัตว์และการตลาดออนไลน์ 30 ชั่วโมง รุ่นที่ 4 

7.รหัส  25075 การออกแบบผลิตภัณฑ์จากผ้า 30 ชั่วโมง รุ่นที่ 2 

8.รหัส  25076  ผู้ประกอบอาหารไทย 30 ชั่วโมง รุ่นที่ 1 

9.รหัส  25077 การแปรรูปเนื้อสัตว์และการตลาดออนไลน์ 30 ชั่วโมง รุ่นที่ 5 

10.รหัส  25078 การแปรรูปเนื้อสัตว์และการตลาดออนไลน์ 30 ชั่วโมง รุ่นที่ 6
ขอบคุณค่ะ โทร.0959062154 ชนิตา

20/03/2023 10:38:24
ดำเนินการแล้วค่ะ @20/03/2023 10:56:47
2338
ระบบรับรองความรู้ความสามารถ
ปาริชาติ
สุราษฎร์ธานี

ขอแก้ไขข้อมูล นายปริญญา กาลาศรี จากหนังสือรับรอง เลขที่ สฎ 66-1-15001-0218 เป็น สฎ 66-1-15001-0250 ID = 237088

20/03/2023 11:09:35
กรณีที่มีการแก้ไข ต้องทำหนังสือแจ้งมาค่ะ @20/03/2023 11:31:24
2337
ระบบส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน
นัยน์รัตน์ ขวัญซ้าย
สงขลา

สถานประกอบกิจการไม่สามารถปริ้นหนังสือรับรองฝึกเตรียมเข้าทำงานได้ เห็นชอบเมื่อวันที่ 2 พย.2565 

20/03/2023 10:09:43
คำขอที่เห็นชอบก่อนวันที่ 7 ธันวาคม 2565 ต้องปริ้นที่หน่วยงาน ไม่สามารถออกเป็นอิเล็กทรอนิกส์ได้ค่ะ @20/03/2023 10:23:55
2336
ระบบรายงานผลการพัฒนาฝีมือแรงงาน
นางสาวมาลินี ดอกจันทร์
สระบุรี

 

ขอแก้ไข ระบบติดตามความพึงพอใจ/ ผลสัมฤทธิ์ 66

รายการ:::ยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงานรองรับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี::(001835)

สาขา:::การติดตั้งกล้องวงจรปิดด้วยเครือข่ายไฟเบอร์ออปติก:::(0920224150116) ::: 30 + 0 ชั่วโมง (การฝึกยกระดับฝีมือ)::(199641)

 

เนื่องจากบันทึกข้อมูลรายได้ ก่อน /หลังจบฝึก ไม่ครบถ้วน  ขอบคุณคะ

20/03/2023 11:22:52
ดำเนินการแล้วค่ะ @20/03/2023 10:22:20
2335
ระบบส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน
เสาวนีย์ สุทธิวงศ์
นครราชสีมา

แจ้งแก้ไขข้อมูลให้ความเห็นชอบหลักสูตรเตรียมเข้าทำงาน  เลขที่ 14946 ของบ.พี.ซี.เอส แมชีน กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด(มหาชน)  เนื่องจากไม่ปรากฏเลขที่รับในระบบ  และนายทะเบียนให้ความเห็นชอบ  แต่ในระบบแจ้งไม่เห็นชอบ

20/03/2023 09:28:42
@

จำนวนข้อมูลทั้งหมด 3487 ข้อมูล

แก้ไขเรียบร้อยแล้ว รอคำตอบจากศท. คำถามมีการแก้ไข/เพิ่มเติม ศท.กำลังตรวจสอบแก้ไข ศท.ตอบแล้ว

สำหรับadmin

1 ผู้ใช้กำลังออนไลน์