แจ้งปัญหาระบบสารสนเทศกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
###ขอความกรุณาผู้แจ้งปัญหา โปรดแจ้งผลการแก้ปัญหา กลับมาให้ทราบด้วยครับ โดยคลิกที่ไอคอน###
สถานะ
id
ระบบ
ชื่อผู้แจ้ง
หน่วยงาน
ปัญหา/ข้อแนะนำ
วันที่แจ้งข้อมูล
คำตอบ
แจ้งผลการแก้ไขปัญหา
514
ระบบรายงานผลการพัฒนาฝีมือแรงงาน
สุภาวดี กะลาสี
สุราษฎร์ธานี

1. แจ้งแก้ไขชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ กิจกรรมศูนย์ฝึกอบรมความเป็นเลิศชั้นสูง (ยังไม่มีชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ)

  2. ไม่สามารถบันทึกผ่านการฝึกได้ เนื่องจากปุ่มบันทึก ไม่ปรากฏในหน้าจอ 

  

 

09/09/2021 14:56:50
ดำเนินการให้แล้วครับ @10/09/2021 10:56:01
513
ระบบรายงานผลการพัฒนาฝีมือแรงงาน
กมวรรณ

แจ้งขอเพิ่มชื่อภาษาอังกฤษ

หลักสูตร สาขาการตัดเย็บชุดเดรส
รหัส 0920225280106
***เนื่องจากเข้าในระบบแก้ไขหลักสุตรไม่สามารถเลือกหนวยงานได้ค่ะ ขอบคุรค่ะ

08/09/2021 16:01:34
@
512
ระบบรายงานผลการพัฒนาฝีมือแรงงาน
นายธีระพงษ์ รุ่งสว่าง
อุตรดิตถ์

1.แจ้งแก้ไขชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ รหัส 6330011540202 สาขา เทคโนโลยีงานอะลูมิเนียม 30 ชั่วโมง (ยังไม่มีชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ) รหัสรุ่น 0274792

2.ระบบแจ้งแก้ไขชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ ไม่สามารถเลือกหน่วยงานได้ จึงไม่สามารถบันทึกข้อมูลได้

08/09/2021 14:09:28
ดำเนินการให้แล้วครับ @14/09/2021 10:35:32
511
ระบบรายงานผลการพัฒนาฝีมือแรงงาน
นายธีระพงษ์ รุ่งสว่าง
อุตรดิตถ์

1.แจ้งแก้ไขชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ รหัส 0920227230201 สาขา การบริหารจัดการคลังสินค้าด้วยระบบคัมบัง 30 ชั่วโมง (ยังไม่มีชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ) รหัสรุ่น  0274789

2.ระบบแจ้งแก้ไขชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ ไม่สามารถเลือกหน่วยงานได้ จึงไม่สามารถบันทึกข้อมูลได้

08/09/2021 13:38:18
ดำเนินการให้แล้วครับ @14/09/2021 10:44:16
510
ระบบส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน
นาย อิทธิพล เขียวชอุ่ม
นนทบุรี

ข้อมูลของบริษัท ทีวายเค กลาส จำกัด เลขที่บัญชีผู้ประกอบกิจการ 1000246523 แก้ไขแล้วบันทึกไม่ได้ครับ ขอบคุณครับ

08/09/2021 11:02:51
ดำเนินการแล้วครับ @14/10/2021 12:08:20

จำนวนข้อมูลทั้งหมด 3554 ข้อมูล

แก้ไขเรียบร้อยแล้ว รอคำตอบจากศท. คำถามมีการแก้ไข/เพิ่มเติม ศท.กำลังตรวจสอบแก้ไข ศท.ตอบแล้ว

สำหรับadmin

1 ผู้ใช้กำลังออนไลน์