แจ้งปัญหาระบบสารสนเทศกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
###ขอความกรุณาผู้แจ้งปัญหา โปรดแจ้งผลการแก้ปัญหา กลับมาให้ทราบด้วยครับ โดยคลิกที่ไอคอน###
สถานะ
id
ระบบ
ชื่อผู้แจ้ง
หน่วยงาน
ปัญหา/ข้อแนะนำ
วันที่แจ้งข้อมูล
คำตอบ
แจ้งผลการแก้ไขปัญหา
98
ระบบรายงานผลการพัฒนาฝีมือแรงงาน
นางสาวมธุรดา ชวนไชยสิทธิ์
ชลบุรี

   เรียน ADMIN 
ขอแจ้งให้ แก้ไข จำนวนชั่วโมงฝึก หลักสูตรยกระดับฝีมือ สาขา การประยุกต์ใช้งาน PLC ในงานอุตสาหกรรม
รหัส 0920084150109 ซึ่งตามเอกสารหลักสูตร ฝึก 30 ชั่วโมง  แต่ ในระบบ Datacenter  ระบุ เป็น 18 ชั่วโมง
จึงขอให้แก้ไข จำนวน ชั่วโมง ฝึก เป็น 30 ชั่วโมง
  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจาณา ขอบคุณมากค่ะ

30/03/2021 12:00:42
ติดต่อ สพท. ครับ @30/03/2021 12:02:52
97
ระบบรายงานผลการพัฒนาฝีมือแรงงาน
นพณัฐ คงจิตงาม
สถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีอัตโนมัติและหุ่นยนต์

ปัญหาจากระบบติดตามผลสัมฤทธิ์ / พึงพอใจ 

  - ตรงหน้าต่างตรวจสอบตัวชี้วัดที่ 1.7 

       > ตรงรายงานจำนวนผู้ตอบแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจ (ฝึกอบรม) 2564 พบว่าข้อมูลของสถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์ (สทอ.) ไม่ได้แสดงผลครับ รบกวนช่วยตรวจสอบด้วยครับ 

30/03/2021 10:04:27
โอเคครับ ขออภัยในความไม่สะดวก รอดูผลพรุ่งนี้นะครับ @30/03/2021 10:10:37
96
ระบบรายงานผลการพัฒนาฝีมือแรงงาน
สิทธิชัย กลิ่นชั้น
ปทุมธานี

เรียน Admin  ขอความอนุเคราะห์ช่วย GEN อัพเดต วุฒิบัตร ชื่อ-สกุล ภาษาอังกฤษ ของผู้เข้ารับการฝึกได้คีย์เพิ่มเติมผิดครับ เลขบัตรประชาชน 366010105xxxx รหัสการฝึก 0271523 โดยได้ดำเนินการแก้ไขข้อมูลในใบสมัครเรียบร้อยแล้วครับ ขออภัยด้วยต้องทำซ้ำเพราะ ก่อนนี้ไม่ได้อัพเดต ชื่อภาษาอังกฤษ รบกวนอีกครั้งครับ ขอบคุณมากครับ

30/03/2021 10:07:44
ดำเนินการเรียบร้อย รอ 5 นาทีค่ะ @30/03/2021 10:08:21
95
ระบบรายงานผลการพัฒนาฝีมือแรงงาน
สิทธิชัย กลิ่นชั้น
ปทุมธานี

เรียน Admin  ขอความอนุเคราะห์ช่วย GEN อัพเดต วุฒิบัตร ชื่อของผู้เข้ารับการฝึกผิดครับ เลขบัตรประชาชน 3-6601-0xxxxxxx รหัสการฝึก 0271523 โดยได้ดำเนินการแก้ไขข้อมูลในใบสมัครเรียบร้อยแล้วครับ ขอบคุณมากครับ

29/03/2021 12:54:17
รอ 5 นาที @29/03/2021 12:53:20
94
ระบบรายงานผลการพัฒนาฝีมือแรงงาน
นายจุมพล เป้าชัง
อุบลราชธานี

ขอเพิ่มชื่อ-สกุลภาษาอังกฤษ ในวุฒิบัตรค่ะ

ได้เพิ่มในระบบรายงานผลแล้วค่ะ แต่ไม่ขึ้นในวุฒิบัตรค่ะ

สาขานวดไทยเพื่อสุขภาพ 150 ชม. รุ่นที่ 2 

เริ่มฝึกวันที่ 08/02/2564 ถึง 04/03/2564

ชื่อ-สกุล    เพ็ญนภา เหล่าแค
ชื่อ-สกุล ภาษาอังกฤษ  Phennapa Lhao-kae

29/03/2021 11:08:34
ดำเนินการเรียบร้อยค่ะ รอเจนวุฒิบัตร 5 นาทีค่ะ @29/03/2021 11:15:08

จำนวนข้อมูลทั้งหมด 3548 ข้อมูล

แก้ไขเรียบร้อยแล้ว รอคำตอบจากศท. คำถามมีการแก้ไข/เพิ่มเติม ศท.กำลังตรวจสอบแก้ไข ศท.ตอบแล้ว

สำหรับadmin

1 ผู้ใช้กำลังออนไลน์