แจ้งปัญหาระบบสารสนเทศกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
###ขอความกรุณาผู้แจ้งปัญหา โปรดแจ้งผลการแก้ปัญหา กลับมาให้ทราบด้วยครับ โดยคลิกที่ไอคอน###
สถานะ
id
ระบบ
ชื่อผู้แจ้ง
หน่วยงาน
ปัญหา/ข้อแนะนำ
วันที่แจ้งข้อมูล
คำตอบ
แจ้งผลการแก้ไขปัญหา
103
ระบบรายงานผลการพัฒนาฝีมือแรงงาน
นอรีย๊ะ นิยอ
สตูล

1.ขอเพิ่มชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ สาขาเทคนิคการซ่อมเครื่องยนต์ติดท้ายเรือ รหัสสีม่วง(0920223390102) (186024)

รหัสสีดำ (0271821) และไม่มีช่องให้กดบันทึก หลังจากติ๊กเครื่องหมายถูกคะ                                                           2. ขอเพิ่มชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ สาขาช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ระดับ 1 รหัสสีม่วง (2420024170101) (182280) รหัสสีดำ (0266833) คะ

31/03/2021 14:58:10
ต้องแจ้งในระบบแจ้งชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษที่ datacenter นะครับ @31/03/2021 18:45:15
102
ระบบรายงานผลการพัฒนาฝีมือแรงงาน
นุชนาตย์ เทียนหล่อ
สระบุรี

ฝึกหลักสูตรยกระดับ 1. สาขาพนักงานขับรถบรรทุกขนส่งสินค้าระดับ 1 ID 0271659 

2. สาขาเทคนิคการสอนงานและเป็นหัวหน้างาน ID 0267132

ผอ.อนุมัติรายเซ็นระบบแล้ว ผู้เข้าอบรมไม่สามารถปริ้นวุฒิบัตรได้ค่ะช่วยตรวจสอบให้ด้วยค่ะ

31/03/2021 13:32:01
เท่าที่ตรวจสอบทางระบบยังไม่ได้เจนวุฒิบัตรให้ทั้ง 2 รุ่นนะคะ รบกวนช่วยตรวจสอบทางผอ.อีกครั้งที่เมนูฝึกอบรมนะคะ @31/03/2021 13:45:42
101
ระบบรายงานผลการพัฒนาฝีมือแรงงาน
นางสาวสุชาดา ศิลาไพร
อุดรธานี

รบกวนศูนย์ไอที Gen วุฒิบัตร หลักสูตรเตรียมเข้าทำงาน สาขา ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ

เลขสีดำ = 0267772

เนื่องด้วยไม่ได้บันทึก ข้อมูลชื่อภาษาอังกฤษ จึงทำให้วุฒิบัตรไม่ถูกต้อง ค่ะ
ขอบคุณค่ะ

31/03/2021 11:45:21
รอ 5 นาที @31/03/2021 11:55:54
100
ระบบรายงานผลการพัฒนาฝีมือแรงงาน
นางสาวสุชาดา ศิลาไพร
อุดรธานี

ขอความอนุเคราะห์ ย้ายรุ่นการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานค่ะ 
เนื่องจากเปิดผิดสาขา ซึ่งได้บันทึกข้อมูลผู้เข้าทดสอบและผู้ผ่านการทดสอบแล้วค่ะ 
*เลขรุ่น สีดำ (เดิม) = 00072287
*เลขสาขา สีม่วง (ใหม่) = 032486

และเป็นผลการพัฒนาฝีมือแรงงาน เดือนมีนาคม 2564 ค่ะ

31/03/2021 11:38:03
ไปแจ้งในระบบย้ายแผนหรือยังครับ @31/03/2021 11:54:02
99
ระบบรายงานผลการพัฒนาฝีมือแรงงาน
สิทธิชัย กลิ่นชั้น
ปทุมธานี

เรียน Admin  ขอความอนุเคราะห์ช่วย GEN อัพเดต วุฒิบัตร ชื่อ ภาษาอังกฤษ ของผู้เข้ารับการฝึกผิดครับ เลขบัตรประชาชน 310xxx รหัสการฝึก 02070965 โดยได้ดำเนินการแก้ไขข้อมูลในใบสมัครเรียบร้อยแล้วครับ 

31/03/2021 11:52:03
รอ 5 นาที @31/03/2021 11:51:37

จำนวนข้อมูลทั้งหมด 3548 ข้อมูล

แก้ไขเรียบร้อยแล้ว รอคำตอบจากศท. คำถามมีการแก้ไข/เพิ่มเติม ศท.กำลังตรวจสอบแก้ไข ศท.ตอบแล้ว

สำหรับadmin

1 ผู้ใช้กำลังออนไลน์