แจ้งปัญหาระบบสารสนเทศกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
###ขอความกรุณาผู้แจ้งปัญหา โปรดแจ้งผลการแก้ปัญหา กลับมาให้ทราบด้วยครับ โดยคลิกที่ไอคอน###
สถานะ
id
ระบบ
ชื่อผู้แจ้ง
หน่วยงาน
ปัญหา/ข้อแนะนำ
วันที่แจ้งข้อมูล
คำตอบ
แจ้งผลการแก้ไขปัญหา
1270
ระบบบริหารบุคคลากรและกำหนดสิทธิ์การใช้งานระบบสารสนเทศ
นายตฤณภัทร จันทร์ฉาย
พิษณุโลก

สพร. 9 พิษณุโลก ขอแจ้งย้ายเจ้าหน้าที่

นายขจรศักดิ์ ภูคำ ตำแหน่งนักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการ จาก สพร. 9 พิษณุโลก ไป สนพ.สุโขทัย

นางสาวรติรัตน์ เอี่ยมโอษฐ ตำแหน่งนักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานปฏิบัติการ จาก สพร. 16 นครปฐม มา สพร. 9 พิษณุโลก
 

10/05/2022 13:26:36
ดำเนินการแล้วค่ะ @10/05/2022 13:54:43
1269
ระบบรับรองความรู้ความสามารถ
นายธีระโรจน์ แสงปัญญา
เชียงใหม่

นายจำลอง ฉัตรเงิน มีรายชื่อซ้ำ 2 ลำดับ

ขอลบชื่อนายจำลอง ฉัตรเงิน ลำดับที่ที่ยังไม่ได้บันทึกข้อมูลใบเสร็จ และวันประเมิน ขอบคุณครับ

10/05/2022 12:04:58
ดำเนินการแล้วครับ @11/05/2022 09:46:37
1268
ระบบรายงานผลการพัฒนาฝีมือแรงงาน
กนกกาญจน์ ศรีสวัสดิ์
กระบี่

เรียนแอดมิน ขอแก้ไข คำนำหน้าชื่อ

เดิม นางสาว รวมพร วนจารุโรจน์

ใหม่ นาง รวมพร วนจารุโรจน์

และ แก้ไขคำนำหน้าชื่อภาษาอังกฤษ

เดิม Miss Roumporn Vanajaruroj

ใหม่ Mrs. Roumporn Vanajaruroj

แก้ไขในระบบเรียบร้อยแล้วค่ะ Testing ID 0282264

10/05/2022 11:42:22
รอ gen pdf ใหม่ 15 นาที ค่ะ @10/05/2022 11:45:03
1267
ระบบบริหารบุคคลากรและกำหนดสิทธิ์การใช้งานระบบสารสนเทศ
วาสนา เพ็งธรรม
นครนายก

สนพ.นครนายก แจ้งเจ้าหน้าที่ย้ายออก 1 ท่าน ได้แก่ นางสาวสุพรรษา นุ่มกำเหนิด เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน  เจ้าหน้าที่ย้ายเข้า 2 ท่าน ได้แก่ 1.นางสาววนิดา แก้ววิลัย นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานปฏิบัติการ ย้ายมาจาก สนพ.ลพบุรี 2.นางสาววิชชุดา ถมยาพันธ์ นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงาน พนักงานราชการบรรจุใหม่

10/05/2022 11:28:14
นางสาวสุพรรษา ย้ายไปไหนค่ะ ? นางสาววนิดา อยู่ที่ สนพ.นครนายก นางสาววิชชุดา เป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจหรือป่าวค่ะ ? @10/05/2022 11:38:59
1266
ระบบส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน
งานพรบ.สมุทรปราการ
สมุทรปราการ

แจ้งปัญหาการดึงข้อมูลสท.2 จำนวนตัวเลขไม่ตรงกับระบบตรวจสอบรายชื่อพนักงานปี 2564 ของบริษัท อีมิแน้นท์แอร์ (ประเทศไทย) จำกัด เลขประกันสังคม 1100016228 คือ ในระบบตรวจสอบรายชื่อพนักงานปี 2564 ดึงจำนวนคน ได้ 232 คน แต่ทำไมในระบบสท.2 จำนวนตัวเลขดึงได้แค่ 63 คน รบกวนทางไอทีเช็คข้อผิดพลาดให้หน่อยค่ะ เพราะทางบริษัทต้องรีบดำเนินการยื่น 70 % ให้ทันในระยะเวลา 90 วัน

10/05/2022 10:48:26
รบกวนเลือกตัวเลือกประเภทการขอรับรองและประเภทการยื่นรับรองหลักสูตรก่อนครับ @10/05/2022 17:40:27

จำนวนข้อมูลทั้งหมด 3487 ข้อมูล

แก้ไขเรียบร้อยแล้ว รอคำตอบจากศท. คำถามมีการแก้ไข/เพิ่มเติม ศท.กำลังตรวจสอบแก้ไข ศท.ตอบแล้ว

สำหรับadmin

1 ผู้ใช้กำลังออนไลน์