แจ้งปัญหาระบบสารสนเทศกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
###ขอความกรุณาผู้แจ้งปัญหา โปรดแจ้งผลการแก้ปัญหา กลับมาให้ทราบด้วยครับ โดยคลิกที่ไอคอน###
สถานะ
id
ระบบ
ชื่อผู้แจ้ง
หน่วยงาน
ปัญหา/ข้อแนะนำ
วันที่แจ้งข้อมูล
คำตอบ
แจ้งผลการแก้ไขปัญหา
328
ระบบรายงานผลการพัฒนาฝีมือแรงงาน
พูนศักดิ์ รอดไธสง
สระแก้ว

สนพ.สระแก้ว จะสร้างรุ่นการฝึกยกระดับ หลักสูตร การเชื่อมแม็ก (ชิ้นงานหนาน้อยกว่า 30 มิลิเมตร) รหัสหลักสุตร 0920222070104 ซึ่งอธิบดี อนุมัติให้เป็นหลักสูตรกลางเมื่อวันที่ 12 พ.ค. 64 แต่ไม่สามารถสร้างได้เพราะไม่มีให้เลือกในระบบ อยากให้กองแผนฯ แก้ไขเพิ่มเติมให้ด้วยครับ 

24/06/2021 13:25:54
@
327
ระบบบริหารบุคคลากรและกำหนดสิทธิ์การใช้งานระบบสารสนเทศ
ภูมิศักดิ์ เวชกามา
ลำปาง

สพร.10 ลำปาง ขอแจ้งเจ้าหน้าที่โยกย้าย

1.ย้ายเข้า ว่าที่ร้อยตรีจักรกฤษณ์ วิมลปัญญาธร จากสนพ.กำแพงเพชร

2.ย้ายออก นายปิยะ เสนานุช ย้ายไป สพร.16 นครปฐม

21/06/2021 09:00:33
ดำเนินกาเรียบร้อยค่ะ @21/06/2021 09:15:03
326
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
นอรีย๊ะ นิยอ
สตูล

แจ้งเจ้าหน้าที่ย้ายจาก สพร.12 สงขลา มา สนพ. สตูล นางวาริณี  บุญมณี  ตำแหน่ง นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญ คะ

21/06/2021 08:55:59
ดำเนินการเรียบร้อยค่ะ @21/06/2021 09:13:40
325
ระบบรายงานผลการพัฒนาฝีมือแรงงาน
นอรีย๊ะ นิยอ
สตูล

แจ้งเจ้าหน้าที่ย้ายจาก สพร.12 สงขลา มา สนพ.สตูล นางวาริณี  บุญมณี ตำแหน่ง นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการ คะ

21/06/2021 08:51:34
ดำเนินการเรียบร้อยค่ะ @21/06/2021 09:13:09
324
ระบบบริหารบุคคลากรและกำหนดสิทธิ์การใช้งานระบบสารสนเทศ
ปฏิภาณ
สำนักงานรับรองความรู้ความสามารถ

แจ้งเจ้าหน้าที่ย้ายเข้า สนง รับรองความรู้ความสามารถ จำนวน 1 ท่าน
สิบเอกภูมิศักดิ์ ลาภเหลือ
ตำแหน่งนักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการ
ย้ายจาก สนพ.นครนายก
 

21/06/2021 07:36:21
ดำเนินการเรียบร้อยค่ะ @21/06/2021 09:11:26

จำนวนข้อมูลทั้งหมด 3452 ข้อมูล

แก้ไขเรียบร้อยแล้ว รอคำตอบจากศท. คำถามมีการแก้ไข/เพิ่มเติม ศท.กำลังตรวจสอบแก้ไข ศท.ตอบแล้ว

สำหรับadmin

1 ผู้ใช้กำลังออนไลน์