แจ้งปัญหาระบบสารสนเทศกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
###ขอความกรุณาผู้แจ้งปัญหา โปรดแจ้งผลการแก้ปัญหา กลับมาให้ทราบด้วยครับ โดยคลิกที่ไอคอน###
สถานะ
id
ระบบ
ชื่อผู้แจ้ง
หน่วยงาน
ปัญหา/ข้อแนะนำ
วันที่แจ้งข้อมูล
คำตอบ
แจ้งผลการแก้ไขปัญหา
74
ระบบรายงานผลการพัฒนาฝีมือแรงงาน
น.ส. นิภา แย้มจำนัน
อ่างทอง

ขอความอนุเคราะห์แก้ไข ลบ ตัวการ์รัน ตรง ชื่อภาษาอังกฤษ MR. ด้วยค่ะ ผู้เข้ารับการทดสอบ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1   ของนายนภัทร มุทราอิศ

24/03/2021 16:17:36
รบกวนขอเลข ID สีดำ และเลขบัตรประจำตัวประชาชนด้วยค่ะ @24/03/2021 16:23:33
73
ระบบรายงานผลการพัฒนาฝีมือแรงงาน
ชยาภัสร์ ศรทอง
พังงา

ฝึกอบรมสาขาการนวดอโรมา (เลขดำ 0270772) จำนวน 30 ชม. รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 12-16 ก.พ.64 ไม่สามารถดาวโหลดวุฒิบัตรได้ค่ะ

24/03/2021 09:17:58
อาจารย์ลองกดปุ่มบันทึกอีกครั้งครับ @24/03/2021 09:36:36
72
ระบบรายงานผลการพัฒนาฝีมือแรงงาน
นางสาวตรีภพรินทร์ ทาระศักดิ์
ลำพูน

ขอแจ้งย้าย

รายการ:::แรงงานนอกระบบ::(001579)

สาขา:::การทำเครื่องดื่มและอาหารว่าง:::(6230027320301) ::: 18 + 0 ชั่วโมง (การฝึกอาชีพเสริม)::(185503)

รุ่นที่:::อพด-01 วันที่เริ่มฝึก 3/3/2564 จบฝึก 5/3/2564   สถานที่ฝึก ศูนย์การเรียนรู้กลุ่มสตรีแม่บ้านทากู่ ตำบลทาปลาดูก อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน::(0271084)

ไปที่

รายการ:::แรงงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ::(001581)

เนื่องจากกองแผนได้เพิ่ม กิ่ง รายการแรงงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตามเป้าหมายที่ได้รับ

23/03/2021 15:56:42
รบกวนอาจาร์ยแจ้งย้ายสาขาที่ต้องการย้ายที่ระบบแจ้งย้ายแผนฝึกอบรมนะคะ @23/03/2021 16:00:04
71
ระบบรายงานผลการพัฒนาฝีมือแรงงาน
นายบูรฮาน ยามา
นราธิวาส

รายชื่อผู้เข้าฝึกอบรม ตาม ID 96016 โครงการ เพิ่มทักษะกำลังแรงงานในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ สาขา ช่างเดินสายไฟฟ้าภายในอาคาร พอจะบันทึกแบบความพึงพอใจ รายชื่อเป็นอีกสาขา คือ ID 96083 สาขาการเพิ้นผ้าบาเต๊ะ ทำให้ไม่สามารถบันทึกได้ครับ

23/03/2021 15:40:48
รบกวนอาจาร์ยตรวจสอบอีกครั้งนะคะ ตรวจสอบเบื้องต้นแล้วข้อมูลถูกต้องแล้วค่ะ @23/03/2021 15:56:41
70
ระบบรายงานผลการพัฒนาฝีมือแรงงาน
น.ส.พจมาลย์ สัณฑมาศ
มุกดาหาร
23/03/2021 15:27:20
ดำเนินการไม่ได้ค่ะ เนื่องจากเลขหลักสูตรผิดค่ะ ทำให้ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษยังไม่แสดงค่ะ @23/03/2021 15:21:12

จำนวนข้อมูลทั้งหมด 3530 ข้อมูล

แก้ไขเรียบร้อยแล้ว รอคำตอบจากศท. คำถามมีการแก้ไข/เพิ่มเติม ศท.กำลังตรวจสอบแก้ไข ศท.ตอบแล้ว

สำหรับadmin

1 ผู้ใช้กำลังออนไลน์