แจ้งปัญหาระบบสารสนเทศกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
###ขอความกรุณาผู้แจ้งปัญหา โปรดแจ้งผลการแก้ปัญหา กลับมาให้ทราบด้วยครับ โดยคลิกที่ไอคอน###
สถานะ
id
ระบบ
ชื่อผู้แจ้ง
หน่วยงาน
ปัญหา/ข้อแนะนำ
วันที่แจ้งข้อมูล
คำตอบ
แจ้งผลการแก้ไขปัญหา
440
ระบบรายงานผลการพัฒนาฝีมือแรงงาน
นพณัฐ คงจิตงาม

วุฒิบัตรไม่ขึ้นชื่อภาษาอังกฤษ หลักสูตร 

ลำดับที่ 6 ปฐพี หวันดี

16/08/2021 13:34:49
ดำเนินการเรียบร้อย รอเจนวุฒิบัตร 10 นาทีค่ะ @16/08/2021 13:48:35
439
ระบบบริหารบุคคลากรและกำหนดสิทธิ์การใช้งานระบบสารสนเทศ
สุรกัญญา ชัยรัตน์
หนองบัวลำภู

ขอแจ้งข้าราชการบรรจุใหม่

นางสาวอติพร นวลไผ่ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฎิบัติงาน  ขอบคุณค่ะ

16/08/2021 13:19:53
ดำเนินการเรียบร้อยค่ะ รหัสคือ A12345678 เพื่อความปลอดภัยให้เจ้าของเค้าไปแก้ไขรหัสผ่านใหม่ได้ที่ระบบกำหนดสิทธิ์>คลิกที่ชื่อตนเองและแก้ไขได้เลยค่ะ @16/08/2021 13:27:31
437
ระบบรายงานผลการพัฒนาฝีมือแรงงาน
สุปรีดา ธานี
อุบลราชธานี

เปิดรุ่นในระบบไม่ได้ เนื่องจากไม่มีหลักสูตรให้เลือกในระบบ datacenter (ชื่อหลักสูตร “เทคนิคการควบคุมรถยกอย่างปลอดภัย” รหัสหลักสูตร 1720017230175) ซึ่งเป็นหลักสูตรที่ดาวน์โหลดมาจากใน ระบบดาวน์โหลดเอกสารของ สพท. ตามไฟล์แนบค่ะ  ขอรบกวนช่วยเพิ่มหลักสูตรให้ด้วยนะคะ ขอบคุณคะ

13/08/2021 17:42:12
ถ้าหากฝึกในโครงการที่เป็นของสพท.7 โครงการ ต้องนำรหัสหลักสูตรเก่าไปค้นหาในระบบ http://eit2.dsd.go.th/~course/index.php เพื่อหารหัสหลักสูตรใหม่ที่ใช้ในการฝึกครับ @13/08/2021 17:54:49
436
ระบบรายงานผลการพัฒนาฝีมือแรงงาน
นางสาวศิริรัศสา พิมพ์แพทย์
ร้อยเอ็ด

โคงการฝึกอบรมแรงงานกลุ่มเป้าหมายเฉพาะเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ แรงงานอกระบบ เปิดฝึกหลักสูตรอาชีพเสริม สาขา สาขา การตรวจซ่อมไมโครคอมพิวเตอร์เบื้องต้นผ่านระบบโปรแกรม ZOOM ขออนุมัติเปิดฝึก 20 คน ผ่านการฝึกอบรม 16 คน แต่ในระบบรายงานผลการปฏิบัติงาน มียอดผู้เข้าฝึกอบรม จำนวน 30 คน ผ่านการฝึกอบรม จำนวน 26 คน ไม่ทราบว่าเกิดจากสาเหตุใดค่ะ 

13/08/2021 15:54:56
วุฒิการศึกษาและประวัติการทำเงาน เกินมาครับ (จารุวรรณ บุญศิริ ษมา ) ลบทิ้งให้เหลือหนึ่งเดียว แล้วรอดูผลวันจันทร์หน้าครับ @13/08/2021 16:33:53
435
ระบบรายงานผลการพัฒนาฝีมือแรงงาน
ขนิษฐา เจริญ
สงขลา

รบกวน GEN วุฒิบัตรหลักสูตรการตลาดออนไลน์ด้วยโทบายแอพพลิเคชั่น (Training ID 0273943) เนื่องจากมีการแก้ไขชื่อภาษาอังกฤษ นายสุทัศน์ จิตจำ ขอขอบคุณค่ะ

13/08/2021 15:45:10
ดำเนินการให้แล้วครับ รอ Gen pdf ใหม่ครับ @13/08/2021 15:51:31

จำนวนข้อมูลทั้งหมด 3495 ข้อมูล

แก้ไขเรียบร้อยแล้ว รอคำตอบจากศท. คำถามมีการแก้ไข/เพิ่มเติม ศท.กำลังตรวจสอบแก้ไข ศท.ตอบแล้ว

สำหรับadmin

1 ผู้ใช้กำลังออนไลน์