แจ้งปัญหาระบบสารสนเทศกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
###ขอความกรุณาผู้แจ้งปัญหา โปรดแจ้งผลการแก้ปัญหา กลับมาให้ทราบด้วยครับ โดยคลิกที่ไอคอน###
สถานะ
id
ระบบ
ชื่อผู้แจ้ง
หน่วยงาน
ปัญหา/ข้อแนะนำ
วันที่แจ้งข้อมูล
คำตอบ
แจ้งผลการแก้ไขปัญหา
1141
ระบบรายงานผลการพัฒนาฝีมือแรงงาน
นายประพล ปรีชาชาญ
สิงห์บุรี

เรียน admin   ขอแก้ไขระบบ pdf วุฒิบัตร หลักสูตรการใช้โปรแกรม Microsoft Excel Advance  วันที่ 21 - 25 กุมภาพันธ์ 2565 ของนางขนิษฐา จังสถิตย์ ลำดับที่20  (0278490)  เนื่องจาก นาสกุลผิด จาก อ้นมีศรี เปลี่ยนเป็น จังสถิตย์  ขอgen วุฒิบัตรใหม่ด้วยครับ

 

28/03/2022 09:50:43
ดำเนินการให้แล้ว รอ gen pdf ใหม่ 15 นาที ค่ะ @28/03/2022 10:28:28
1140
ระบบรายงานผลการพัฒนาฝีมือแรงงาน
นายสงคราม ทองดุน
สุรินทร์

ไม่สามารถตรองสอบข้อมูลทะเบียนราษฎร์ได้ (Linkage Center) ระบบรายงานว่า error 

** ก่อนหน้านี้เคยเชื่อมโยงข้อมูลได้ครับ **

25/03/2022 17:17:50
ลองใหม่อีกครั้งค่ะ @29/03/2022 11:14:53
1139
ระบบรายงานผลการพัฒนาฝีมือแรงงาน
กมลวรรณ
กระบี่

ขอรีเซ็ตรหัส 

พนักงานราชการ

นางสาวกมลวรรณ เครือจันทร์ 

นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงาน

สังกัด สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกระบี่
** ขอบคุณค่ะ เดี่ยวให้ฝ่ายงานบริหารแจ้งไปนะคะ

25/03/2022 15:49:01
ไม่มีชื่อเจ้าหน้าที่คนนี้อยู่ในหน่วยงานกระบี่ค่ะ @25/03/2022 15:45:21
1138
ระบบส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน
รัตนา
กาฬสินธุ์

เจ้าหน้าที่ดึงข้อมูลการฝึกอบรมของบริษัท แป้งมันสมเด็จ จำกัด เพื่อประเมินเงินสมทบกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน จำนวนลูกจ้างที่ผ่านการพิจารณาอนุมัติขึ้นข้อมูลเป็น 0 แต่บริษัทได้ฝึกอบรมและนายทะเบียนได้รับรองหลักสูตรแล้วมีผู้ผ่านการฝึกอบรมทั้งหมด 31 คน ID 590971 เลขที่เอกสาร 59/2564 เลขที่หนังสือรับรอง 

 

25/03/2022 15:23:48
ให้นายทะเบียน ยกเลิกการอนุมัติก่อน แล้วให้บริษัทแก้ไขข้อมูลใน File Excel ให้ถูกต้อง (ตามรูป) จากนั้นให้ นายทะเบียน อนุมัติใหม่ ครับ @30/03/2022 15:57:24
1137
ระบบรายงานผลการพัฒนาฝีมือแรงงาน
พรรวินท์ เลาะหะนะ
กาฬสินธุ์

ขอแจ้งแก้ไขการออกวุฒิบัตรค่ะ เนื่องจากในวุฒิบัตรและแผนการฝึกอบรมวันที่ไม่ตรงกัน 0276895 หลักสูตรเตรียมเข้าทำงาน สาขา พนักงานบันทึกข้อมูลคอมพิวเตอร์ เข้าฝึกอบรมระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2564 - 31 มกราคม 2565 ขอบคุณค่ะ

25/03/2022 11:58:47
ดำเนินการให้แล้ว รอ gen pdf ใหม่ 15 นาที ค่ะ @25/03/2022 13:35:40

จำนวนข้อมูลทั้งหมด 1669 ข้อมูล

แก้ไขเรียบร้อยแล้ว รอคำตอบจากศท. คำถามมีการแก้ไข/เพิ่มเติม ศท.กำลังตรวจสอบแก้ไข ศท.ตอบแล้ว

สำหรับadmin

1 ผู้ใช้กำลังออนไลน์