แจ้งปัญหาระบบสารสนเทศกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
###ขอความกรุณาผู้แจ้งปัญหา โปรดแจ้งผลการแก้ปัญหา กลับมาให้ทราบด้วยครับ โดยคลิกที่ไอคอน###
สถานะ
id
ระบบ
ชื่อผู้แจ้ง
หน่วยงาน
ปัญหา/ข้อแนะนำ
วันที่แจ้งข้อมูล
คำตอบ
แจ้งผลการแก้ไขปัญหา
333
ระบบบริหารบุคคลากรและกำหนดสิทธิ์การใช้งานระบบสารสนเทศ
สุจินต์ ปัญจา
อุบลราชธานี

สพร. 7 อุบลฯ ขอแจ้งชื่อเจ้าหน้าที่ย้ายเข้า คือ นางสาวพจนาพร  ศราวุธสกุล ตำแหน่ง  นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการ

21/06/2021 11:54:46
ดำเนินการแล้วค่ะ @21/06/2021 11:59:31
332
ระบบบริหารบุคคลากรและกำหนดสิทธิ์การใช้งานระบบสารสนเทศ
กิตติศักดิ์ แซ่หลี
สำนักพัฒนามาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงาน

สมฐ.ขอแจ้งรายชื่อเจ้าหน้าที่ ย้ายออก คือ นายสันติ พัชนะ ย้ายไป สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 24 ยะลา และให้ยกเลิกสิทธิ์การใช้งานระบบ e-Testing ทั้งหมด 

และ ย้ายเข้า คือ นายสิงห์โต แกล้วกล้า จาก สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 13 กรุงเทพมหานคร

ขอบคุณครับ

21/06/2021 10:56:31
ดำเนินการแล้วค่ะ @21/06/2021 11:08:21
331
ระบบบริหารบุคคลากรและกำหนดสิทธิ์การใช้งานระบบสารสนเทศ
ศราวุฒิ ก๋องใจ
สถาบันฯนานาชาติเชียงแสน

แจ้งย้ายบุคลากร นายจตุรภัทร เงินมูล ตำแหน่งนักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการ จากสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ ไปกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ครับ

21/06/2021 10:48:13
ดำเนินการแล้วค่ะ @21/06/2021 11:10:24
330
ระบบรายงานผลการพัฒนาฝีมือแรงงาน
ศุรีมาต์ จันทร์ประทีป
นครพนม

แจ้งแก้ไขนามสกุลภาษาอังกฤษ นายสราวุฒิ  สุกสอน  ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน รุ่นที่ 14  สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 (00072485)  จากเดิม Sarawut Soonksom เป็น Sarawut Sookson

 

 

                                  ขอบคุณค่ะ

21/06/2021 10:38:12
ดำเนินการเรียบร้อยค่ะ รอเจนวุฒิบัตร 5 นาที @21/06/2021 11:15:39
329
ระบบบริหารบุคคลากรและกำหนดสิทธิ์การใช้งานระบบสารสนเทศ
นพรัตน์ เสือแขม
อุดรธานี

แจ้งย้ายบุคลากร นายธีร์ ศรีอาษา นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการ จากอุดรธานี ไปปัตตานี

21/06/2021 10:23:31
ดำเนินการแล้วค่ะ @21/06/2021 10:28:57

จำนวนข้อมูลทั้งหมด 3452 ข้อมูล

แก้ไขเรียบร้อยแล้ว รอคำตอบจากศท. คำถามมีการแก้ไข/เพิ่มเติม ศท.กำลังตรวจสอบแก้ไข ศท.ตอบแล้ว

สำหรับadmin

1 ผู้ใช้กำลังออนไลน์