แจ้งปัญหาระบบสารสนเทศกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
###ขอความกรุณาผู้แจ้งปัญหา โปรดแจ้งผลการแก้ปัญหา กลับมาให้ทราบด้วยครับ โดยคลิกที่ไอคอน###
สถานะ
id
ระบบ
ชื่อผู้แจ้ง
หน่วยงาน
ปัญหา/ข้อแนะนำ
วันที่แจ้งข้อมูล
คำตอบ
แจ้งผลการแก้ไขปัญหา
411
ระบบบริหารบุคคลากรและกำหนดสิทธิ์การใช้งานระบบสารสนเทศ
สราวุธ โสมโยธี
เลย

ขอแจ้งลบข้อมูลบุคลากรจำนวน ๒ ท่าน คือ ลำดับ 15  นายเลอพงษ์ ดวงแสง และ ลำดับ 17 นายศรันย์ ตั้นธง เนื่องจากลาออกจากราชการแล้ว

05/08/2021 09:57:12
ทางไอทีต้องดำเนินการปิดการใช้งานนะคะ ถ้าลบออกไปจะมีผลกระทบกับระบบรายงานผล เพราะจะทำให้ข้อมูลที่เคยทำไว้ตรวจสอบย้อนหลังไม่ได้ค่ะ @05/08/2021 10:09:39
408
ระบบคลังข้อมูล
นายวิวัฒน์
ศรีสะเกษ

ขอรหัสเข้าปริ้นสลิปเงินเดือน(ลืมรหัส)ครับของนายวิวัฒน์ กระสวยทอง สนพ.ศรีสะเกษ(ลูกจ้างประจำ

04/08/2021 14:58:25
ชื่อ เว้นวรรค นามสกุล รหัสผ่าน คือ A12345678 เพื่อความปลอดภัยสามารถเข้าไปแก้ไขได้เองที่ระบบกำหนดสิทธิ์ > คลิกที่ชื่อตนเอง และแก้ไขได้เลยค่ะ ส่วนรหัส 4 ตัวเข้าไปตั้งใหม่ได้ที่ระบบโหลดสลิปเงินเดือนค่ะ @04/08/2021 16:22:09
407
ระบบรายงานผลการพัฒนาฝีมือแรงงาน
ทัศนีย์ จูน้อย
เพชรบุรี

หลักสูตร 2 สาขานี้ไม่ขึ้นในระบบลายเซ็นดิจิทัล

0930204220401 สาขาดิจิทัลเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาเศษฐกินชุมชน

7630021530301 สาขาการปูกระเบื้อง

04/08/2021 13:41:26
รายการฝึกดังกล่าวอยู่ในโครงการที่ยกเว้นการออกวุฒิบัตรดิจิทัลครับ ต้องออกเป็นแบบวุฒิบัตรกระดาษแบบเก่าครับ @04/08/2021 13:48:26
406
ระบบรายงานผลการพัฒนาฝีมือแรงงาน
นายสัมพันธ์ กัสยากร
ปทุมธานี

แจ้งปัญหาใบวุฒิบัตรพัฒนาฝีมือแรงงานและใบรับรองผู้ผ่านทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานสาขาช่างเชื่อมแม็ก ระดับ 1ฝึกเมื่อ19/03/2564 จบฝึก 29/04/2564 ทดสอบวันที่ 03/05/2564 ชื่อภาษาอังกฤษไม่ชึ้นจำนวน 6 คน 

เรียน ผอ.ไกรวิทย์ เข้าไปใส่ชื่อENG เรียบร้อยแล้วครับ นายเพ็ช แหวนเงิน นายจิรวัฒน์ ทองแดง นายชายเล็ก นุดา นายอนุสร ล้อมวงษ์ นายพรวิจิตร์ โตทับ นายพงศกร สายบุตร

04/08/2021 08:19:43
อีกสักครึ่งชั่วโมง ค่อยเข้าไปดูใหม่นะครับ @04/08/2021 08:33:13
405
ระบบรายงานผลการพัฒนาฝีมือแรงงาน
ขนิษฐา เจริญ
สงขลา

รบกวน GEN วุฒิบัตรหลักสูตรช่างเครื่องทำความเย็นและเครื่องปรับอากาศฯ (Training ID 0263409) เนื่องจากมีการแก้ไขชื่อภาษาอังกฤษ นายนันทวุฒิ ระวีวรรณ ขอขอบคุณค่ะ

03/08/2021 16:47:42
ดำเนินการเรียบร้อย รอเจน 5 นาทีค่ะ @03/08/2021 16:51:47

จำนวนข้อมูลทั้งหมด 3487 ข้อมูล

แก้ไขเรียบร้อยแล้ว รอคำตอบจากศท. คำถามมีการแก้ไข/เพิ่มเติม ศท.กำลังตรวจสอบแก้ไข ศท.ตอบแล้ว

สำหรับadmin

1 ผู้ใช้กำลังออนไลน์