แจ้งปัญหาระบบสารสนเทศกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
###ขอความกรุณาผู้แจ้งปัญหา โปรดแจ้งผลการแก้ปัญหา กลับมาให้ทราบด้วยครับ โดยคลิกที่ไอคอน###
สถานะ
id
ระบบ
ชื่อผู้แจ้ง
หน่วยงาน
ปัญหา/ข้อแนะนำ
วันที่แจ้งข้อมูล
คำตอบ
แจ้งผลการแก้ไขปัญหา
325
ระบบรายงานผลการพัฒนาฝีมือแรงงาน
นอรีย๊ะ นิยอ
สตูล

แจ้งเจ้าหน้าที่ย้ายจาก สพร.12 สงขลา มา สนพ.สตูล นางวาริณี  บุญมณี ตำแหน่ง นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการ คะ

21/06/2021 08:51:34
ดำเนินการเรียบร้อยค่ะ @21/06/2021 09:13:09
324
ระบบบริหารบุคคลากรและกำหนดสิทธิ์การใช้งานระบบสารสนเทศ
ปฏิภาณ
สำนักงานรับรองความรู้ความสามารถ

แจ้งเจ้าหน้าที่ย้ายเข้า สนง รับรองความรู้ความสามารถ จำนวน 1 ท่าน
สิบเอกภูมิศักดิ์ ลาภเหลือ
ตำแหน่งนักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการ
ย้ายจาก สนพ.นครนายก
 

21/06/2021 07:36:21
ดำเนินการเรียบร้อยค่ะ @21/06/2021 09:11:26
323
ระบบส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน
ชนิดา สร้อยแสง
ปทุมธานี

เพิ่มนายภูมิศักดิ์  สุขแก้ว
นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการพิเศษ
กลุ่มงานพัฒนาฝีมือแรงงาน
ในระบบส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน
เริ่มวันที่ 21 มิถุนายน 2564

18/06/2021 09:04:13
ดำเนินการเรียบร้อยค่ะ @21/06/2021 09:08:24
322
ระบบรายงานผลการพัฒนาฝีมือแรงงาน
นริญรา วงค์กาปิน
ชัยนาท

รบกวนช่วยแก้ไขวุฒิบัตร ชื่อภาษาอังกฤษของคุณนภัสนันท์ วงสีวอ (เดิม Napasna เป็น Napasnan) ID : 0272423 วุฒิบัตรเลขที่ 18-000548/2564 สาขาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับตารางคำนวณด้วยโปรแกรม Microsoft Excel

16/06/2021 16:07:03
ดำเนินการเรียบร้อย รอเจนวุฒิบัตร 5 นาทีค่ะ @16/06/2021 16:45:52
321
ระบบรายงานผลการพัฒนาฝีมือแรงงาน
ขนิษฐา เจริญ
สงขลา

รบกวน GEN วุฒิบัตรดิจิตอล นายพงษ์ศักดิ์ ทิมมณี หลักสูตรช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ (รหัส 0263395) เนื่องจากแก้ไขชื่อค่ะ ขอขอบคุณค่ะ

15/06/2021 16:04:58
ดำเนินการเรียบร้อยค่ะ @15/06/2021 16:09:34

จำนวนข้อมูลทั้งหมด 3414 ข้อมูล

แก้ไขเรียบร้อยแล้ว รอคำตอบจากศท. คำถามมีการแก้ไข/เพิ่มเติม ศท.กำลังตรวจสอบแก้ไข ศท.ตอบแล้ว

สำหรับadmin

1 ผู้ใช้กำลังออนไลน์