แจ้งปัญหาระบบสารสนเทศกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
###ขอความกรุณาผู้แจ้งปัญหา โปรดแจ้งผลการแก้ปัญหา กลับมาให้ทราบด้วยครับ โดยคลิกที่ไอคอน###
สถานะ
id
ระบบ
ชื่อผู้แจ้ง
หน่วยงาน
ปัญหา/ข้อแนะนำ
วันที่แจ้งข้อมูล
คำตอบ
แจ้งผลการแก้ไขปัญหา
77
ระบบส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน
จิราพร
เชียงใหม่

สถานประกอบการ (ลูกจ้างไม่ถึง 100 คน) จะแจ้งยื่น สท.2 ในระบบ e-service แต่ไม่มีปุ่มให้เข้าใช้งาน และยังแจ้งมาอีกว่าปีที่แล้วเคยยื่นมาแล้วด้วยค่ะ

ของ บ.แหนมไบโอเทค เลขสปก 5000021207

25/03/2021 11:42:46
สถานประกอบการนี้ ไม่ได้ติ๊กขึ้น นี่ครับ ถ้าไมไ่ด้ติ๊ก ก็จะไม่เห็นปุ่มครับ @25/03/2021 11:54:46
76
ระบบรายงานผลการพัฒนาฝีมือแรงงาน
น.ส.พจมาลย์ สัณฑมาศ
มุกดาหาร

เพิ่มชื่อหลักสูตร การประยุกต์ใช้งาน Internet of things (IoT) สำหรับการเกษตร ภาษาอังกฤษ ให้ด้วยคะ (ไอดี 181141) 

24/03/2021 16:37:34
ยังไม่มีชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษนะคะ @24/03/2021 17:02:47
75
ระบบรายงานผลการพัฒนาฝีมือแรงงาน
นุชนาตย์ เทียนหล่อ
สระบุรี

รบกวนแก้ไขเลขบัตรประชาชนของนายสมชาย แสนกล้า สาขา พนักงานขับรถบรรทุกขนส่งสินค้า  ID 0271169 

 

24/03/2021 17:04:49
แก้ไขให้แล้วครับ @24/03/2021 16:59:32
74
ระบบรายงานผลการพัฒนาฝีมือแรงงาน
น.ส. นิภา แย้มจำนัน
อ่างทอง

ขอความอนุเคราะห์แก้ไข ลบ ตัวการ์รัน ตรง ชื่อภาษาอังกฤษ MR. ด้วยค่ะ ผู้เข้ารับการทดสอบ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1   ของนายนภัทร มุทราอิศ

24/03/2021 16:17:36
รบกวนขอเลข ID สีดำ และเลขบัตรประจำตัวประชาชนด้วยค่ะ @24/03/2021 16:23:33
73
ระบบรายงานผลการพัฒนาฝีมือแรงงาน
ชยาภัสร์ ศรทอง
พังงา

ฝึกอบรมสาขาการนวดอโรมา (เลขดำ 0270772) จำนวน 30 ชม. รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 12-16 ก.พ.64 ไม่สามารถดาวโหลดวุฒิบัตรได้ค่ะ

24/03/2021 09:17:58
อาจารย์ลองกดปุ่มบันทึกอีกครั้งครับ @24/03/2021 09:36:36

จำนวนข้อมูลทั้งหมด 3548 ข้อมูล

แก้ไขเรียบร้อยแล้ว รอคำตอบจากศท. คำถามมีการแก้ไข/เพิ่มเติม ศท.กำลังตรวจสอบแก้ไข ศท.ตอบแล้ว

สำหรับadmin

1 ผู้ใช้กำลังออนไลน์