แจ้งปัญหาระบบสารสนเทศกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
###ขอความกรุณาผู้แจ้งปัญหา โปรดแจ้งผลการแก้ปัญหา กลับมาให้ทราบด้วยครับ โดยคลิกที่ไอคอน###
สถานะ
id
ระบบ
ชื่อผู้แจ้ง
หน่วยงาน
ปัญหา/ข้อแนะนำ
วันที่แจ้งข้อมูล
คำตอบ
แจ้งผลการแก้ไขปัญหา
1331
ระบบเว็บไซต์
นายฐิติพงษื
สำนักพัฒนามาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงาน

รูปหน้าแรกของเวบไซต์ ที่ลิ้งมาจากส่วนกลาง เอียงไปทางซ้าย ไม่อยู่กึ่งกลางครับ

02/06/2022 08:50:48
ดำเนินการแก้ไขให้แล้วครับ @02/06/2022 11:24:18
1330
ระบบรับรองความรู้ความสามารถ
ปิยพันธุ์ นารถเมธี
สมุทรสาคร

อัพรูปผู้สมัครไม่ขึ้นครับ รบกวนอัพให้ที ชื่อนายร่วม สุริฉาย ครับ

01/06/2022 19:33:32
ลองปรับลดขนาดรูปภาพครับ @02/06/2022 10:20:03
1329
ระบบรายงานผลการพัฒนาฝีมือแรงงาน
สุจินต์ ปัญจา
อุบลราชธานี

ไม่สามารถเปิดรุ่นฝึกอบรมในระบบฯ ได้ เนื่องจากไม่พบหลักสูตรในระบบ จำนวน 2 หลักสูตร คือ
1. หลักสูตรยกระดับ สาขา ระบบไฮดรอลิกส์และการเลือกใช้อุปกรณ์ 30 ชั่วโมง (รหัส 0920222091012) โครงการยกระดับผลิตภาพและพัฒนากำลังคนเพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันภาคอุตสาหกรรม
2. หลักสูตรยกระดับ สาขา เทคนิคการบังคับปั้นจั่นชนิดติดรถบรรทุก (ระดับสูง) 30 ชั่วโมง (รหัส 0720087360110) โครงการบูรณาการภาครัฐและเอกชน

02/06/2022 14:15:35
ฝึกในโครงการอะไรครับ @02/06/2022 10:20:31
1328
ระบบรายงานผลการพัฒนาฝีมือแรงงาน
มนทิรา เคียงคู่
สุโขทัย

โครงการยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงาน

ช่างซ่อมเครื่องยนต์ รหัส 0279589

ขอเพิ่มชื่อภาษาอังกฤษ ลงวุฒิบัตร 2 คน

1. ก้องภพ ริมฝาย Gongphop Rimfhai

2. วรรนชนะ ปุ่มสันเทียะ Wanchana Pumsanthia

อนุมัติวุฒิบัตรและแก้ไขข้อมูลในระบบเรียบร้อยแล้วค่ะ

31/05/2022 16:58:17
ดำเนินการให้แล้วครับ @31/05/2022 17:02:30
1327
ระบบรายงานผลการพัฒนาฝีมือแรงงาน
ขนิษฐา เจริญ
สงขลา

รบกวน IT GEN วุฒิบัตรผู้ผ่านการฝึกอบรมสาขาการบริหารจัดการตลาดออนไลน์ รุ่นที่ 1 (Training ID : 0282440) จำนวน 20 คน เนื่องจากเปลี่ยนหลักสูตรเป็นการฝึกอาชีพเสริมค่ะ...ขอขอบคุณค่ะ

31/05/2022 14:11:38
รบกวนทำหนังสือแจ้งมาที่ศูนย์ข้อมูลฯ ด้วยค่ะ @31/05/2022 17:02:49

จำนวนข้อมูลทั้งหมด 1855 ข้อมูล

แก้ไขเรียบร้อยแล้ว รอคำตอบจากศท. คำถามมีการแก้ไข/เพิ่มเติม ศท.กำลังตรวจสอบแก้ไข ศท.ตอบแล้ว

สำหรับadmin

1 ผู้ใช้กำลังออนไลน์