แจ้งปัญหาระบบสารสนเทศกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
###ขอความกรุณาผู้แจ้งปัญหา โปรดแจ้งผลการแก้ปัญหา กลับมาให้ทราบด้วยครับ โดยคลิกที่ไอคอน###
สถานะ
id
ระบบ
ชื่อผู้แจ้ง
หน่วยงาน
ปัญหา/ข้อแนะนำ
วันที่แจ้งข้อมูล
คำตอบ
แจ้งผลการแก้ไขปัญหา
388
ระบบบริหารบุคคลากรและกำหนดสิทธิ์การใช้งานระบบสารสนเทศ
นางสาวตรีภพรินทร์ ทาระศักดิ์
ลำพูน

แจ้งเพิ่มสิทธิ์เจ้าหน้าที่บรรจุใหม่ นางสาวพัชรี เพ็ชรเจริญ  ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ สังกัดสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน

19/07/2021 16:37:16
ดำเนินการแล้วค่ะ @20/07/2021 11:32:23
387
ระบบรับรองความรู้ความสามารถ
นงนุช บุญมาก
กาญจนบุรี

ขอความอนุเคราะหืเข้าแก้ไขเพื่อเพิ่มข้อมูลในส่วนของคำขอประเมินความรู้ความสามารถ

19/07/2021 12:08:00
รบกวนทำหนังสือพร้อมรายละเอียดที่ต้องการแก้ไขส่งมาที่ศูนย์เทคโนฯ เพื่อดำเนินการต่อไปค่ะ ทั้งนี้เพื่อความถูกต้องรบกวนใช้วิธีการดึงข้อมูลส่วนบุคคลจากบัตรประชาชนผู้มาใช้บริการนะคะ @19/07/2021 14:21:47
386
ระบบรายงานผลการพัฒนาฝีมือแรงงาน
นอรีย๊ะ นิยอ
สตูล

วุฒิบัตรหลักสูตรการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศและการพาณิชย์ขนาดเล็ก (0920224170210) (0273557)  ข้อความบรรทัดหลักสูตร คำว่า ชั่วโมง ล้นไปอีกบรรทัด สามารถปรับได้ไหมคะ

19/07/2021 10:58:51
ดำเนินการให้แล้วครับ รอ Gen pdf ใหม่ ครับ @21/07/2021 12:08:22
385
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
อรดี บุอ่อน

ขอแจ้งให้แก้ไข รายชื่อเจ้าหน้าที่ในระบบงานสารบรรรณฯ เนื่องจากมีข้าราชการย้ายไปที่อื่นและมีข้าราชการใหม่เข้ามาค่ะ ดังนี้ 1 นางสาววันลาภ มีเพียร ย้ายไปที่ต่างจังหวัดสุราษฯ 2 นายกฤษดา  ปาโส ย้ายไป สำนักพัฒนาผู้ฝึกและเทคโนโลยีการฝึก 3 นายกอกฤตภ์ เบญจกูล ย้ายเข้ามาอยู่กองวิเทศสัมพันธ์

19/07/2021 09:51:54
ดำเนินการเรียบร้อยค่ะ @19/07/2021 10:20:16
384
ระบบรายงานผลการพัฒนาฝีมือแรงงาน
นางสาวตรีภพรินทร์ ทาระศักดิ์
ลำพูน

ขอแจ้งแก้ไขชื่อวุฒิบัตร

เดิม นางสาว กรรณิกา ขันคำ

ใหม่ นางสาว กรรนิกา ขันคำ

Tasting ID 0273549

16/07/2021 13:48:07
ไม่ทราบว่าแก้ไขรายชื่อใหม่เรียบร้อยแล้วหรือยังคะ ถ้ายังรบกวนดำเนินการแก้ไขที่ระบบรายงาลผล > ฝึกอบรม > ข้อมูลใบสมัคร ก่อนนะคะ แล้วทางไอดีจะดำเนินการต่อไปค่ะ @16/07/2021 13:53:28

จำนวนข้อมูลทั้งหมด 3461 ข้อมูล

แก้ไขเรียบร้อยแล้ว รอคำตอบจากศท. คำถามมีการแก้ไข/เพิ่มเติม ศท.กำลังตรวจสอบแก้ไข ศท.ตอบแล้ว

สำหรับadmin

1 ผู้ใช้กำลังออนไลน์