แจ้งปัญหาระบบสารสนเทศกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
###ขอความกรุณาผู้แจ้งปัญหา โปรดแจ้งผลการแก้ปัญหา กลับมาให้ทราบด้วยครับ โดยคลิกที่ไอคอน###
สถานะ
id
ระบบ
ชื่อผู้แจ้ง
หน่วยงาน
ปัญหา/ข้อแนะนำ
วันที่แจ้งข้อมูล
คำตอบ
แจ้งผลการแก้ไขปัญหา
305
ระบบบริหารบุคคลากรและกำหนดสิทธิ์การใช้งานระบบสารสนเทศ
กิตติศักดิ์ แซ่หลี
สำนักพัฒนามาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงาน

สมฐ.ขอแจ้งรายชื่อเจ้าหน้าที่ ย้ายเข้า คือ นายอุทัย  สุมา ตำแหน่ง นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการ  ย้ายจาก สพร.1 สมุทรปราการ ขอบคุณครับ

08/06/2021 11:29:18
ดำเนินการเรียบร้อยค่ะ @08/06/2021 14:16:44
304
ระบบบริหารบุคคลากรและกำหนดสิทธิ์การใช้งานระบบสารสนเทศ
กิตติศักดิ์ แซ่หลี
สำนักพัฒนามาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงาน

สมฐ.ขอแจ้งรายชื่อเจ้าหน้าที่ ย้ายออก คือ นายณัฐกรรณ แสนสุวรรณศรี ตำแหน่ง นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการ  ย้ายไป สนพ.แพร่ และให้ยกเลิกสิทธิ์การใช้งานระบบ e-Testing ทั้งหมด ขอบคุณครับ

08/06/2021 11:36:14
ดำเนินการเรียบร้อยค่ะ @08/06/2021 14:15:51
303
ระบบส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน
Jiraporn chaiyuan
เชียงใหม่

ตรง "แจ้งผู้สำเร็จการฝึกเตรียม ม.13 แจ้งสถานะ error

Line 558: if (cost_list.Count > 0)

ไม่สามารถใช้งานได้ ขณะเดียวกันฝั่ง สปก. ก้ยังคงไม่สามารถแจ้งเข้ามาในระบบได้เช่นกันค่ะ

08/06/2021 10:13:13
กำลังแก้ครับ @08/06/2021 11:25:45
302
ระบบรายงานผลการพัฒนาฝีมือแรงงาน
ขนิษฐา เจริญ
สงขลา

รบกวนเจนวุฒิบัตรดิจิตอล หลักสูตรช่างซ่อมไมโครคอมพิวเตอร์ รหัส 0268627 เนื่องจากแก้ไขวันที่จบฝึกค่ะ ขอขอบคุณค่ะ

08/06/2021 09:52:38
ดำเนินการเรียบร้อยค่ะ @08/06/2021 10:24:04
301
ระบบบริหารบุคคลากรและกำหนดสิทธิ์การใช้งานระบบสารสนเทศ
สุจินต์ ปัญจา
อุบลราชธานี

สพร. 7 อุบลฯ ขอแจ้งกำหนดสิทธิ์ admin หน่วยงาน ให้นายสุจินต์  ปัญจา ตำแหน่ง นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการ 

 

07/06/2021 14:42:38
ดำเนินการเรียบร้อยค่ะ @08/06/2021 10:27:34

จำนวนข้อมูลทั้งหมด 3414 ข้อมูล

แก้ไขเรียบร้อยแล้ว รอคำตอบจากศท. คำถามมีการแก้ไข/เพิ่มเติม ศท.กำลังตรวจสอบแก้ไข ศท.ตอบแล้ว

สำหรับadmin

1 ผู้ใช้กำลังออนไลน์