แจ้งปัญหาระบบสารสนเทศกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
###ขอความกรุณาผู้แจ้งปัญหา โปรดแจ้งผลการแก้ปัญหา กลับมาให้ทราบด้วยครับ โดยคลิกที่ไอคอน###
สถานะ
id
ระบบ
ชื่อผู้แจ้ง
หน่วยงาน
ปัญหา/ข้อแนะนำ
วันที่แจ้งข้อมูล
คำตอบ
แจ้งผลการแก้ไขปัญหา
1306
ระบบรายงานผลการพัฒนาฝีมือแรงงาน
ธิดารัตน์
สุพรรณบุรี

ขอแจ้งแก้ไขรูปถ่ายผู้เข้ารับการทดสอบ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 ID 00075952 จำนวน 2 คน 1. นายมนัส ชิตจิตรพัส 2. นายทรงพล พรมทอง แก้ไขรูปแล้วค่ะ

25/05/2022 09:13:58
ดำเนินการให้แล้วครับ รอ Gen pdf ใหม่ ครับ @25/05/2022 11:10:29
1305
ระบบรับรองความรู้ความสามารถ
อรุณี
สมุทรปราการ

ขอแก้ไขข้อมูล ชื่อผู้เข้าประเมินฯ และสาขา ที่ผ่านการประเมินฯ request_form_id=207610 ดังนี้ค่ะ

1. คำนำหน้าของนายวิชา วงษ์กันหา  จาก นายนายวิชา  เป็นนายวิชา (เนื่องจากคำนำหน้าซ้ำค่ะ)

2. สาขาที่ผ่านการประเมินฯ จาก สาขาช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ระดับ 1  เป็นสาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 (เนื่องจากเลือกสาขาผิดตอนสร้างคำขอค่ะ)

ขอบคุณค่ะ

ส่งหนังสือทาง e-saraban เรียบร้อยค่ะ

30/05/2022 12:50:36
ดำเนินการให้แล้วครับ @06/06/2022 11:53:01
1304
ระบบคลังข้อมูล
พิมพาภรณ์ ธรรมวัตร
สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ฯ

ในระบบคลังข้อมูลที่ประมวลผลของหน่วยงานเป้าหมายหายไป 2 โครงการ ซึ่งเป้าหมายฝึกอบรมที่ได้รับจริง จำนวน 700 คน แต่ในระบบมีจำนวน 660 คน ซึ่งหายไป 2 โครงการ ดังนี้

1) โครงการยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงาน เป้าหมายจำนวน 140 คน (ในระบบเป็น 120 คน) ซึ่งในหลักสูตรเตรียมเข้าทำงานต้องเป็นจำนวน 20 คน  (แต่ในระบบใส่ 0 คน) ระบบจะประมวลผลครบเป็น 140 คน
2) โครงการเสริมสมรรถนะแรงงานด้านเทคโนโลยีรองรับการทำงานในศตวรรษที่ 21 เป้าหมายจริง 60 คน (ในระบบเป็น 40 คน) ซึ่งในระบบไม่ได้เพิ่มหลักสูตรการผลิตสื่อโฆษณาและหนังสั้นด้วยสมาร์ทโฟน เป้าหมายจำนวน 20 คน

รายละเอียดตามรูปภาพที่แนบมา 3 รูป

24/05/2022 17:19:57
@
1303
ระบบบริหารบุคคลากรและกำหนดสิทธิ์การใช้งานระบบสารสนเทศ
นายไพรัช อ่อนคำพา
นครสวรรค์

ขอรบกวนช่วยเซ็ตรหัสผ่านระบบ datacenter ของผมใหทีครับ ด้วยลืมรหัสผ่าน โดยขอให้ส่งรหัสผ่านมาทาง pairuch_onkampa@hotmail.co.th

ขอบคุณครับ

24/05/2022 16:40:43
ดำเนินการแล้วค่ะ @24/05/2022 16:53:36
1302
ระบบเว็บไซต์
นางสาวสุชาดา ศิลาไพร
อุดรธานี

แจ้งปัญหาระบบเว็บไซต์

ข้อความที่จะให้ผู้สมัครผ่านช่องทางออนไลน์รับทราบเกี่ยวกับรุ่นนี้ *ไม่ขึ้นในเว็บไซต์หน่วยงาน สพร.18 อุดรธานี ค่ะ (ขึ้นเฉพาะเว็บไซต์ของกรมพัฒฯ ค่ะ)

 

24/05/2022 16:14:28
ดำเนินการแล้วครับ @30/05/2022 16:35:06

จำนวนข้อมูลทั้งหมด 3530 ข้อมูล

แก้ไขเรียบร้อยแล้ว รอคำตอบจากศท. คำถามมีการแก้ไข/เพิ่มเติม ศท.กำลังตรวจสอบแก้ไข ศท.ตอบแล้ว

สำหรับadmin

1 ผู้ใช้กำลังออนไลน์