แจ้งปัญหาระบบสารสนเทศกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
###ขอความกรุณาผู้แจ้งปัญหา โปรดแจ้งผลการแก้ปัญหา กลับมาให้ทราบด้วยครับ โดยคลิกที่ไอคอน###
สถานะ
id
ระบบ
ชื่อผู้แจ้ง
หน่วยงาน
ปัญหา/ข้อแนะนำ
วันที่แจ้งข้อมูล
คำตอบ
แจ้งผลการแก้ไขปัญหา
485
ระบบบริหารบุคคลากรและกำหนดสิทธิ์การใช้งานระบบสารสนเทศ
นายจตุพล คงมาก
ชุมพร

แจ้งเพิ่มชื่อและกำหนดสิทธิ์พนักงานราชการเฉพาะกิจ ของ สนพ.ชุมพร ตำแหน่งนักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงาน จำนวน 2 คน 1.นางสาวขวัญประภา ฮวดค่วน  2. นายเกษม สุระกา ขอบคุณครับ

 

แก้นามสกุลครับ นามสกุล ของนางสาวขวัญประภา ฮวดค่วน ในระบบใส่เป็น ฮวดด่วน ครับ

13/09/2021 11:16:58
ดำเนินการแล้วค่ะ @13/09/2021 11:26:58
484
ระบบบริหารบุคคลากรและกำหนดสิทธิ์การใช้งานระบบสารสนเทศ
นพรัตน์ เสือแขม
อุดรธานี

แจ้งเพิ่มบุคลากร นายวรวุฒิ สุวรรณศาลา ตำแหน่งนักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงาน (พนักงานราชการเฉพาะกิจ) สังกัดกลุ่มงานแผนและประเมินผล

01/09/2021 11:15:01
กรณีที่เป็นพนักงานราชการ (เฉพาะกิจ) รบกวนทำหนังสือแจ้งมายังศูนย์ข้อมูลฯด้วยค่ะ พร้อมทั้งระบุสิทธิ์ให้กับบุคคลนั้น เช่น เจ้าหน้าที่แผน ส่งทางระบบอีสารบรรณ @01/09/2021 13:16:17
483
ระบบรายงานผลการพัฒนาฝีมือแรงงาน
นายสุริชัย แดงเพ็ง
ปัตตานี

ขอแก้ไขคำนำหน้าชื่อในวุฒิบัตร หลักสูตรการฝึกเตรียมเข้าทำงาน สาขาช่างตัดเย็บเสื้อผ้าสตรี ระดับต้น จากนายอาณีซะ ยุนุ๊ เป็น นางสาวอาณีซะ ยุนุ๊ คับ

เลข ID ตรงไหนคับ

0267623 ใช่ไหมคับ

13/09/2021 13:20:46
ขอเลข ID (สีดำ) ด้วยค่ะ Training ID สีดำ 7 หลัก @06/09/2021 16:37:04
482
ระบบบริหารบุคคลากรและกำหนดสิทธิ์การใช้งานระบบสารสนเทศ
นายชำนาญ นพสาริกา
อุทัยธานี

รบกวนกำหนดสิทธิ์์พนักงานราชการบรรจุใหม่ ของ สนพ.อุทัยธานี ตำแหน่งนักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงาน จำนวน 2 คน  1.นางสาวธาราภรณ์ วงศ์ธัญกรรณ์ 2.นางสาวศิริลักษณ์ ต่วนเทศ ขอบคุณครับ

01/09/2021 09:54:44
กรณีที่เป็นพนักงานราชการ (เฉพาะกิจ) รบกวนทำหนังสือแจ้งมายังศูนย์ข้อมูลฯด้วยค่ะ พร้อมทั้งระบุสิทธิ์ให้กับบุคคลนั้น เช่น เจ้าหน้าที่แผน ส่งทางระบบอีสารบรรณ @01/09/2021 13:16:35
481
ระบบรายงานผลการพัฒนาฝีมือแรงงาน
จารุรินทร์
นครสวรรค์

จาก ID 480 สอบถามให้เข้าใจอีกครั้งค่ะ

หมายความว่าหากเลือก Miss หรือ Mrs วุฒิบัตรจะมีคำนำหน้าภาษาอังกฤษเป็น Acting Sub Lt ให้อัตโนมัติใช่ไม๊คะ

31/08/2021 13:58:06
ใช่ค่ะ @31/08/2021 16:43:15

จำนวนข้อมูลทั้งหมด 3530 ข้อมูล

แก้ไขเรียบร้อยแล้ว รอคำตอบจากศท. คำถามมีการแก้ไข/เพิ่มเติม ศท.กำลังตรวจสอบแก้ไข ศท.ตอบแล้ว

สำหรับadmin

1 ผู้ใช้กำลังออนไลน์