แจ้งปัญหาระบบสารสนเทศกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
###ขอความกรุณาผู้แจ้งปัญหา โปรดแจ้งผลการแก้ปัญหา กลับมาให้ทราบด้วยครับ โดยคลิกที่ไอคอน###
สถานะ
id
ระบบ
ชื่อผู้แจ้ง
หน่วยงาน
ปัญหา/ข้อแนะนำ
วันที่แจ้งข้อมูล
คำตอบ
แจ้งผลการแก้ไขปัญหา
468
ระบบรายงานผลการพัฒนาฝีมือแรงงาน
ขนิษฐา เจริญ
สงขลา

รบกวน GEN วุฒิบัตร นายสิทธิพร กาญจนศิริสมบัติ
(Training ID 0274273) เนื่องจากแก้ไขชื่อค่ะ
ขอขอบคุณค่ะ

25/08/2021 14:30:06
ดำเนินการให้แล้ว รอ Gen pdf ใหม่ 10 นาทีครับ @25/08/2021 14:32:25
467
ระบบรายงานผลการพัฒนาฝีมือแรงงาน
อภิญญา_เอ๊ะ_สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน
ลำพูน

สปก. เข้าระบบ e-service ไม่ได้ค่ะ error ค่ะ ตามไฟล์ภาพ

25/08/2021 10:29:50
ดำเนินการแก้ไขให้แล้วครับ @25/08/2021 11:09:48
466
ระบบคลังข้อมูล
นางสาวตรีภพรินทร์ ทาระศักดิ์
ลำพูน

สนพ.ลำพูน ต้องการจะดึงข้อมูล  4.รายชื่อผู้จบการฝึกอบรมและติดตามการมีงานทำ

เพื่อรายงานต่อผู้ว่าราชการจังหวัด แต่ไม่สามารถดึงข้อมูลได้คะ ขอรบกวนผู้ดูแลช่วยตรวจเช็คให้ด้วยคะ ขอบคุณคะ

24/08/2021 14:02:09
ส่งข้อมูลให้แล้วนะครับ @25/08/2021 10:51:13
465
ระบบรายงานผลการพัฒนาฝีมือแรงงาน
ขนิษฐา เจริญ
สงขลา

รบกวนช่วยตรวจสอบการออกวุฒิบัตรดิจิทัล หลักสูตรการใช้งานโปรแกรม Microsoft word (Training ID : 0274196) เนื่องจากข้อมูลไม่โชว์ในมือถือท่าน ผอ.ค่ะ ไม่สามารถออกวุฒิบัตรได้ ซึ่งได้คลิกเครื่องหมายถูกในช่องอนุมัติลายเซ็นดิจิทัลตอนบันทึกผลแล้ว (**เป็นกลุ่มแรงงานนอกระบบน่ะค่ะ**) ฝึกแบบออนไลน์ค่ะ ขอขอบคุณค่ะ

 

24/08/2021 14:03:29
กลุ่มแรงงานนอกระบบ อยู่ในโครงการที่ยกเว้นการออกวุฒิบัตรดิจิทัลครับ ต้องออกเป็นแบบเดิมครับ @24/08/2021 12:16:17
464
ระบบรายงานผลการพัฒนาฝีมือแรงงาน
มาลินี ดอกจันทร์
สระบุรี

ขอแก้ไขวุฒิบัตร นายภูริพันธ์ บุญน่วม (นามสกุลภาษาอังกฤษผิด) โดยแก้ไขในระบบ datacenter เรียบร้อยแล้ว เลขรุ่น(0272441)

24/08/2021 09:18:39
ดำเนินการเรียบร้อย รอเจนวุฒิบัตร 10 นาทีค่ะ @24/08/2021 09:20:51

จำนวนข้อมูลทั้งหมด 3548 ข้อมูล

แก้ไขเรียบร้อยแล้ว รอคำตอบจากศท. คำถามมีการแก้ไข/เพิ่มเติม ศท.กำลังตรวจสอบแก้ไข ศท.ตอบแล้ว

สำหรับadmin

1 ผู้ใช้กำลังออนไลน์