แจ้งปัญหาระบบสารสนเทศกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
###ขอความกรุณาผู้แจ้งปัญหา โปรดแจ้งผลการแก้ปัญหา กลับมาให้ทราบด้วยครับ โดยคลิกที่ไอคอน###
สถานะ
id
ระบบ
ชื่อผู้แจ้ง
หน่วยงาน
ปัญหา/ข้อแนะนำ
วันที่แจ้งข้อมูล
คำตอบ
แจ้งผลการแก้ไขปัญหา
1121
ระบบรายงานผลการพัฒนาฝีมือแรงงาน
ปริศนา หอมบุญ
กรุงเทพมหานคร

เรียน เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

รบกวนตรวจสอบ ID 9047  การขอความเห็นชอบฝึกเตรียมเข้างานให้ด้วยค่ะ เนื่องจากในขั้นตอนที่ 3 หลักสูตรงานบริการ 1 สปก.ได้แจ้งว่าแนบเอกสารมาแล้วแต่เจ้าหน้าที่มองไม่เห็นเอกสารนั้น เจ้าหน้าที่ได้ลองนำเอกสารจาก สปก.มาแนบก็ไม่สามารถแนบเอกสารได้ค่ะ

รบกวนตรวจสอบให้ด้วยค่ะ

ขอบคุณค่ะ

22/03/2022 09:26:31
ลองดูอีกรอบ ครับ @30/03/2022 16:10:33
1120
ระบบรายงานผลการพัฒนาฝีมือแรงงาน
นายอัสอารี ลาเต๊ะ
ปัตตานี
 รบกวนช่วยยกเลิกอนุมัติวุฒิบัตร สาขาการติดตั้งโซล่าเซลล์และวางระบบน้ำเพื่อการเกษตร รุ่นที่ 1 รหัส 0278059 โครงการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์แปรรูปเกษตรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ของ  สพร 23 ปัตตานี ด้วยครับ
22/03/2022 08:49:08
ต้องทำหนังสือถึงศูนย์ข้อมูลฯ ครับ @22/03/2022 17:06:44
1119
ระบบบริหารบุคคลากรและกำหนดสิทธิ์การใช้งานระบบสารสนเทศ
นายสุริยันต์ โคตรชัย
นครพนม

เรียนแอดมินกรม สนพ.นครพนม ขออนุญาตแจ้งเจ้าหน้าที่เข้าใหม่ลูกจ้างกองทุน ตำแหน่งนักวิชาการการเงินและบัญชี คือ นางสาวชวัลลักษณ์ ทัพแสง ฝ่ายบริหารงาน  ขอบคุณครับ

 

21/03/2022 17:12:21
ดำเนินการแล้วค่ะ @21/03/2022 18:19:12
1118
ระบบรายงานผลการพัฒนาฝีมือแรงงาน
ภัสสุรีย์ สังเวียนวงษ์
อุตรดิตถ์

ขอแก้ไขการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานครั้งที่ 4 / 2565 วันที่ 27 มกราคม 2565 
1.นายวรวุฒิ อินยา 
ไม่ได้ใส่เครื่องหมายถูกในช่องผลการคัดเลือก
เลขรหัส 00073657

21/03/2022 16:55:52
ต้องทำหนังสือถึงศูนย์ข้อมูลฯ ค่ะ @22/03/2022 17:00:54
1117
ระบบส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน
ศิริรัศสา พิมพ์แพทย์
ร้อยเอ็ด

สท.2 ที่เรียกในระบบ คลังข้อมูลเก่า ทำไหมสถานะสถานประกอบกิจการ ขึ้นเป็น back office บ้าง และ e-service ทั้งที่ สปก.ยื่นผ่านระบบ e-service 

21/03/2022 14:14:57
รับทราบครับ @30/03/2022 16:15:24

จำนวนข้อมูลทั้งหมด 1669 ข้อมูล

แก้ไขเรียบร้อยแล้ว รอคำตอบจากศท. คำถามมีการแก้ไข/เพิ่มเติม ศท.กำลังตรวจสอบแก้ไข ศท.ตอบแล้ว

สำหรับadmin

1 ผู้ใช้กำลังออนไลน์