แจ้งปัญหาระบบสารสนเทศกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
###ขอความกรุณาผู้แจ้งปัญหา โปรดแจ้งผลการแก้ปัญหา กลับมาให้ทราบด้วยครับ โดยคลิกที่ไอคอน###
สถานะ
id
ระบบ
ชื่อผู้แจ้ง
หน่วยงาน
ปัญหา/ข้อแนะนำ
วันที่แจ้งข้อมูล
คำตอบ
แจ้งผลการแก้ไขปัญหา
44
นางสาวปัทมาฆะ อินธิแสง
กาญจนบุรี
ผู้เข้าอบรมไม่สามารถเข้าไปประเมินความพึงพอใจได้​ (บางท่านเข้าได้ปกติค่ะ)​
13/03/2021 11:00:23
ดูแล้วก็ค้นเจอปกตินะครับ @13/03/2021 18:53:50
43
ระบบรายงานผลการพัฒนาฝีมือแรงงาน
นางสาวดวงพร สุขแดง
พังงา

สนพ.พังงารบกวนแก้ไขสาขาบาริสต้า Training ID 185653 อนุมัติวุฒิบัตรแล้ว แต่มีชื่อผู้รับการฝึก(นางสาววราภรณ์ ปะจันทบุตรและนางสาวชิตต์ชญาน์ อิทธิชัยวราคม ชื่อภาษาไทยผิด ได้แก้ไขในใบสมัครแล้ว รบกวนช่วยอัพใหม่ให้ด้วยค่ะ

12/03/2021 15:54:34
บอกเลข 13 หลักมาด้วยครับ @12/03/2021 16:00:41
42
ระบบรายงานผลการพัฒนาฝีมือแรงงาน
มาลินี ดอกจันทร์
สระบุรี
สนพ.สบ ขอแก้ไขคำนำหน้าชื่อผู้ผ่านการฝึก หลักสูตร :กลยุทธ์การสื่อสารและประสานงานที่มีประสิทธิภาพ:::(0920227230411) ::: 30 + 0 ชั่วโมง (การฝึกยกระดับฝีมือ)::(184962) ของน.ส. อรอุมา สุขนิ่ม ตอนนี้เข้าไปแก้ไขคำนำหน้าเรียบร้อยแล้วคะ
12/03/2021 14:31:57
ดำเนินการเรียบร้อยค่ะ รบกวนครั้งหน้าขอเลขสีดำนะคะ @12/03/2021 14:55:02
41
ระบบรายงานผลการพัฒนาฝีมือแรงงาน
นายนิกร คำภาพงษ์
ขอนแก่น

เนื่องจากได้ลงข้อมูลผลคะแนนคลาดเคลื่อน ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ รุ่นที่ 20/2564 สาขาผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ 1 เมื่อวันที่ 17 และ 20 กุมภาพันธ์ 2564 จะรบกวนขอให้ศูนย์เทคโน ช่วยแก้ไขข้อมูลให้ด้วยครับ ครั้งที่ 20 วันที่เริ่ม 17/02/2564 วันที่สิ้นสุด 20/02/2564    สถานที่ทดสอบ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 6 ขอนแก่น::(00071803)

12/03/2021 12:30:33
ดำเนินการเรียบร้อยค่ะ @12/03/2021 13:40:17
39
ระบบรายงานผลการพัฒนาฝีมือแรงงาน
โอภาส คำอ่อน
กรุงเทพมหานคร

วุฒิบัตรของผู้เข้ารับการฝึกอบรม นายสิทธิเดช โรจนวิภาต  หลักสูตรการสร้างบริการที่ประทับใจ (รหัส 0271086) ที่ฝากแก้ไขไอคอนไม่ขึ้นให้พิมพ์วุฒิบัตรครับ 

12/03/2021 11:29:45
ดำเนินการเรียบร้อยค่ะ @12/03/2021 13:34:46

จำนวนข้อมูลทั้งหมด 3130 ข้อมูล

แก้ไขเรียบร้อยแล้ว รอคำตอบจากศท. คำถามมีการแก้ไข/เพิ่มเติม ศท.กำลังตรวจสอบแก้ไข ศท.ตอบแล้ว

สำหรับadmin

1 ผู้ใช้กำลังออนไลน์