แจ้งปัญหาระบบสารสนเทศกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
###ขอความกรุณาผู้แจ้งปัญหา โปรดแจ้งผลการแก้ปัญหา กลับมาให้ทราบด้วยครับ โดยคลิกที่ไอคอน###
สถานะ
id
ระบบ
ชื่อผู้แจ้ง
หน่วยงาน
ปัญหา/ข้อแนะนำ
วันที่แจ้งข้อมูล
คำตอบ
แจ้งผลการแก้ไขปัญหา
270
ระบบบริหารบุคคลากรและกำหนดสิทธิ์การใช้งานระบบสารสนเทศ
สุรกัญญา ชัยรัตน์

แจ้งย้ายเข้าสนพ.หนองบัวลำภู

1. นายคำภู โพธิ์หล้า ตำแหน่ง นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการ

2. นายวศิน สิงหโยทะกา ตำแหน่ง นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการ

3. นางอุทุมพร ดวงดี ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

 

แจ้งย้ายออก

1. นางสาวแวววรรณ นมัสโก ตำแหน่ง นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการ

2. นายธนคม ผิวขาว ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

ขอบคุณค่ะ

01/06/2021 10:06:49
คนที่แจ้งว่าย้ายออก...แจ้งย้ายออกไปจังหวัดไหนคะ? @01/06/2021 10:27:51
269
ระบบบริหารบุคคลากรและกำหนดสิทธิ์การใช้งานระบบสารสนเทศ
นายชำนาญ นพสาริกา
อุทัยธานี

เจ้าหน้าที่แผนในระบบ นายฉัตรพิพัฒน์ ภู่กัน ย้ายไปสพร.2สุพรรณเรียบร้อยแล้วครับ รบกวนนำชื่อออกแล้วใส่ชื่อ นายชัยยัญ จันทร์เขียว ตำแหน่ง นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการ แทนครับ ขอบคุณครับ

01/06/2021 09:24:21
เรื่องการเปลี่ยนเจ้าหน้าที่แผนต้องทำเป็นหนังสือแจ้งมาที่ไอทีนะคะ @01/06/2021 10:05:53
268
ระบบบริหารบุคคลากรและกำหนดสิทธิ์การใช้งานระบบสารสนเทศ
อรทัย ไชยเสน
เชียงราย

แจ้งเข้า สพร.20 ชร. นางสาวอังคนา รินแก้วงาม นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการ ย้ายจาก สนพ.พะเยา มา สพร.20 เชียงราย 

แจ้งย้าย จาก สพร 20 ชร. นางสุภาวนีย์ ธรรมตา นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญาร ไป สนพ.พะเยา

01/06/2021 09:18:53
ดำเนินการเรียบร้อยค่ะ @01/06/2021 09:25:43
267
ระบบบริหารบุคคลากรและกำหนดสิทธิ์การใช้งานระบบสารสนเทศ
พิเชษฐ์ จันทร์นุหงษ์
ประจวบคีรีขันธ์

แจ้งเจ้าหน้าที่ย้ายเข้า

นางสาวนิรมล จันทมณี นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงาน ย้ายจากราชบุรี

แจ้งเจ้าหน้าที่ย้ายออก

นายยุทธชัย นาสิงห์ทอง นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงาน ย้ายไปกาฬสินธุ์

01/06/2021 09:15:17
ดำเนินการเรียบร้อย @01/06/2021 09:24:38
266
ระบบบริหารบุคคลากรและกำหนดสิทธิ์การใช้งานระบบสารสนเทศ
นายภูมิศักดิ์ เวชกามา
ลำปาง

สพร10ลำปาง ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงเจ้าหน้าที่ ดังนี้
#ย้ายเข้า
1.นางสาวนันทิดา อาษากุล นว.ชำนาญการ (ย้ายมาจาก สพร20เชียงราย)
2.นายมงคล ยาวิละ นว.ชำนาญการ (ย้ายมาจาก ลำพูน)
#ย้ายออก
1.นางจุไรรัตน์ สนธิสุทธิ์ นว.ชำนาญการ (ย้ายไป แพร่)
2.นายชัยชาญ อุ่นเมือง นว.ชำนาญการ (ย้ายไป ลำพูน)

01/06/2021 08:55:23
ดำเนินการเรียบร้อยค่ะ @01/06/2021 09:23:14

จำนวนข้อมูลทั้งหมด 2514 ข้อมูล

แก้ไขเรียบร้อยแล้ว รอคำตอบจากศท. คำถามมีการแก้ไข/เพิ่มเติม ศท.กำลังตรวจสอบแก้ไข ศท.ตอบแล้ว

สำหรับadmin

1 ผู้ใช้กำลังออนไลน์