แจ้งปัญหาระบบสารสนเทศกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
###ขอความกรุณาผู้แจ้งปัญหา โปรดแจ้งผลการแก้ปัญหา กลับมาให้ทราบด้วยครับ โดยคลิกที่ไอคอน###
สถานะ
id
ระบบ
ชื่อผู้แจ้ง
หน่วยงาน
ปัญหา/ข้อแนะนำ
วันที่แจ้งข้อมูล
คำตอบ
แจ้งผลการแก้ไขปัญหา
49
ระบบรายงานผลการพัฒนาฝีมือแรงงาน
นางสาวสุชาดา ศิลาไพร
อุดรธานี

สามารถเปลี่ยนรูปภาพ ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ในหนังสือรับรองอิเล็กทรอนิกส์ ที่ผู้อำนวยการลงนามในระบบลายเซ็นต์ดิจิทัลแล้ว ได้ไมค่ะ

15/03/2021 10:51:10
ได้ครับ ให้ไปคลิกที่รูปภาพของคนที่จะเปลี่ยนรูป เมื่อเปลี่ยนรูปเสร็จจากนั้นรบกวนแจ้งเลข testing ID 8 หลัก พร้อมทั้งเลขบัตรประชาชนของผู้เข้ารับการทดสอบที่มีการเปลี่ยนแปลงมาอีกครั้งครับ @15/03/2021 11:12:48
48
ระบบรายงานผลการพัฒนาฝีมือแรงงาน
ปิยพักตร์
นครพนม

แก้ไขชื่อในวุฒิบัตร นายเทอดศักดิ์ ลามงคล สาขาช่างซ่อมรถยนต์(0265878) ระหว่างวันที่ 6 - 10 กุมภาพันธ์ 2564

15/03/2021 10:22:36
ดำเนินการเรียบร้อยค่ะ กรุณารอเจนวุฒิบัตรสักครู่ค่ะ @15/03/2021 10:27:18
47
ระบบส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน
ศิริรัศสา
ร้อยเอ็ด

ในระบบ  e - sar  ลำดับที่ 59 ขัอมูล ถึงไม่ตรงกับ ที่ทำได้จริง คือ สปก. ยื่น สท2 มาแล้ว 22 แห่ง แต่ในระบบ มีเพียง 13 แห่ง ข้อมูลบันทึกสุดท้ายวันที่ 02/03/2564 

15/03/2021 09:56:47
กรอกข้อมูลครบทุกช่องหรือเปล่าครับ แนะนำว่า ลองเช็คที่ระบบ DMS ข้อย่อย ตามรูปครับ จะเห็นว่า เราขาดข้อมูลช่องใดไป @15/03/2021 13:17:01
46
ระบบรายงานผลการพัฒนาฝีมือแรงงาน
ขนิษฐา เจริญ
สงขลา

ผู้อำนวยได้ลงลายเซ็ตดิจิทัลผ่านระบบมือถือเรียบร้อยแล้ว แต่ในระบบรายงานผล datacenetr ยังไม่ขึ้นปุ่มพิมพ์วุฒิบัตรให้ รบกวนไอทีช่วยเช็คด้วยค่ะ ขอขอบคุณค่ะ

15/03/2021 09:25:50
กำลังดำเนินการตรวจสอบ กรุณารอสักครู่นะคะ @15/03/2021 10:27:44
45
ระบบรายงานผลการพัฒนาฝีมือแรงงาน
นางสาวดวงพร สุขแดง
พังงา

สนพ.พังงา  แจ้งแก้ไขสาขาบาริสต้า นางสาววราภรณ์ ปะจันทบุตร ,นางสาวชิตต์ชญาน์ อิทธิชัยวราคม

15/03/2021 08:53:50
ดำเนินการเรียบร้อยค่ะ กรุณารอเจนวุฒิบัตรสักครู่ค่ะ @15/03/2021 10:27:54

จำนวนข้อมูลทั้งหมด 3130 ข้อมูล

แก้ไขเรียบร้อยแล้ว รอคำตอบจากศท. คำถามมีการแก้ไข/เพิ่มเติม ศท.กำลังตรวจสอบแก้ไข ศท.ตอบแล้ว

สำหรับadmin

1 ผู้ใช้กำลังออนไลน์