แจ้งปัญหาระบบสารสนเทศกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
###ขอความกรุณาผู้แจ้งปัญหา โปรดแจ้งผลการแก้ปัญหา กลับมาให้ทราบด้วยครับ โดยคลิกที่ไอคอน###
สถานะ
id
ระบบ
ชื่อผู้แจ้ง
หน่วยงาน
ปัญหา/ข้อแนะนำ
วันที่แจ้งข้อมูล
คำตอบ
แจ้งผลการแก้ไขปัญหา
434
ระบบรายงานผลการพัฒนาฝีมือแรงงาน
นายตฤณภัทร จันทร์ฉาย
พิษณุโลก

วุฒิบัติอิเล็กทรอนิกส์ ที่ออกมาตั้งแต่เริ่มต้นทุกหลักสูตร ได้รับการท้วงติงจากผู้รู้ คำว่า "Course in"  น่าจะอยู่ด้วยกันตามรูปแบบของวุฒิบัตรแบบกระดาษของเดิม (ตามภาพที่แนบมา) รบกวนแอดมินช่วยตรวจสอบความถูกต้องว่าต้องอยู่บรรทัดไหน แล้วแก้ไขให้ด้วยครับ  แต่ถ้าหากวุฒิบัตรอิเล็กทรอนิกส์ถูกต้องแล้วก็ต้องขออภัยไว้ล่วงหน้า ผลเป็นอย่างไรรบกวนแจ้งยืนยันกลับด้วยนะครับ จะได้นำเรียนเจ้านายต่อไป  ขอบคุณครับ

11/08/2021 18:29:19
ปัจจุบันถูกต้องแล้วครับ @13/08/2021 15:46:27
433
ระบบรายงานผลการพัฒนาฝีมือแรงงาน
สุภาวดี กะลาสี
สุราษฎร์ธานี

ขอชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ จำนวน 2 หลักสูตร ดังนี้

1. รหัสหลักสูตร 0920222560102 ชือหลักสูตร การบำรุงรักษาเชิงป้องกันเชิงปฏิบัติการ

2. รหัสหลักสูตร 0920221290201 ชือหลักสูตร ช่างเขียนแบบก่อสร้างด้วยคอมพิวเตอร์

ใส่ลงในระบบให้ด้วยคะ...ขอขอบคุณมากค่ะ

11/08/2021 16:56:22
สามารถติดต่อได้ที่ คุณไพโรจน์ สพท.กลุ่มงานหลักสูตร ค่ะ 0 2245 6622 , 0 2245 1825 @13/08/2021 09:29:04
432
ระบบรายงานผลการพัฒนาฝีมือแรงงาน
นายจุมพล เป้าชัง
อุบลราชธานี

แจ้งแก้ไขคำนำหน้าผิดในวุฒิบัตร 

เดิมในวุฒิบัตรชื่อนางสาวกนกพร บุญชม ผิด

แก้ไขเป็น นางกนกพร บุญชม

สาขา พนักงานนวดไทย 4 ชม. รหัสหลักสูตร 032594 

11/08/2021 13:59:12
ดำเนินการเรียบร้อย รอเจนวุฒิบัตร 10 นาทีค่ะ @11/08/2021 14:10:52
431
ระบบรายงานผลการพัฒนาฝีมือแรงงาน
ขนิษฐา เจริญ
สงขลา

ขอชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ  รหัสหลักสูตร 092022209703
ชือหลักสูตร ช่างซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักรในโรงงานอุตสาหกรรม ใส่ลงในระบบให้ด้วยคะ...ขอขอบคุณค่ะ

***แก้ไขรหัสหลักสูตรเป็น 0920222090703 ค่ะ ขอขอบคุณมากค่ะ***

11/08/2021 13:43:58
รบกวนอาจารย์ แจ้งรหัสหลักสูตรใหม่ เป็น 0920222090703 ในระบบ แจ้งแก้ไขชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ id 917 ที่อาจารย์แจ้งมาไม่ครบ 13 หลักครับ @11/08/2021 10:36:20
430
ระบบรายงานผลการพัฒนาฝีมือแรงงาน
ขนิษฐา เจริญ
สงขลา

รบกวนไอทีเพิ่ม กลุ่มหลักสูตรการพัฒนาคุณภาพบุคลากร (SS) ในโครงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษให้ด้วยค่ะ เนื่องจากหน่วยงานไม่สามารถเปิดรุ่นการเปิดฝึกได้ หลักสูตรช่างซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักรในโรงงานอุตสาหกรรม รหัสหลักสูตร 0920222090703 ค่ะ ขอขอบคุณมากค่ะ 

10/08/2021 16:31:18
ลองเลือกเป็นหลักสูตรของหน่วยงานครับอาจารย์ @10/08/2021 16:43:07

จำนวนข้อมูลทั้งหมด 3495 ข้อมูล

แก้ไขเรียบร้อยแล้ว รอคำตอบจากศท. คำถามมีการแก้ไข/เพิ่มเติม ศท.กำลังตรวจสอบแก้ไข ศท.ตอบแล้ว

สำหรับadmin

1 ผู้ใช้กำลังออนไลน์