แจ้งปัญหาระบบสารสนเทศกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
###ขอความกรุณาผู้แจ้งปัญหา โปรดแจ้งผลการแก้ปัญหา กลับมาให้ทราบด้วยครับ โดยคลิกที่ไอคอน###
สถานะ
id
ระบบ
ชื่อผู้แจ้ง
หน่วยงาน
ปัญหา/ข้อแนะนำ
วันที่แจ้งข้อมูล
คำตอบ
แจ้งผลการแก้ไขปัญหา
1352
ระบบรับรองความรู้ความสามารถ
อรุณี
สมุทรปราการ

รบกวน IT  Gen PDF คร.11 นายไพบูลย์  โชควชิรกานต์  เนื่องจากนามสกุลผิดค่ะ request_form_id=207636

ขอบคุณค่ะ

10/06/2022 12:16:55
ประสานงานและดำเนินการให้แล้วครับ @10/06/2022 14:28:57
1351
ระบบรายงานผลการพัฒนาฝีมือแรงงาน
นายวิศวัฒน์ ฉัตรชัยเจริญสุข
นครปฐม

สาขา:::การจัดการคลังสินค้ายุคใหม่อย่างมีประสิทธิภาพ:::(0920227230101) ::: 30 + 0 ชั่วโมง (การฝึกยกระดับฝีมือ)::(190575) รุ่นที่:::1 วันที่เริ่มฝึก 23/5/2565 จบฝึก 27/5/2565  สถานที่ฝึก สพร. 16 นครปฐม::(0278214) รายชื่อลำดับที่ 7 นายณัชชากรณ์ ทองแกมแก้ว พิมพ์วุฒิบัตรแล้วมีเครื่องหมายการันต์ อยู่ที่หน้าชื่อเ รบกวนช่วยแก้ไขให้ด้วย ขอบคุณมากครับ

09/06/2022 13:49:59
รอ gen pdf ใหม่ 15 นาทีค่ะ @09/06/2022 14:07:35
1350
ระบบรายงานผลการพัฒนาฝีมือแรงงาน
นางสุพัตรา วิเชียรสาร
หนองบัวลำภู

อแก้ไขชื่อ-สกุล ผู้รับการฝึกอบรม หลักสูตรการฝึกเตรียมเข้าทำงาน สาขาผู้ดูแลผู้สูงอายุ รุ่นที่ 1/2565 ฝึกอบรมระหว่างวันที่ 17 มกราคม - 19 เมษายน 2565 จำนวน 420 ชั่วโมง                 รหัสไอดี เทรนนิ่ง 0281450 ดังนี้

1. นามสกุลภาษาอังกฤษ ของนางสาวจารุวรรณ สามด่านจาก

จาก Miss Jaruwan Sarndanchak เป็น Miss Jaruwan Samdanchak

2. แก้ไขนามสกุลภาษาไทย ของ นางสาวภัณทิลา ภู๋ศภรนิธินาถ เป็น นางสาวภัณฑิลา ภู่ศุภรนิธินาถ

3. แก้ไขนามสกุล ของ นางสาวอุรา เหล่าโกทา เป็น นางสาวอุรา เหล่าโกธา

เบื้องต้นได้แก้ไขในระบบสมัครเรียบร้อยแล้วค่ะ

ผู้ประสาน นางสุพัตรา วิเชียรสาร 0958148898

09/06/2022 10:51:17
ดำเนินการให้แล้วครับ @09/06/2022 10:55:05
1348
ระบบรับรองความรู้ความสามารถ
เลิศวรรธน์ ชัยรัตน์
พิจิตร

สนพ.พิจิตร ได้ทำรายงาน แบบรายงานการตรวจตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2545 (ตร. 1)  มาหลายรอบ ไม่สามารถส่งผลได้ เกิด Error หลายวันแล้ว เกิดจากสาเหตุอะไรครับ 

09/06/2022 10:30:07
ส่วนใหญ่จะเกิดจากไฟล์แนบครับ ลองปรับและแนบไฟล์ใหม่ครับอาจารย์ @09/06/2022 10:38:34
1347
ระบบรายงานผลการพัฒนาฝีมือแรงงาน
รัตนา
กาฬสินธุ์

จนท.ได้ตรวจสอบการบันทึกข้อมูล เมนูส่งเสริมการฝึก ข้อ 22 ข้อมูลจำนวนลูกจ้างในแต่ละเดือนของสถานประกอบกิจการในข่ายบังคับ ปี 2565 ขึ้นรายชื่อสถานประกอบกิจการจำนวน 13 บริษัท แต่ความเป็นจริงสำนักงานมีสถานประกอบกิจการที่อยู่ในข่ายบังคับทั้งหมด 24 บริษัท ช่วยดำเนินการแก้ไขให้ด้วยค่ะ

08/06/2022 16:21:38
แก้ไขละครับ ขออภัยในข้อผิดพลาดครับ @09/06/2022 08:57:09

จำนวนข้อมูลทั้งหมด 1855 ข้อมูล

แก้ไขเรียบร้อยแล้ว รอคำตอบจากศท. คำถามมีการแก้ไข/เพิ่มเติม ศท.กำลังตรวจสอบแก้ไข ศท.ตอบแล้ว

สำหรับadmin

1 ผู้ใช้กำลังออนไลน์