แจ้งปัญหาระบบสารสนเทศกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
###ขอความกรุณาผู้แจ้งปัญหา โปรดแจ้งผลการแก้ปัญหา กลับมาให้ทราบด้วยครับ โดยคลิกที่ไอคอน###
สถานะ
id
ระบบ
ชื่อผู้แจ้ง
หน่วยงาน
ปัญหา/ข้อแนะนำ
วันที่แจ้งข้อมูล
คำตอบ
แจ้งผลการแก้ไขปัญหา
701
ระบบรายงานผลการพัฒนาฝีมือแรงงาน
นางสาววรรญา จันทรัตนา
ปัตตานี

ขอแก้ไขชื่อภาษาอังกฤษ หนังสือรับรองผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน เลขที่ ปน.02038/2564 ให้ไว้ ณ วันที่ 21 กันยายน 2564 ของนายฮานาฟี  สาเมาะ เลขบัตรประชาชน 1940900265957 จาก Mr.Hamafee Samoh  เป็น  Mr.Hanafee Samoh

24/11/2021 11:26:38
ดำเนินการให้แล้วรอ Gen pdf ใหม่ครับ @24/11/2021 14:14:46
700
ระบบรายงานผลการพัฒนาฝีมือแรงงาน
สุจินต์ ปัญจา
อุบลราชธานี

ขอแจ้งแก้ไขชื่อ นายทวีรัฐ  สิงห์ลอ เลขบัตรประชาชน 1379900096661 ฝึกยกระดับฯสมรรถนะแรงงาน รุ่นที่ 1 สาขาเทคนิคการขับรถยกอย่างปลอดภัย (0278532) ทั้งนี้ ได้แก้ไขชื่อภาษาไทยถูกต้องแล้ว (ผอ.ได้ลงนามดิติทัลในวุฒิบัตรแล้ว)

23/11/2021 11:48:55
ดำเนินการให้แล้วครับ @23/11/2021 12:04:02
699
ระบบรับรองความรู้ความสามารถ
นายสมพงษ์ ป่าดอน
ชัยภูมิ

ขอแก้ไข เลขที่หนังสือรับรอง จากเดิม ชย 65-1-15001-0005 ขอเปลี่ยนเป็น ชย 65-1-15001-0004 ของนายชูชาติ กลางเมืองพล 

23/11/2021 11:10:17
ดำเนินการเรียบร้อย รอเจนวุฒิบัตรใหม่ค่ะ @23/11/2021 11:10:00
698
ระบบส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน
วิมลรัตน์ อัตตะโคตร
กรุงเทพมหานคร

ID 581081 วิมรัตน์ (080-4573938 /02-4582713) หนังสือรับรองผิดค่ะ บริษัทฝึกอบรม 5 รุ่นแต่หนังสือรับรองออกมาแค่รุ่นที่ 4 ค่ะ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเบื้อต้นพบว่าถ้าพิมพ์รายงานจากหน้าแรกรูปแบบออกมาจะเหมือนกับที่บริษัทแจ้ง แต่พอไปพิมพ์จากหน้าสุดท้าย รูปแบบเดิมมีครบ 5 รุ่นค่ะ

23/11/2021 09:46:29
ดำเนินการให้แล้วรอ Gen pdf ใหม่ครับ @24/11/2021 15:39:19
697
ระบบส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน
เกรียงไกร สนง.พื้นที่ 3
กรุงเทพมหานคร

ขอรบกวนแก้ไข เลขหนังสือรับรองหลักสูตร(เลข รง.)ซ้ำกันในบริษัทเดียวกัน (บ.เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด)

เลฃที่เอกสาร(ที่เลขรง.ซ้ำกัน)    เลขรง.ที่ออกมา (ลว.ต่างกัน)

0820  =  2099                            รง.0424.3/2.1.3236

0826  =  2102                             รง.0424.3/2.1.3237

0828  =  2101                              รง.0424.3/2.1.3238

0829  =  2104                               รง.0424.3/2.1.3239

0830  =  2103                                รง.0424.3/2.1.3240

0837  =  2110                                 รง. 0424.3/2.1.3332

ขอบคุณครับ

22/11/2021 16:25:46
@

จำนวนข้อมูลทั้งหมด 1241 ข้อมูล

แก้ไขเรียบร้อยแล้ว รอคำตอบจากศท. คำถามมีการแก้ไข/เพิ่มเติม ศท.กำลังตรวจสอบแก้ไข ศท.ตอบแล้ว

สำหรับadmin

1 ผู้ใช้กำลังออนไลน์