แจ้งปัญหาระบบสารสนเทศกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
###ขอความกรุณาผู้แจ้งปัญหา โปรดแจ้งผลการแก้ปัญหา กลับมาให้ทราบด้วยครับ โดยคลิกที่ไอคอน###
สถานะ
id
ระบบ
ชื่อผู้แจ้ง
หน่วยงาน
ปัญหา/ข้อแนะนำ
วันที่แจ้งข้อมูล
คำตอบ
แจ้งผลการแก้ไขปัญหา
394
ระบบบริหารบุคคลากรและกำหนดสิทธิ์การใช้งานระบบสารสนเทศ
นางสาวรจิระดี พูนเขตกิจ
กองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน
ขอเพิ่มสิทธิ์เข้าใช้งาน *ต้องการพิมพ์ใบรับรองเงินเดือน ชื่อ นางสาวจิระดี พูนเขตกิจ นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานปฏิบัติการ กองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน
23/07/2021 10:40:11
ดำเนินการเรียบร้อยค่ะ user คือ ชื่อ เว้นวรรค นามสกุล Password คือ A12345678 สามารถเปลี่ยนpasswordได้ที่ระบบกำหนดสิทธิ์ เข้าระบบและคลิกที่ชื่อตนเอง และเปลี่ยนได้เลยค่ะ ระบบสลิปเงินเดือนสามารถเข้าได้เช่นกันค่ะ @23/07/2021 10:51:57
393
ระบบบริหารบุคคลากรและกำหนดสิทธิ์การใช้งานระบบสารสนเทศ
นายโอภาส คำอ่อน
กรุงเทพมหานคร

แจ้งเจ้าหน้าที่ย้ายเข้า นายพิสนธิ์ ขำขุด นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงาน จากสพร. 1 สมุทรปราการ

22/07/2021 10:35:00
ดำเนินการเรียบร้อยค่ะ @22/07/2021 10:38:30
392
ระบบบริหารบุคคลากรและกำหนดสิทธิ์การใช้งานระบบสารสนเทศ
นางสาวพัชรี เพ็ชรเจริญ

ข้าราชการบรรจุใหม่ (นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ) ต้องการขอรับรหัสผ่านการเข้าใช้งานระบบรายงานสารสนเทศ ของกรมฯ ค่ะ

21/07/2021 09:53:45
รบกวนขอรายละเอียดเพิ่มเติมค่ะ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง ฝ่าย จังหวัด หรือโทรมาแจ้งที่ 02-246-1936 ค่ะ @21/07/2021 10:04:21
391
ระบบบริหารบุคคลากรและกำหนดสิทธิ์การใช้งานระบบสารสนเทศ
นายรัตนะ ศรีบุรัมย์
มหาสารคาม

1. แจ้งเจ้าหน้าที่เกษียณอายุ นายยุทธพงศ์ สุวรรณรงค์ ครูฝึกฝีมือแรงงาน ระดับ ช3

2. แจ้งนำรายชื่อออก นายสมชาย แซ่เฮีย พนักงานขับรถยนต์ ระดับ ส2 เสียชีวิต

20/07/2021 11:36:01
ดำเนินการแล้วค่ะ @20/07/2021 11:40:13
390
ระบบบริหารบุคคลากรและกำหนดสิทธิ์การใช้งานระบบสารสนเทศ
นายรัตนะ ศรีบุรัมย์
มหาสารคาม

ขอแจ้งย้ายเจ้าหน้าที่ ย้ายเข้า นางสาวภัทรภร สุขจิตต์ นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการ ย้ายมาจาก สพร 6 ขอนแก่น ย้ายออก นางชญานิษฐ์ บุตรชารี นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการ ย้ายไป สพร 5 นครราชสีมา

20/07/2021 11:27:06
ดำเนินการแล้ว @20/07/2021 11:36:39

จำนวนข้อมูลทั้งหมด 3487 ข้อมูล

แก้ไขเรียบร้อยแล้ว รอคำตอบจากศท. คำถามมีการแก้ไข/เพิ่มเติม ศท.กำลังตรวจสอบแก้ไข ศท.ตอบแล้ว

สำหรับadmin

1 ผู้ใช้กำลังออนไลน์