แจ้งปัญหาระบบสารสนเทศกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
###ขอความกรุณาผู้แจ้งปัญหา โปรดแจ้งผลการแก้ปัญหา กลับมาให้ทราบด้วยครับ โดยคลิกที่ไอคอน###
สถานะ
id
ระบบ
ชื่อผู้แจ้ง
หน่วยงาน
ปัญหา/ข้อแนะนำ
วันที่แจ้งข้อมูล
คำตอบ
แจ้งผลการแก้ไขปัญหา
317
ระบบส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน
นางสาวอมรวรรณ คันทะ
ภูเก็ต

แจ้งลบสถานประกอบกิจการที่ขึ้นทะเบียน สท.1 เนื่องจากชื่อสถานประกอบกิจการซ้ำกันค่ะ ขอบคุณนะคะ

15/06/2021 10:49:51
@
316
ระบบบริหารบุคคลากรและกำหนดสิทธิ์การใช้งานระบบสารสนเทศ
ซาลมา ยูโซะ
จันทบุรี

เรียน แอดมินกรม

ช่วยรีเซตรหัสผ่าน Data Center ของนางสาวนัฐพร สิงห์ไชย ตำแหน่ง พนักงานประจำสำนักงาน

ขอบคุณค่ะ
 

15/06/2021 10:04:41
ดำเนินการเรียบร้อยค่ะ @15/06/2021 10:12:15
315
ระบบบริหารบุคคลากรและกำหนดสิทธิ์การใช้งานระบบสารสนเทศ
นายอนันต์ ปิงคะยอม
เพชรบูรณ์

แจ้งเจ้าหน้าที่เกษียณอายุ นายอัครเดช  ทาทอง ครูฝึกฝีมือแรงงาน ระดับ ช3

15/06/2021 09:43:48
ดำเนินการปิดสิทธิ์แล้วค่ะ @15/06/2021 09:52:15
314
ระบบรายงานผลการพัฒนาฝีมือแรงงาน
ศราวุฒิ ก๋องใจ
สถาบันฯนานาชาติเชียงแสน

รบกวนแก้ไขวุฒิบัตร จาก นางชมพูนุช โภชน์มาก ยองใย เปลี่ยนเป็น นางชมพูนุท โภชน์มาก ยองใย idหลักสูตร 183666 idรุ่น 0268635 ขอบคุณครับ

14/06/2021 16:13:38
ดำเนินการเรียบร้อย รอเจนวุฒิบัตร 5 นาทีค่ะ @14/06/2021 16:21:46
313
ระบบบริหารบุคคลากรและกำหนดสิทธิ์การใช้งานระบบสารสนเทศ
นายสุรเชษฐ์ ทองสั้น
ยะลา

ขอรหัสผ่าน data center

14/06/2021 10:53:27
ติดต่อกลับแล้วค่ะ @14/06/2021 11:49:19

จำนวนข้อมูลทั้งหมด 866 ข้อมูล

แก้ไขเรียบร้อยแล้ว รอคำตอบจากศท. คำถามมีการแก้ไข/เพิ่มเติม ศท.กำลังตรวจสอบแก้ไข ศท.ตอบแล้ว

สำหรับadmin

1 ผู้ใช้กำลังออนไลน์