แจ้งปัญหาระบบสารสนเทศกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
###ขอความกรุณาผู้แจ้งปัญหา โปรดแจ้งผลการแก้ปัญหา กลับมาให้ทราบด้วยครับ โดยคลิกที่ไอคอน###
สถานะ
id
ระบบ
ชื่อผู้แจ้ง
หน่วยงาน
ปัญหา/ข้อแนะนำ
วันที่แจ้งข้อมูล
คำตอบ
แจ้งผลการแก้ไขปัญหา
929
ระบบบริหารบุคคลากรและกำหนดสิทธิ์การใช้งานระบบสารสนเทศ
นายตฤณภัทร จันทร์ฉาย
พิษณุโลก

แจ้งย้ายรายชื่อข้าราชการ ดังนี้
1. นายณัฐวัฒน์ วิศาลศักดิ์ ตำแหน่งนักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการ ย้ายจาก สพร.9 พิษณุโลก ไป สำนักพัฒนาผู้ฝึกและเทคโนโลยีการฝึก (ศูนย์บริภัณฑ์ฯ)
2. นางสาวอรพรรณ ใจคำ ตำแหน่งนักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการ ย้ายจาก สพร.9 พิษณุโลก ไป กองพัฒนาศักยภาพแรงงานและผู้ประกอบกิจการ (เลขานุการ รองอธิบดี)
3. นางสาวน้อยหน่า บางศรีองค์ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ ย้ายจาก สำนักงานเลขานุการกรม มา สพร.9 พิษณุโลก ตำแหน่งนักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการ 
4. นายธีระพงษ์ รุ่งสว่าง ตำแหน่งนักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานปฏิบัติการ ย้ายจาก สนพ.อุตรดิตถ์ มา สพร.9 พิษณุโลก

24/01/2022 14:38:28
ดำเนินการแล้วค่ะ @25/01/2022 10:50:27
928
ระบบรายงานผลการพัฒนาฝีมือแรงงาน
ธเนศ พลาบัญช์
ร้อยเอ็ด

ครั้งที่ 1 เริ่มวันที่ 27 /12 /2564  สิ้นสุด 27 / 12 / 2564  เลขหลักสูตรที่ให้แก้ไข (00073682) ครับ

24/01/2022 14:03:51
@
927
ระบบบริหารบุคคลากรและกำหนดสิทธิ์การใช้งานระบบสารสนเทศ
สุชาติ ศรีพวงสุวรรณ
นครปฐม

เรียน แอดมิน

รบกวนช่วยเพิ่มชื่อเจ้าหน้าที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม จำนวน 1 คน ชือ นางสาวคติยา อายุยืน เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน 

และขอรหัสผ่านด้วยครับ

24/01/2022 12:09:13
ดำเนินการแล้วค่ะ รหัสคือ A12345678 @24/01/2022 12:13:16
926
ระบบบริหารบุคคลากรและกำหนดสิทธิ์การใช้งานระบบสารสนเทศ
อารมณ์ ทองปลิว
สมุทรสาคร

รบกวนแก้ไขชื่อพนักงานราชการ ค่ะ   นางสาววัชรินทร์  อินทร์บำรุง  ชื่อที่ถูกต้องคือ  นางสาวพัชรินทร์  อินทร์บำรุง  ค่ะ

24/01/2022 11:39:14
ดำเนินการแล้วค่ะ @24/01/2022 11:51:48
925
ระบบรายงานผลการพัฒนาฝีมือแรงงาน
ธเนศ พลาบัญช์
ร้อยเอ็ด

เลขหลักสูตรที่ สนพ.ร้อยเอ็ดให้แก้ไข ครับ 00073682    

24/01/2022 11:05:32
@

จำนวนข้อมูลทั้งหมด 1481 ข้อมูล

แก้ไขเรียบร้อยแล้ว รอคำตอบจากศท. คำถามมีการแก้ไข/เพิ่มเติม ศท.กำลังตรวจสอบแก้ไข ศท.ตอบแล้ว

สำหรับadmin

1 ผู้ใช้กำลังออนไลน์