แจ้งปัญหาระบบสารสนเทศกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
###ขอความกรุณาผู้แจ้งปัญหา โปรดแจ้งผลการแก้ปัญหา กลับมาให้ทราบด้วยครับ โดยคลิกที่ไอคอน###
สถานะ
id
ระบบ
ชื่อผู้แจ้ง
หน่วยงาน
ปัญหา/ข้อแนะนำ
วันที่แจ้งข้อมูล
คำตอบ
แจ้งผลการแก้ไขปัญหา
934
ระบบรายงานผลการพัฒนาฝีมือแรงงาน
ธเนศ พลาบัญช์
ร้อยเอ็ด

ครั้งที่ 1 เริ่ม 27 / 12 / 2564 สิ้นสุด 27 / 12 / 2564 (00073682)

1. ลำดับที่ 4 เลขบัตร ปชช. 1149600054883 แก้ไขรูปภาพ 

2. ลำดับที่ 9 เลขบัตรปชช. 1459900934096 แก้ไข คำนำหน้าชื่อ ซ้ำกัน ระหว่างนางสาว / น.ส. (รวมอยู่ใต้รูปที่ติดด้วย)

3.ลำดับที่  13 เลขบัตรปชช. 1450700266920 แก้ไขรูปภาพ

4. ลำดับที่ 14 เลขบัตรปชช. 1459100003713  แก้ไขนามสกุลที่เป็นภาษาอังกฤษ ตัว e มี 3  ตัว ให้ลบออกไปหนึ่งตัวให้เหลือ ตัว e ให้เหลือ 2 ตัว ครับ

25/01/2022 10:43:29
gen วุฒิบัตรให้แล้ว ตามข้อ 1 ,3 ,4 รบกวนแก้ไขข้อ 2 ให้เรียบร้อยแล้วค่อยแจ้งให้ it ดำเนินการ gen วุฒิบัตรให้ใหม่ค่ะ @25/01/2022 11:27:17
933
ระบบบริหารบุคคลากรและกำหนดสิทธิ์การใช้งานระบบสารสนเทศ
ตรีภพรินทร์ ทระศักดิ์
ลำพูน

นางศิริวรรณา อุ่นเรือนพิงค์ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์ ย้ายมาดำรงตำแหน่ง เจ้าหนักงานพัสดุชำนาญงาน สังกัดสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน

25/01/2022 10:25:32
ดำเนินการแล้วค่ะ @25/01/2022 11:06:17
932
ระบบส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน
นางสาวธารารัตน์ พูลสมบัติ
นครสวรรค์

หนังสือรับรองหลักสูตรของสถานประกอบกิจการไม่สามารถพิมพ์ได้ค่ะ เลขที่ ID 579896 ชื่อหลักสูตรการควบคุมและการจัดเก็บสินค้าคงคลัง 

25/01/2022 10:02:44
ดำเนินการให้แล้วครับ @25/01/2022 15:29:36
931
ระบบรายงานผลการพัฒนาฝีมือแรงงาน
นางสาวณัฏฐธิดา รามัญวงษ์
นครสวรรค์

แจ้งแก้ไขชื่อภาษาอังกฤษผู้เข้ารับการฝึก เจ้าหน้าที่ดำเนินการแก้ไขใบสมัครแล้ว รบกวนรีเซ็ตวุฒิบัตรค่ะ
ศูนย์ฝึกอบรมความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีชั้นสูง
การเขียนแบบก่อสร้าง 3 มิติ ด้วยโปรแกรม Sketch Up ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (191362) 
รุ่นที่ 2 รหัส 0279739 ฝึกวันที่ 15-19 ธันวาคม 2564

ลำดับที่ 25 นพวงศ์ หล่อยิ่งยงไพศาล
Nopphawong Loryingyongphaisal

24/01/2022 17:01:51
ดำเนินการให้แล้วรอ Gen pdf ใหม่ ค่ะ @25/01/2022 11:03:15
930
ระบบรับรองความรู้ความสามารถ
มธุรดา ชวนไชยสิทธิ์
ชลบุรี

ขอแก้ไขข้อมูลใบเสร็จรับเงิน ของนายวรวุฒิ ดวงแก้ว ประเมินวันที่ 14 ธันวาคม 2564 ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก เลขที่ ชบ651170010128 ขอแก้ใบเสร็จรับเงิน ดังนี้
  เดิม - ใบเสร็จเล่มที่ 004 เลขที่ 7 ลงวันที่ 4 ตุลาคม 2564
  ขอแก้ไขใหม่เป็น - ใบเสร็จเล่มที่ 351 เลขที่ 27 ลงวันที่ 3 ธันวาคม 2564
 

24/01/2022 14:45:43
ต้องทำหนังสือแจ้งสำนักงานรับรองความรู้ความสามารถ พร้อมแนบเอกสารสำเนาใบเสร็จด้วยค่ะ @25/01/2022 13:21:03

จำนวนข้อมูลทั้งหมด 1481 ข้อมูล

แก้ไขเรียบร้อยแล้ว รอคำตอบจากศท. คำถามมีการแก้ไข/เพิ่มเติม ศท.กำลังตรวจสอบแก้ไข ศท.ตอบแล้ว

สำหรับadmin

1 ผู้ใช้กำลังออนไลน์