แจ้งปัญหาระบบสารสนเทศกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
###ขอความกรุณาผู้แจ้งปัญหา โปรดแจ้งผลการแก้ปัญหา กลับมาให้ทราบด้วยครับ โดยคลิกที่ไอคอน###
สถานะ
id
ระบบ
ชื่อผู้แจ้ง
หน่วยงาน
ปัญหา/ข้อแนะนำ
วันที่แจ้งข้อมูล
คำตอบ
แจ้งผลการแก้ไขปัญหา
660
ระบบรายงานผลการพัฒนาฝีมือแรงงาน
ซาลมา ยูโซะ
จันทบุรี

หนังสือรับรองผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 ของนายวัฒนา ไสยสิทธิ์ (รหัสรุ่น = 00074437) อนุมัติแล้วไม่สามารถพิมพ์หนังสือรับรองได้ค่ะ

02/11/2021 11:12:58
กรุณาลองใหม่อีกครั้งค่ะ @02/11/2021 12:09:29
659
ระบบบริหารบุคคลากรและกำหนดสิทธิ์การใช้งานระบบสารสนเทศ
ทศพร กัณสิทธิ์
สิงห์บุรี

แจ้งย้ายเข้า นายพิสนธิ์ ขำขุด ตำแหน่ง นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงาน ชำนาญการพิเศษ
เข้าปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสิงห์บุรี

02/11/2021 10:03:37
ดำเนินการแล้วค่ะ รบกวนส่งลายเซ็นต์เพื่อทำลายเซ็นดิจิทัลด้วยค่ะ @02/11/2021 10:26:27
658
ระบบรายงานผลการพัฒนาฝีมือแรงงาน
ชุติกาญจน์ แก้ววรรณดี
สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ฯ

ขอความกรูณา ช่วยแก้ไขชื่อคำนำหน้านามหนังสือรับรองว่าเป็นผู้ผ่านการทดสอบฯ สาขาอาชีพพนักงานนวดไทย ระดับ 1  จากนางสาวพรทิพย์ ฟูคูอิ   เป็น นางพรทิพย์  ฟูคูอิ   ทดสอบฯเมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2564 ณ สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ฯ (00072390)    ขอบคุณมากคะ

01/11/2021 17:25:39
ดำเนินการให้แล้วครับ รอ Gen pdf ใหม่ ครับ @01/11/2021 17:33:25
657
ระบบรับรองความรู้ความสามารถ
นายสุริยนต์ ไร่ข้าว
นครศรีธรรมราช

นายธวัชชัย ภักดีบุญ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ประเมินฯวันที่ 8 ตุลาคม 2564 ในแบบ คร.10 รูปถ่ายไม่ตรงกับชื่อ ช่วยปลดล็อค เพื่อแก้ไขรูปให้ตรงครับ

01/11/2021 11:45:04
ขอเลข requset form id ด้วยนะคะ ดูได้จากเอาเม้าไปชี้ที่เอกสารคำขอ ดูเลขมุมล่างซ้ายมือค่ะ @01/11/2021 13:34:35
656

- ผู้ผ่านการประเมิน นายพยนต์ ยาทิพย์

 

- adminckview&request_form_id=185010

ผ่านการประเมินแล้วไม่มีฟังก์ชั่นพิมพ์ หนังสือรับรอง คร 11

29/10/2021 14:30:02
รอก่อนครับ คิวยาว// แจ้งแค่ชื่อก็พอครับ อย่าระบุเลขบัตร @29/10/2021 14:29:06

จำนวนข้อมูลทั้งหมด 1855 ข้อมูล

แก้ไขเรียบร้อยแล้ว รอคำตอบจากศท. คำถามมีการแก้ไข/เพิ่มเติม ศท.กำลังตรวจสอบแก้ไข ศท.ตอบแล้ว

สำหรับadmin

1 ผู้ใช้กำลังออนไลน์