แจ้งปัญหาระบบสารสนเทศกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
###ขอความกรุณาผู้แจ้งปัญหา โปรดแจ้งผลการแก้ปัญหา กลับมาให้ทราบด้วยครับ โดยคลิกที่ไอคอน###
สถานะ
id
ระบบ
ชื่อผู้แจ้ง
หน่วยงาน
ปัญหา/ข้อแนะนำ
วันที่แจ้งข้อมูล
คำตอบ
แจ้งผลการแก้ไขปัญหา
275
ระบบรายงานผลการพัฒนาฝีมือแรงงาน
กฤษฎา เขียวธง
เชียงราย

ขอแจ้งแก้ไขวุฒิบัตรดิจิตอล ชื่อ นางสาวพัชรียา ไชยพุฒ เนื่องจากนามสกุล ไชยวุฒ ช เป็น ฑ ได้แก้ไขในระบบแล้วสาขา:::เทคนิคการสร้างร้านค้าและขายสินค้าออนไลน์:::(0920227350302) ::: 30 + 0 ชั่วโมง (การฝึกยกระดับฝีมือ)::(183510)

01/06/2021 13:50:33
ดำเนินการเรียบร้อย รอเจนวุฒิบัตร 5 นาทีค่ะ @01/06/2021 15:08:46
274
ระบบบริหารบุคคลากรและกำหนดสิทธิ์การใช้งานระบบสารสนเทศ
ศรชัย ศรีพันลม
บึงกาฬ

สนพ.บึงกาฬ ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงเจ้าหน้าที่ ดังนี้
ย้ายเข้า
1.นายสงกรานต์ ขันตีสพังหลวง นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานปฏิบัติการ (ย้ายมาจาก สนพ.ชัยภูมิ)

01/06/2021 13:08:50
ดำเนินการเรียบร้อยค่ะ @01/06/2021 15:01:15
273
ระบบบริหารบุคคลากรและกำหนดสิทธิ์การใช้งานระบบสารสนเทศ
ชาตรี กอบ้วแก้ว
สุพรรณบุรี

แจ้งเจ้าหน้าที่ย้ายเข้า 2 คน

1. น.ส. ชุติการญจน์ ภู่ประสงค์ ตำแหน่งนักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการ เข้าฝ่ายส่งเสริมฯ กลุ่มงานพัฒนาฝีมือแรงงาน สพร. 2 สุพรรณบุรี ย้ายมาจาก สนพ.อ่างทอง

2. นายฉัตรพิพัฒน์ ภู่กัน ตำแหน่งนักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการ เข้ากลุ่มงานแผนและประเมินผล  สพร. 2 สุพรรณบุรี ย้ายมาจาก สนพ. อุทัยธานี

แจ้งเจ้าหน้าที่ย้ายออก 2 คน

1. นางจันทร์เพ็ญ แก้วภมร ตำแหน่งนักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการ ย้ายไป สนพ. สมุทรสงคราม

2. นางดวงจันทร์ วงษ์สมุทร ตำแหน่งนักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการ ย้ายไป สนพ. กาญจนบุรี

01/06/2021 11:15:30
ดำเนินการเรียบร้อยค่ะ @01/06/2021 14:59:23
272
ระบบบริหารบุคคลากรและกำหนดสิทธิ์การใช้งานระบบสารสนเทศ
สันต์ สอิ้งทอง
กระบี่

แจ้งย้ายเข้าสนพ.กระบี่

1. นายปวีณ เกิดเส้ง ตำแหน่ง นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการ ย้ายมาจาก สภร.21 ภูเก็ต

01/06/2021 11:10:34
ดำเนินการแล้วค่ะ @01/06/2021 11:53:40
271
ระบบบริหารบุคคลากรและกำหนดสิทธิ์การใช้งานระบบสารสนเทศ
ปฏิภาณ
สำนักงานรับรองความรู้ความสามารถ

แจ้งย้ายจนท 
1. นางสาวพิมพ์ฤทัย กัลยาณวัจน์  นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการ

ย้ายจาก สนง รับรองความรู้ความสามารถ ไป ศูนย์บริภัณฑ์ (สพท.)

01/06/2021 10:55:56
ดำเนินการแล่้วค่ะ @01/06/2021 11:49:33

จำนวนข้อมูลทั้งหมด 2514 ข้อมูล

แก้ไขเรียบร้อยแล้ว รอคำตอบจากศท. คำถามมีการแก้ไข/เพิ่มเติม ศท.กำลังตรวจสอบแก้ไข ศท.ตอบแล้ว

สำหรับadmin

1 ผู้ใช้กำลังออนไลน์