แจ้งปัญหาระบบสารสนเทศกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
###ขอความกรุณาผู้แจ้งปัญหา โปรดแจ้งผลการแก้ปัญหา กลับมาให้ทราบด้วยครับ โดยคลิกที่ไอคอน###
สถานะ
id
ระบบ
ชื่อผู้แจ้ง
หน่วยงาน
ปัญหา/ข้อแนะนำ
วันที่แจ้งข้อมูล
คำตอบ
แจ้งผลการแก้ไขปัญหา
312
ระบบรายงานผลการพัฒนาฝีมือแรงงาน
ฐาปะนะ แป้นอินทร์
นครปฐม

ขอเสนอแนะให้ศูนย์เทคโนฯ พัฒนาและปรับปรุงระบบ สมัครฝึกอบรม E-Service ดังนี้

1.ปรับปรุงให้ระบบสามารถพิมพ์รายชื่อ ผู้สมัคร เบอร์โทรศัพท์ และอีเมล์ สาขาที่สมัคร วันที่สมัคร เป็นไฟล์ EXEL 

2. ปรับปรุงให้หน้าเว็บพจ  "กำหนดการฝึกอบรม"  แสดงข้อมูลเพิ่มเติม เช่น วันที่เปิด/ปิด รับสมัคร วันประกาศรายชื่อผู้สมัคร และวันประกาศผลการคัดเลือก หรื่อ ข้อความอื่น ๆ ที่เพิ่มเป็นหมายเหตุ
 

11/06/2021 16:09:31
@
311
ระบบรายงานผลการพัฒนาฝีมือแรงงาน
สุปรีดา ธานี
อุบลราชธานี

ไม่สามารถปริ้นท์วุฒิบัตรได้ เนื่องจากหลักสูตรไม่มีชื่อภาษาอังกฤษ  ได้แจ้งไปที่ระบบแก้ไขชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษแล้ว และได้รับการแก้ไขให้มีชื่อหลักสูตรเรียบร้อยแล้ว ขอรบกวน IT ช่วยอัพเดตที่รุ่น 0272317 สาขา 8430011530101 (เทคนิคการก่ออิฐ) ให้สามารถปริ้นท์วุฒิบัตรได้ด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ

10/06/2021 17:58:29
@
310
ระบบบริหารบุคคลากรและกำหนดสิทธิ์การใช้งานระบบสารสนเทศ
จิราภรณ์
ราชบุรี

เรียน Admin DSD 

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี ขอแจ้งการย้ายเข้าของเจ้าหน้าที่ดังนี้

2. เจ้าหน้าที่ย้ายเข้า

นายอำนาจ  คำฮ้อ นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการ ย้ายจากเพชรบุรี

นายวิเชียร ฤทธิโชติ นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการ ย้ายจากสมุทรสาคร

10/06/2021 15:24:44
ดำเนินการเรียบร้อยค่ะ @10/06/2021 15:29:28
309
ระบบบริหารบุคคลากรและกำหนดสิทธิ์การใช้งานระบบสารสนเทศ
สุรกัญญา ชัยรัตน์
หนองบัวลำภู

ขอแจ้งชื่อเข้า

นางสาวพรสุดา  ผลทรัพย์ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

 

ขอบคุณค่ะ

10/06/2021 13:27:37
ดำเนินการเรียบร้อยค่ะ @10/06/2021 15:06:27
308
ระบบรายงานผลการพัฒนาฝีมือแรงงาน
เทอดศิลป์ โสมูล
สกลนคร

1. ขอรบกวนแก้ไข ชื่อวุฒิบัตร 

เดิม Mr. Nutchapon Chatatrthawotakon

ใหม่ Miss. Nutchapon Chaisirithawornkun

 id 0270371

ขอบคุณครับ

10/06/2021 10:31:22
ดำเนินการเรียบร้อย รอเจนวุฒิบัตร 5 นาทีค่ะ @10/06/2021 10:49:48

จำนวนข้อมูลทั้งหมด 866 ข้อมูล

แก้ไขเรียบร้อยแล้ว รอคำตอบจากศท. คำถามมีการแก้ไข/เพิ่มเติม ศท.กำลังตรวจสอบแก้ไข ศท.ตอบแล้ว

สำหรับadmin

1 ผู้ใช้กำลังออนไลน์