แจ้งปัญหาระบบสารสนเทศกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
###ขอความกรุณาผู้แจ้งปัญหา โปรดแจ้งผลการแก้ปัญหา กลับมาให้ทราบด้วยครับ โดยคลิกที่ไอคอน###
สถานะ
id
ระบบ
ชื่อผู้แจ้ง
หน่วยงาน
ปัญหา/ข้อแนะนำ
วันที่แจ้งข้อมูล
คำตอบ
แจ้งผลการแก้ไขปัญหา
939

ID 262366 สถานประกอบการไม่สามารถพิมพ์หนังสือรับรองได้ พบปัญหาขึ้น error ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบเบื้องต้นแล้ว พบทุกขั้นตอนได้เลือก ผ่าน หมดทุกขั้นตอนแล้ว รวมถึงได้รับการอนุมัติแล้วจากนายทะเบียน

26/01/2022 13:53:15
รบกวนให้นายทะเบียนคนปัจจุบันกดยกเลิกการอนุมัติ และกดอนุมัติอีกครั้งครับ เนื่องจากรายการนี้เป็นนายทะเบียนคนละท่านกันกับปัจจุบันครับ @26/01/2022 15:09:51
938
ระบบรายงานผลการพัฒนาฝีมือแรงงาน
จารุพรรณ
ราชบุรี

ขอแก้ไขชื่อในวุฒิบัตรสาขา การประกอบธุรกิจร้านกาแฟ (0280242) ลำดับที่ 20 ชื่อนางสาวเสาวลักษ์ สังข์ทองได้แก้ไขข้อมูลในระบบเรียบร้อยแล้วคะขอบคุณมากคะ

26/01/2022 13:20:44
รอ gen วุฒิบัตรใหม่ค่ะ @26/01/2022 13:47:12
937
ระบบรายงานผลการพัฒนาฝีมือแรงงาน
นอรีย๊ะ นิยอ
สตูล

ขอแก้ไขวุฒิบัตรหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบกิจการ (0280222) ของนางสาววิลาสินี  หลงสมัน  นามสกุลภาษาอังกฤษ จาก Longsanan เป็น Longsaman ได้แก้ไขข้อมูลในระบบเรียบร้อยแล้วคะ

26/01/2022 09:06:02
รอ gen วุฒิบัตรใหม่ครับ @26/01/2022 09:48:43
936
ระบบรายงานผลการพัฒนาฝีมือแรงงาน
นายชินพันธุ์ แพฟื้น
ชลบุรี

รบกวนแก้ไขชื่อผู้เข้าอบรม หลักสูตรอาชีพเสริม สาขาช่างแต่งผมสตรี(id280199)จำนวน 30 ชั่วโมง วันที่13-17 ธ.ค.2564จะแก้ไขจากนางสาวขุติกาญจน์ เป็น นางสาวชุติกาญจน์ ขอบคุณครับ

26/01/2022 09:04:30
รอ gen วุฒิบัตรใหม่ค่ะ @26/01/2022 09:46:04
935
ระบบรับรองความรู้ความสามารถ
พุทธิพร แก่นแก้ว
อุดรธานี

บันทึกข้อมูลผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถแล้ว ไม่ขึ้นข้อมูลให้ ผอ.อนุมัติในระบบลายเซนดิจิตอลครับ

25/01/2022 14:34:33
ต้องบันทึกข้อมูลเล่มที่ใบเสร้จให้ครบถ้วน หากไม่มีให้ใส่เครื่องหมาย - ครับ @25/01/2022 15:12:54

จำนวนข้อมูลทั้งหมด 1481 ข้อมูล

แก้ไขเรียบร้อยแล้ว รอคำตอบจากศท. คำถามมีการแก้ไข/เพิ่มเติม ศท.กำลังตรวจสอบแก้ไข ศท.ตอบแล้ว

สำหรับadmin

1 ผู้ใช้กำลังออนไลน์