แจ้งปัญหาระบบสารสนเทศกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
###ขอความกรุณาผู้แจ้งปัญหา โปรดแจ้งผลการแก้ปัญหา กลับมาให้ทราบด้วยครับ โดยคลิกที่ไอคอน###
สถานะ
id
ระบบ
ชื่อผู้แจ้ง
หน่วยงาน
ปัญหา/ข้อแนะนำ
วันที่แจ้งข้อมูล
คำตอบ
แจ้งผลการแก้ไขปัญหา
54
ระบบรายงานผลการพัฒนาฝีมือแรงงาน
ชยาภัสร์ ศรทอง
พังงา

หลักสูตร ช่างเสริมสวย (0920227420401) 30 ชม. เลขสีดำ0270211
ไม่มีชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ ได้แจ้งแก้ไขชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษในระบบแล้ว ผู้ผ่านการฝึกอบรมไม่สามารถพิมพ์วุฒิบัตรได้

15/03/2021 15:19:02
รหัสที่แจ้งเพิ่มชื่อ eng กับ รหัสหลักสุตรที่คีย์ในระบบรายงานผล มันคนละรหัสกันนี่ครับ @15/03/2021 15:20:40
53
ระบบรายงานผลการพัฒนาฝีมือแรงงาน
สราวุธ โสมโยธี
เลย

ผอ.ได้อนุมัติวุฒิบัตรผู้ผ่านการฝึกอบรมและอนุมัติหนังสือรับรองหลักสูตรและค่าใช้จ่าย ID 530593 และ 531389 ด้วยลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์แล้ว แต่ไม่ขึ้นให้พิมพ์วุฒิบัตรและหนังสือรับรองดังกล่าว

15/03/2021 14:31:19
รบกวนขอเลขรุ่น (สีดำ) ด้วยนะคะ ตอนนี้ระบบกำลังดำเนินการเจนวุฒิบัตรอยู่ค่ะ @15/03/2021 15:02:53
52
ระบบรายงานผลการพัฒนาฝีมือแรงงาน
เพ็ญประภา ปิตานุสร
สุพรรณบุรี

ขอยกเว้นลายเซ็นดิจิทัล เนื่องจากเป็นการบูรณาการ

15/03/2021 11:32:36
ดำเนินการเรียบร้อยแล้วครับ @15/03/2021 11:36:22
51
ระบบรายงานผลการพัฒนาฝีมือแรงงาน
เพ็ญประภา ปิตานุสร
สุพรรณบุรี

ขอยกเว้นลายเซ็นดิจิทัล เนื่องจากเป็นการบูรณาการ

15/03/2021 11:31:48
ดำเนินการเรียบร้อยแล้วครับ @15/03/2021 11:36:01
50
ระบบรายงานผลการพัฒนาฝีมือแรงงาน
เพ็ญประภา ปิตานุสร
สุพรรณบุรี

ขอยกเว้นลายเซ็นดิจิทัล เนื่องจากเป็นการบูรณาการ

15/03/2021 11:30:44
ดำเนินการเรียบร้อยแล้วครับ @15/03/2021 11:39:43

จำนวนข้อมูลทั้งหมด 3495 ข้อมูล

แก้ไขเรียบร้อยแล้ว รอคำตอบจากศท. คำถามมีการแก้ไข/เพิ่มเติม ศท.กำลังตรวจสอบแก้ไข ศท.ตอบแล้ว

สำหรับadmin

1 ผู้ใช้กำลังออนไลน์