แจ้งปัญหาระบบสารสนเทศกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
###ขอความกรุณาผู้แจ้งปัญหา โปรดแจ้งผลการแก้ปัญหา กลับมาให้ทราบด้วยครับ โดยคลิกที่ไอคอน###
สถานะ
id
ระบบ
ชื่อผู้แจ้ง
หน่วยงาน
ปัญหา/ข้อแนะนำ
วันที่แจ้งข้อมูล
คำตอบ
แจ้งผลการแก้ไขปัญหา
686
ระบบรับรองความรู้ความสามารถ
มธุรดา ชวนไชยสิทธิ์
ชลบุรี

ขอแก้ไขเลขที่หนังสือรับรอง ในแบบ คร.12 
ประเมินวันที่ 18 พย 64 สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1
ของนายธีระพจน์ เมืองแพน บัตรประชาชน 34002xxxxxx
ขอแก้ไขจากเดิมเลข ชบ65115001336 ขอแก้ไขใหม่เป็น ชบ651150010336

18/11/2021 15:21:07
ดำเนินการเรียบร้อย รอเจนวุฒิบัตรใหม่นะคะ @18/11/2021 16:21:40
685
ระบบส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน
นางกุลวดี ไศลบาท
สมุทรปราการ

ID 571628 นายทะเบียนไม่สามรถอนุมัติได้

18/11/2021 10:13:56
@
684
ระบบบริหารบุคคลากรและกำหนดสิทธิ์การใช้งานระบบสารสนเทศ
สุจินต์ ปัญจา
อุบลราชธานี

สพร. 7 อุบลฯ ขอแจ้งลบชื่อ นายรังสรรค์  อุทัยกรณ์ ตำแหน่ง นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงาน (พนักงานราชการเฉพาะกิจ) เนื่องจากลาออกจากราชการ

17/11/2021 10:24:30
ดำเนินการลบออกจากระบบแล้วค่ะ @17/11/2021 11:30:52
683
ระบบรายงานผลการพัฒนาฝีมือแรงงาน
นายกิตติธร เรืองแก้ว
สถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีอัตโนมัติและหุ่นยนต์

ขอเพิ่มชื่อ-สกุล ภาษาอังกฤษ ของ นายสมภพ เกลียวสัมพันธ์  (Mr.Somphop Klyosumphan) เลขบัตรประชาชน 3-1009-05430-39-9 ทดสอบมาตรฐาน สาขาผู้ควบคุมระบบงานเชื่อมมิก-แม็ก ด้วยหุ่นยนต์ (ระดับ 1)  00073986 (ผอ.ได้ลงนามดิติทัลในวุฒิบัตรแล้วคะ)

16/11/2021 15:51:12
ดำเนินการให้แล้ว รอ Gen pdf ใหม่ 10 นาทีค่ะ @17/11/2021 11:24:08
682
ระบบรายงานผลการพัฒนาฝีมือแรงงาน
นายเอกชัย เอี่ยมสกุล
กำแพงเพชร

แจ้งขอเปลี่ยนแปลงรูปผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาช่างเชื่อมโลหะด้วยมือ ระดับ1 ครั้งที่ 1 (7พ.ย.64) (00073225)
เนื่องจาก จนท. อัพโหลดรูปของนายสุรพงษ์ ดีนุช ผิดพลาด โดย ผอ.ได้อนุมัติไปแล้ว และได้ทำการอัพโหลดรูปที่ถูกต้องไปใหม่แล้ว

16/11/2021 11:08:21
ดำเนินการให้แล้ว รอ Gen pdf ใหม่ 10 นาทีครับ @16/11/2021 11:31:15

จำนวนข้อมูลทั้งหมด 1246 ข้อมูล

แก้ไขเรียบร้อยแล้ว รอคำตอบจากศท. คำถามมีการแก้ไข/เพิ่มเติม ศท.กำลังตรวจสอบแก้ไข ศท.ตอบแล้ว

สำหรับadmin

1 ผู้ใช้กำลังออนไลน์