แจ้งปัญหาระบบสารสนเทศกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
###ขอความกรุณาผู้แจ้งปัญหา โปรดแจ้งผลการแก้ปัญหา กลับมาให้ทราบด้วยครับ โดยคลิกที่ไอคอน###
สถานะ
id
ระบบ
ชื่อผู้แจ้ง
หน่วยงาน
ปัญหา/ข้อแนะนำ
วันที่แจ้งข้อมูล
คำตอบ
แจ้งผลการแก้ไขปัญหา
232
ระบบบริหารบุคคลากรและกำหนดสิทธิ์การใช้งานระบบสารสนเทศ
โอภาส คำอ่อน
กรุงเทพมหานคร

ขอกำหนดสิทธิ์นายสรธร ไชยชำนิ ครูฝึกฝีมือแรงงาน ระดับ ช3 เป็นเจ้าหน้าที่แผนงานของหน่วยงาน แทน

นายทศพล  ผลโภชน์ พนักงานประจำสำนักงาน ที่ลาออกจากราชการ ครับ 

27/05/2021 10:57:36
ต้องทำหนังสือแจ้งมาที่ศูนย์ข้อมูลฯ (ตอนนี้ดำเนินการให้ก่อนแล้วค่ะ) @27/05/2021 11:18:30
231
ระบบรายงานผลการพัฒนาฝีมือแรงงาน
อภิญญา_เอ๊ะ_สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน
ลำพูน

สปก.แจ้งแนบไฟล์เอกสารในระบบไม่ได้ค่ะ ตามรูปที่แนบมาค่ะ

27/05/2021 10:12:41
@
230
ระบบรายงานผลการพัฒนาฝีมือแรงงาน
นายบุญชู สุพัทธนะ
สุพรรณบุรี

ได้แจ้งขอเปลี่ยนนามสกุลของผู้เข้ารับการฝึก สาขาการเชื่อมทิกเหล็กกล้าแผ่นบาง  ซึ่งได้ดำเนินการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว  ชื่อ-นามสกุล วรรณกานต์ ขาวเน จึงขอแจ้งเพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 

25/05/2021 16:26:22
ดำเนินการเรียบร้อย รอเจนวุฒิบัตร 5 นาทีค่ะ @25/05/2021 16:26:08
229
ระบบรายงานผลการพัฒนาฝีมือแรงงาน
นายประพล ปรีชาชาญ
สิงห์บุรี

แจ้งปัญหา วุฒิบัตรพิมพ์ชื่อผิด ของ นายภานุมาศ พลเสน  

โครงการผลผลิต(โครงการ):::โครงการเสริมสร้างสมรรถนะแรงงานด้านเทคโนโลยีรองรับการทำงานในศตวรรษที่ 21::(288)

 ของวุฒิบัตร Phanumas Phhosen (ผิด)

ที่ถูก Phanumas Phonsen (ถูก)

หมายเหตุ

ขอสอบถามครับเนื่องจากทางเรา พิมพ์ชื่อ-สกุลเข้าไปถูก แต่ทำไมวุฒิบัตรถึงออกมาผิดครับ เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับการแก้ไข ขอบคุณครับ

25/05/2021 11:06:34
น่าจะเกิดจากการแก้ไขข้อมูลในใบสมัคร หลังจากออกวุฒิบัตรไปแล้วครับ ตอนนี้ดำเนินการออกวุฒิบัตรให้ใหม่แล้วครับ รอ Gen pdf ใหม่ 5 นาทีครับ @24/05/2021 16:29:13
228
ระบบบริหารบุคคลากรและกำหนดสิทธิ์การใช้งานระบบสารสนเทศ
ชนิดา สร้อยแสง
ปทุมธานี

ย้ายมาใหม่
นางสาวกฤติยา  บัวสด
นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงาน  (พนักงานราชการ)
กลุ่มงานมาตรฐานฝีมือแรงงาน

ขอกำหนดสิทธิ์ในการใช้งานระบบสารสนเทศ
และ
การบันทึกข้อมูลและรายงานงานมาตรฐานฝีมือแรงงาน
เนื่องจากเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลและดำเนินการทดสอบ E-Testing
คนเดิมย้ายและลาออก
นายสัมพันธ์  กัสยากร
นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการ
กลุ่มงานมาตรฐานฝีมือแรงงาน
เป็นผู้ดูแลและดำเนินการทดสอบ E-Testing
และ
นางสาวกฤติยา  บัวสด
นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงาน
กลุ่มงานมาตรฐานฝีมือแรงงาน
เป็นผู้ดูแลและดำเนินการทดสอบ E-Testing
แอดมินยังลากิจหลังคลอด
รบกวนดำเนินการด้วยนะคะ
         ขอบคุณมากค่ะ

24/05/2021 15:37:22
ดำเนินการเรียบร้อยค่ะ @24/05/2021 16:01:00

จำนวนข้อมูลทั้งหมด 3331 ข้อมูล

แก้ไขเรียบร้อยแล้ว รอคำตอบจากศท. คำถามมีการแก้ไข/เพิ่มเติม ศท.กำลังตรวจสอบแก้ไข ศท.ตอบแล้ว

สำหรับadmin

1 ผู้ใช้กำลังออนไลน์