แจ้งปัญหาระบบสารสนเทศกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
###ขอความกรุณาผู้แจ้งปัญหา โปรดแจ้งผลการแก้ปัญหา กลับมาให้ทราบด้วยครับ โดยคลิกที่ไอคอน###
สถานะ
id
ระบบ
ชื่อผู้แจ้ง
หน่วยงาน
ปัญหา/ข้อแนะนำ
วันที่แจ้งข้อมูล
คำตอบ
แจ้งผลการแก้ไขปัญหา
1326
ระบบเว็บไซต์
นางสาวสุชาดา ศิลาไพร
อุดรธานี

รบกวนแก้ไข ระบบเว็บไซต์ของภูมิภาคค่ะ 

ไม่สามารถอัพข่าวการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน ได้หลายๆรูป การอัพโหลดภายใน 1 ครั้ง ค่ะ (ถ้ามีมากกว่า 1 รูป ในข่าวเดียว ต้องอัพภาพหลายครั้ง คือ มี 10 รูป ก็ต้องอัพโหลด 10 ครั้ง )

ขอบคุณค่ะ

31/05/2022 13:59:34
ประสานงานและดำเนินการแก้ไขให้แล้วครับ @31/05/2022 14:36:51
1325
ระบบรายงานผลการพัฒนาฝีมือแรงงาน
ธเนศ พลาบัญช์
ร้อยเอ็ด

ขอความกรุณาช่วยแก้ไข รูปภาพ ครั้งที่ 1 วันี่เริ่ม 27 / 12 /2565 วันสิ้นสุด 25/ 02 / 2565 ณ วิยาลัยการอาชีพโพนอง (00073682) ลำดับที่ 6 เลขหนังสือรับรองที่ รอ.0036/2565 ขอให้เปลี่นรูปภาพที่ใส่อยูปัจจุบันนี้ครับ ส่วนรูปที่ใส่อยู่ในหนังสือรับรองไม่ถูกต้องครับ

31/05/2022 13:06:09
รบกวนทำหนังสือมาครับ @31/05/2022 13:24:23
1324
ระบบรับรองความรู้ความสามารถ
พุทธิพร
อุดรธานี

ขอลบรายชื่อนายเจษฎา  ใจทน (request_form_id=209811) เนื่องจากรายชื่อซ้ำครับ

31/05/2022 09:27:07
ดำเนินการให้แล้วครับ @31/05/2022 11:44:38
1323
ระบบรับรองความรู้ความสามารถ
นายธีระโรจน์ แสงปัญญา
เชียงใหม่

นายศักดิ์สิทธิ์ มาบางครุ มีรายชื่อซ้ำ 2 ลำดับ

ขอลบชื่อนายศักดิ์สิทธิ์ มาบางครุ ลำดับที่ยังไม่ได้บันทึกข้อมูลใบเสร็จ และวันประเมิน ขอบคุณครับ

 

31/05/2022 09:17:35
ขอเลข request_form_id ที่ต้องการลบด้วยครับ @31/05/2022 11:42:16
1322
ระบบรายงานผลการพัฒนาฝีมือแรงงาน
ธเนศ พลาบัญช์
ร้อยเอ็ด

ขอเพิ่มเติมข้อมูลี่ขอความกรุณาช่วยแก้ไขให้ครับ รหัสหลักสูตร 00073682 ครับ

30/05/2022 16:12:16
ประสานงานและดำเนินการแก้ไขให้แล้วครับ @31/05/2022 11:35:23

จำนวนข้อมูลทั้งหมด 3530 ข้อมูล

แก้ไขเรียบร้อยแล้ว รอคำตอบจากศท. คำถามมีการแก้ไข/เพิ่มเติม ศท.กำลังตรวจสอบแก้ไข ศท.ตอบแล้ว

สำหรับadmin

1 ผู้ใช้กำลังออนไลน์