แจ้งปัญหาระบบสารสนเทศกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
###ขอความกรุณาผู้แจ้งปัญหา โปรดแจ้งผลการแก้ปัญหา กลับมาให้ทราบด้วยครับ โดยคลิกที่ไอคอน###
สถานะ
id
ระบบ
ชื่อผู้แจ้ง
หน่วยงาน
ปัญหา/ข้อแนะนำ
วันที่แจ้งข้อมูล
คำตอบ
แจ้งผลการแก้ไขปัญหา
237
ระบบบริหารบุคคลากรและกำหนดสิทธิ์การใช้งานระบบสารสนเทศ
ซาลมา ยูโซะ
จันทบุรี

เรียน admin กรม
       สนพ.จันทบุรี แจ้งข้าราชการย้ายเข้า จำนวน 1 ราย คือ
นายทวีศักดิ์ เจริญศิลป์ นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการ ย้ายมาจาก กศป. ขอบคุณค่ะ

31/05/2021 10:01:08
ดำเนินการเรียบร้อยค่ะ @31/05/2021 10:05:13
236
ระบบบริหารบุคคลากรและกำหนดสิทธิ์การใช้งานระบบสารสนเทศ
สุจินต์ ปัญจา
อุบลราชธานี

ขอแจ้งเจ้าหน้าที่ย้ายเข้า ยังไม่มีชื่อใน ระบบ Data Center จำนวน 3 ราย 

1.นายเพชรเหล็ก  ทองภูธร  นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการพิเศษ

2. นายรชต  ศรีปัญญา  นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการ

3. นางโสภา  ทิพย์โอสถ  นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการ

31/05/2021 09:44:40
ดำเนินการเรียบร้อยค่ะ @31/05/2021 10:04:07
235
ระบบรายงานผลการพัฒนาฝีมือแรงงาน
โอภาส คำอ่อน
กรุงเทพมหานคร

ขอยกเลิกสิทธิ์นายทะเบียน (พรบ.) ของเจ้าหน้าที่ 3 ท่านคือ

1. นายประพันธ์ สำลีอ่อน นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการ

2. นายพรชัย ไชยเชษฐ์ นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการ

3. นายเกรียงไกร เสาวภาคย์ นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการ

28/05/2021 12:08:15
ดำเนินการเรียบร้อยค่ะ @31/05/2021 09:30:53
234
ระบบบริหารบุคคลากรและกำหนดสิทธิ์การใช้งานระบบสารสนเทศ
นายวรวุฒิ นกหรีด
นนทบุรี

ขอแจ้งเจ้าหน้าที่บรรจุใหม่ ยังไม่มีชื่อใน ระบบ Data Center ชื่อนายศิวกร คุสิตา ตำแหน่งนักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานปฏิบัติการ ฝ่ายพัฒนาฝีมือแรงงาน บรรจุเมื่อ 1 เม.ย.2564

27/05/2021 13:56:38
ดำเนินการเรียบร้อยค่ะ @27/05/2021 14:12:31
233
ระบบส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน
อภิโชค
นครปฐม

ยื่นรับรองหลักสูตร (ฝึกเอง) ช่องใส่เลขบัตรประจำตัวประชาชนขึ้นว่าผิด (ต่างด้าว) มีหนังสืออนุญาตทำงาน คีย์ตามหนังสือยังขึ้นว่าผิดครับ

27/05/2021 11:15:17
@

จำนวนข้อมูลทั้งหมด 3331 ข้อมูล

แก้ไขเรียบร้อยแล้ว รอคำตอบจากศท. คำถามมีการแก้ไข/เพิ่มเติม ศท.กำลังตรวจสอบแก้ไข ศท.ตอบแล้ว

สำหรับadmin

1 ผู้ใช้กำลังออนไลน์