แจ้งปัญหาระบบสารสนเทศกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
###ขอความกรุณาผู้แจ้งปัญหา โปรดแจ้งผลการแก้ปัญหา กลับมาให้ทราบด้วยครับ โดยคลิกที่ไอคอน###
สถานะ
id
ระบบ
ชื่อผู้แจ้ง
หน่วยงาน
ปัญหา/ข้อแนะนำ
วันที่แจ้งข้อมูล
คำตอบ
แจ้งผลการแก้ไขปัญหา
282
ระบบรายงานผลการพัฒนาฝีมือแรงงาน
นางสาวชุติกาญจน์ ภู่ประสงค์
สุพรรณบุรี

ขอเพิ่มสิทธิการเข้าใช้งาน ในระบบการฝึก เพิ่มใบสมัคร หรือแก้ไขใบสมัคร และดึงข้อมูลใบสมัครเข้าหลักสูตรเตรียมเข้าทำงาน

ในชื่อ ภรณีนิภา แก้วสุวรรณ์ 

01/06/2021 15:54:18
ดำเนินการเรียบร้อยค่ะ @01/06/2021 16:39:23
281
ระบบบริหารบุคคลากรและกำหนดสิทธิ์การใช้งานระบบสารสนเทศ
นายพงษ์ศักดิ์ ธนเสนีวัฒน์
อ่างทอง

เรียน admin กรม.
ทาง สนพ.อ่างทอง  ได้เปลี่ยนสิทธิ์ให้ นายชาญณรงค์ อินทนชิตจุ้ย  ตำแหน่ง นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานปฏิบัติการ  เป็นเจ้าหน้าที่ที่ดูแลแผนของหน่วยงาน  รบกวนเพิ่มสิทธิ์ให้สามารถเพิ่มสาขา  ในระบบรายงานผลได้  ขอบคุณมากครับ

01/06/2021 15:51:43
ถ้าต้องการเพิ่มสิทธิให้เป็นเจ้าหน้าที่แผน รบกวนทำหนังสือมาที่ศูนย์เทคโนนะคะ @01/06/2021 16:36:30
280
ระบบบริหารบุคคลากรและกำหนดสิทธิ์การใช้งานระบบสารสนเทศ
พงษ์ศักดิ์ ธนเสนีวัฒน์
พระนครศรีอยุธยา

เรียน admin กรม.
สพน.อ่างทอง ขอแจ้งรายชื่อเจ้าหน้าที่ ย้ายเข้า 1 คน 
คือ นายฉัตรชัย  ภู่ฉ่ำ
ตำแหน่ง นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการพิเศษ
มาจาก สนพ.กาญจนบุรี

01/06/2021 15:54:54
ดำเนินการเรียบร้อยค่ะ @01/06/2021 16:35:32
279
ระบบบริหารบุคคลากรและกำหนดสิทธิ์การใช้งานระบบสารสนเทศ
สนธยา
นราธิวาส

เรียน admin กรม

สพร.25นราธิวาส แจ้งบุคลากรย้ายออก จำนวน 1 ราย ดังนี้

1.นายสมเกียรติ เจษฎารมย์ นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการพิเศษ  ย้ายไป สพร.22 นครศรีธรรมราช

ครับ

01/06/2021 15:24:31
ดำเนินการเรียบร้อยค่ะ @01/06/2021 16:34:52
278
ระบบบริหารบุคคลากรและกำหนดสิทธิ์การใช้งานระบบสารสนเทศ
ธนกร ติดตารัมย์
บุรีรัมย์

เรียน Admin DSD

        ด้วยสนพ.บุรีรัมย์ ขอแจ้งรายชื่อเจ้าหน้าที่ย้ายเข้า - ออก
ในระบบ ดังนี้

(ย้ายเข้าสนพ.บุรีรัมย์ 
จำนวน 2 คน) คือ

1.นายวสันต์  คูกรินทร์รัตน์ 
ตำแหน่งนักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการ 
ย้ายมาจาก สพร.5 นครราชสีมา 

2.นายสันธยา  แช่มขุนทด 
ตำแหน่งนักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการ 
ย้ายมาจาก สนพ.ชัยภูมิ

(ย้ายออกจากสนพ.บุรีรัมย์ 
จำนวน 2 คน) คือ

1.นายรังสรรค์  ทองสุทธิ์ 
ตำแหน่งนักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการ 
ย้ายไป สพร.5 นครราชสีมา

2.นายวิชิต  ทองสุทธิ์ 
ตำแหน่งนักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการ 
ย้ายไป สนพ.ชัยภูมิ

01/06/2021 15:23:07
ดำเนินการเรียบร้อยค่ะ @01/06/2021 16:34:11

จำนวนข้อมูลทั้งหมด 1481 ข้อมูล

แก้ไขเรียบร้อยแล้ว รอคำตอบจากศท. คำถามมีการแก้ไข/เพิ่มเติม ศท.กำลังตรวจสอบแก้ไข ศท.ตอบแล้ว

สำหรับadmin

1 ผู้ใช้กำลังออนไลน์