แจ้งปัญหาระบบสารสนเทศกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
###ขอความกรุณาผู้แจ้งปัญหา โปรดแจ้งผลการแก้ปัญหา กลับมาให้ทราบด้วยครับ โดยคลิกที่ไอคอน###
สถานะ
id
ระบบ
ชื่อผู้แจ้ง
หน่วยงาน
ปัญหา/ข้อแนะนำ
วันที่แจ้งข้อมูล
คำตอบ
แจ้งผลการแก้ไขปัญหา
298
ระบบรายงานผลการพัฒนาฝีมือแรงงาน
กมวรรณ
กระบี่

ขอรบกวนแก้ไข ชื่อวุฒิบัตร 

เดิม Mr. Sarawut Boonrawut

ใหม่ Mr. Sarawut Boonrawd

Tasting id 0272338 

ขอบคุณค่ะ 

07/06/2021 13:33:16
ดำเนินการแล้วค่ะ รอ Gen pdf ใหม่ 5 นาที @07/06/2021 16:55:46
297
ระบบบริหารบุคคลากรและกำหนดสิทธิ์การใช้งานระบบสารสนเทศ
นายสุขสันต์ วิเชียรสาร
ภูเก็ต

เนื่องจากสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 ภูเก็ต ได้ขอเปลี่ยนแปลง admin ของหน่วยงาน จาก นายธนกฤษ รักขนาม เป็นนายสุขสันต์ วิเชียรสาร นั้น แต่ว่านายสุขสันต์ วิเชียีสาร ไม่สามารถเข้าใช้ระบบของบริหารและกำหนดสิทธิ์ของบุคลากรได้

07/06/2021 11:48:35
ดำเนินการให้แล่วค่ะ @07/06/2021 12:18:25
296
ระบบบริหารบุคคลากรและกำหนดสิทธิ์การใช้งานระบบสารสนเทศ
สุจินต์ ปัญจา
อุบลราชธานี

สพร. 7 อุบลฯ ขอแจ้งแก้ไขหน่วยงานของนายสุจินต์  ปัญจา ตำแหน่ง นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการ (admin หน่วยงาน) ในระบบกำหนดสิทธิ์ฯ จากกองสื่อสารองค์กร แก้ไขเป็นสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลฯ 

07/06/2021 11:35:46
ดำเนินการแล้วค่ะ @07/06/2021 12:24:39
295
ระบบรายงานผลการพัฒนาฝีมือแรงงาน
สุภาวดี กะลาสี
สุราษฎร์ธานี

แจ้งปัญหา : ไม่สามารถเข้าไปตรวจสอบการบันทึกความพึงพอในของสถานประกอบการ ใน Link ได้ค่ะ 

07/06/2021 10:16:59
ดำเนินการติดต่อแจ้งแล้วครับ @07/06/2021 10:46:10
294
ระบบรายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
พรนิภา
ระยอง

เข้าระบบรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไม่ได้ค่ะ

เนื่องจากการเงินคนเก่าลาออกค่ะ แล้วจะเข้าไปคีย์รายงานแต่มันบอกว่ารหัสไม่ถูกต้องค่ะ

จะรบกวนช่วยเช็คให้หน่อยได้หรือเปล่าค่ะ

ขอบคุณค่ะ

04/06/2021 16:05:23
ดำเนินการติดต่อแจ้งแล้วครับ @04/06/2021 16:13:22

จำนวนข้อมูลทั้งหมด 3412 ข้อมูล

แก้ไขเรียบร้อยแล้ว รอคำตอบจากศท. คำถามมีการแก้ไข/เพิ่มเติม ศท.กำลังตรวจสอบแก้ไข ศท.ตอบแล้ว

สำหรับadmin

1 ผู้ใช้กำลังออนไลน์