แจ้งปัญหาระบบสารสนเทศกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
###ขอความกรุณาผู้แจ้งปัญหา โปรดแจ้งผลการแก้ปัญหา กลับมาให้ทราบด้วยครับ โดยคลิกที่ไอคอน###
สถานะ
id
ระบบ
ชื่อผู้แจ้ง
หน่วยงาน
ปัญหา/ข้อแนะนำ
วันที่แจ้งข้อมูล
คำตอบ
แจ้งผลการแก้ไขปัญหา
307
ระบบรายงานผลการพัฒนาฝีมือแรงงาน
ขนิษฐา เจริญ
สงขลา

รบกวนทาง IT แก้ไขชื่อหลักสูตรการเชื่อมทิกอะลูมิเนียม รหัส 0920222070218 ในระบ Datacenter ให้ตรงกับเอกสารขออนุมัติหลักสูตรด้วยค่ะ เนื่องจากในระบบเป็นชื่อหลักสูตร การเชื่อม TIG อะลูมิเนียม ซึ่งไม่ตรงเอกสารที่ขออนุมัติ ค่ะ ขอขอบคุณค่ะ

08/06/2021 14:23:03
@
306
ระบบรายงานผลการพัฒนาฝีมือแรงงาน
ธนาทิพา ประยูรธนาไพศาล
ฉะเชิงเทรา

ขอความอนุเคราะห์ GEN หนังสือรับรองมาตรฐานใหม่ค่ะ 

ทดสอบฯ สาขาพนักงานควบคุมเครื่องจักรรถยกใช้เครื่องยนต์(ระดับ 1) วันที่ 9-10 เมษายน 2564 (0072308) แก้ไขรูปภาพ นายมนุเชษฐ์ บัตรแก้ว

ทั้งนี้ ได้ทำการแก่้ไขในระบบรายงานผลเรียบร้อยแล้ว

ขอบคุณค่ะ

 

08/06/2021 11:40:49
ดำเนินการเรียบร้อยค่ะ @08/06/2021 14:21:21
305
ระบบบริหารบุคคลากรและกำหนดสิทธิ์การใช้งานระบบสารสนเทศ
กิตติศักดิ์ แซ่หลี
สำนักพัฒนามาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงาน

สมฐ.ขอแจ้งรายชื่อเจ้าหน้าที่ ย้ายเข้า คือ นายอุทัย  สุมา ตำแหน่ง นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการ  ย้ายจาก สพร.1 สมุทรปราการ ขอบคุณครับ

08/06/2021 11:29:18
ดำเนินการเรียบร้อยค่ะ @08/06/2021 14:16:44
304
ระบบบริหารบุคคลากรและกำหนดสิทธิ์การใช้งานระบบสารสนเทศ
กิตติศักดิ์ แซ่หลี
สำนักพัฒนามาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงาน

สมฐ.ขอแจ้งรายชื่อเจ้าหน้าที่ ย้ายออก คือ นายณัฐกรรณ แสนสุวรรณศรี ตำแหน่ง นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการ  ย้ายไป สนพ.แพร่ และให้ยกเลิกสิทธิ์การใช้งานระบบ e-Testing ทั้งหมด ขอบคุณครับ

08/06/2021 11:36:14
ดำเนินการเรียบร้อยค่ะ @08/06/2021 14:15:51
303
ระบบส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน
Jiraporn chaiyuan
เชียงใหม่

ตรง "แจ้งผู้สำเร็จการฝึกเตรียม ม.13 แจ้งสถานะ error

Line 558: if (cost_list.Count > 0)

ไม่สามารถใช้งานได้ ขณะเดียวกันฝั่ง สปก. ก้ยังคงไม่สามารถแจ้งเข้ามาในระบบได้เช่นกันค่ะ

08/06/2021 10:13:13
กำลังแก้ครับ @08/06/2021 11:25:45

จำนวนข้อมูลทั้งหมด 866 ข้อมูล

แก้ไขเรียบร้อยแล้ว รอคำตอบจากศท. คำถามมีการแก้ไข/เพิ่มเติม ศท.กำลังตรวจสอบแก้ไข ศท.ตอบแล้ว

สำหรับadmin

1 ผู้ใช้กำลังออนไลน์